Středa 29. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

161.
Návrh poslanců Jana Farského, Jana Chvojky, Jakuba Michálka,
Miroslava Kalouska, Pavla Kováčika, Tomia Okamury a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 551/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 551/1.

Poprosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Jan Farský.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já vás už s tím nebudu zdržovat. Odeslali jsme řešení materie v předchozím tisku 657 do Senátu a myslím, že představovat je to zbytečné. Akorát co se týče toho procesu, tak budu navrhovat přerušení tohoto tisku do ukončení legislativního procesu tisku 657. Tím nám tady zůstane záložní řešení, kdyby to kdekoliv v tom jejich legislativním procesu někde padlo z nějakého důvodu. Takže budu navrhovat přerušení do ukončení legislativního procesu tisku 657.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Chápu to tak, že se přihlásíte ještě, až otevřu rozpravu, a ten návrh přednesete? Děkuji. Vzhledem k tomu, že i u tohoto tisku je zpravodajem pro prvé čtení pan poslanec Blažek, který bohužel není přítomen, musíme si napřed odhlasovat změnu zpravodaje. V tomhle případě už máme ověřeno, že pan poslanec Ondráček není mezi navrhovateli a dobrovolně se hlásí do pozice zpravodaje.

Budeme tedy hlasovat o změně zpravodaje, aby se zpravodajem pro prvé čtení tohoto tisku stal pan poslanec Zdeněk Ondráček.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 131, přihlášeno 156, pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím nového zpravodaje, aby se ujal slova.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. V podstatě navážu na slova předkladatele. Je zbytečné, abychom tento návrh dále diskutovali, nebo resp. se o něm obšírně zmiňovali. Přikláním se k navrženému postupu, který říkal pan kolega, a navrhuji totéž, přerušení do ukončení legislativního procesu předchozího bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je v tuto chvíli jako první přihlášen pan poslanec Feri.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Já jen navážu na to, co jsem říkal v předchozím bodu. Tím pádem, že jsme schválili ten předchozí bod, tak bych chtěl požádat pana navrhovatele, zástupce navrhovatele toho předchozího tisku, kolegu Sadovského, jestli by o tom stanovisku vlády zpravil a upozornil na to senátory, protože to bude vlastně jediná šance, kde se to dá opravit. A já myslím, že až tam půjdeš, že to můžeš panu Antlovi říct.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Mým prostřednictvím, děkuji, když se budete oslovovat.

Své vystoupení avizoval ještě pan poslanec Farský.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Navrhuji tedy přerušení tisku 551 do doby ukončení legislativního procesu sněmovního tisku 657.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. O tomto návrhu dám bezprostředně hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 32, přihlášeno 157, pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přerušuji tento bod a budeme pokračovat dle schváleného pořadu.

 

Otevírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP