Středa 12. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomáš Hanzel)

70.
Návrh poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy,
Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovana Vícha, Jana Farského,
Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 666/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 666 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 303. Přihlášeno 146 poslankyň a poslanců, pro 141, proti 0, zdrželo se 5. Návrh byl přijat.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného elektronicky ani z místa. Končím podrobnou rozpravu. Přikročíme k hlasování o celém návrhu usnesení.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Radka Vondráčka, Vojtěcha Pikala, Marka Bendy, Jana Chvojky, Marie Pěnčíkové, Radovala Vícha, Jana Farského, Markéty Pekarové Adamové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 666.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 304. Přihlášeno 147 poslankyň a poslanců, pro 144, proti 0, zdrželi se 3. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byla vysloven souhlas, a projednávání tím končí.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP