Středa 12. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

70.
Návrh poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy,
Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovana Vícha, Jana Farského,
Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 666/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 666/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan místopředseda Vojtěch Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane předsedající. Mám za to, že jsem již všechno řekl. Tento tisk s krásným názvem - s krásným číslem 666 je tedy tisk, který upravuje jednací řád Senátu a přidává tam prakticky jediný odstavec, že Kancelář Senátu je oprávněna prodávat upomínkové a propagační předměty, které se vztahují k činnosti Senátu nebo Kanceláře Senátu. Příjem z prodeje upomínkových a propagačních předmětů v Kanceláři Senátu je příjmem státního rozpočtu. Já věřím, že to je vše vysvětlující, a nemám potřebu to již nějak dál komentovat. Děkuji za pozornost a děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji zástupci navrhovatele a poprosím paní zpravodajku, aby se ujala svého slova. (Krátká prodleva.) Jsme ve sloučené rozpravě, novela o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a Senátu. Prosím.

 

Poslankyně Taťána Malá: Jenom moment, já si to tady najdu. Už to mám.

Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové, dne 9. 12. 2019 byl poslancům rozeslán sněmovní tisk 666. Jedná se o návrh poslanců návrh poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy, Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovana Vícha, Jana Farského, Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Vláda projednala tuto novelu 18. 12. 2019 a zaujala souhlasné stanovisko.

V tomto případě se jedná o jednoduchou úpravu zákona o jednacím řádu Senátu, ve které se navrhuje doplnit ustanovení umožňující Kanceláři Senátu prodej propagačních a upomínkových předmětů vztahujících se k činnosti Senátu. Příjem z tohoto prodeje bude příjmem státního rozpočtu. Taktéž se navrhuje, aby návrh zákona byl projednán postupem podle § 90 odst. 2 až 6 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tak aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas již v prvém čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji.

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP