(17.40 hodin)
(pokračuje Třešňák)

Ačkoli budu nadále pokládat pozměňovací návrhy vycházející z naší poslanecké novely za nejlepší možné řešení vzniklé situace po nálezu Ústavního soudu, přesto mi dovolte ocenit i komplexní pozměňovací návrh načtený panem ministrem, který nakonec odstraňuje mimo jiné námi kritizovanou volební hranici 0,4 %, takže nyní již mohou volit všichni zdravotní pojištěnci, akorát tedy váha jejich hlasu je dána pomocí množství peněz, které platí zdravotní pojišťovně, a dokonce bude díky tomuto pozměňovacímu návrhu možné volit jak prezenčně, tak elektronicky. Za tuto změnu tedy pana ministra také chválím a myslím, že je to velmi dobrý kompromisní návrh, byť například v tom našem návrhu ponecháváme organizaci voleb Českému statistickému úřadu, což bereme jako záruku naprosté nestrannosti. Nicméně je to velmi zajímavá alternativa a sám se budu těšit na projednávání ve třetím čtení.

Dále bych vám rád představil i další návrhy, které předkládáme jako Piráti. Je to návrh 4167, který omezuje střet zájmů, respektive správní rada zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven by neměla být řízena osobami, které jsou ve střetu zájmů a jsou příjemci peněz, které si samy schvalují. Na tom se zde jistě shodneme. Vládní novela dovoluje, aby se za jistých okolností stal členem správní rady i ten, kdo ve střetu zájmů je, pokud je tento střet zájmů malý a není převažující činností této osoby. Převažující činnost osoby není jasně specifikována, jestli je finanční, časová, v jakém horizontu se bude měřit, kdo to bude posuzovat a kdo bude případně člena správní rady odvolávat, pokud dojde k tomu, že poskytování hrazených služeb se stane převažující činností této osoby. Vzhledem k nejasnosti výkladu u tohoto paragrafu navrhujeme, aby byla předmětná část vyškrtnuta a střet zájmů přestal být řešen na malý a velký.

A tím posledním pozměňovacím návrhem je pak ten pod číslem 4168, který také předkládáme společně s kolegyní Richterovou, protože vládní novela vlastně - vycházím z toho předchozího - stanovuje podmínky pro výkon funkce členů správních rad pro zaměstnanecké a oborové zdravotní pojišťovny a určuje jasné okruhy a střety zájmů, které člen správní rady nesmí mít. Aby bylo zajištěno, že všichni členové správních rad zdravotních pojišťoven jsou si rovni ve smyslu podmínek, které musí splňovat pro výkon své funkce, navrhujeme právě výše připravenou změnu, kdy stejné podmínky střetu zájmů platí i pro členy Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Ano, poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi pár poznámek k projednávané novele ve druhém čtení. Bylo tady zmíněno, že jsem na výboru pro zdravotní politiku předložil pozměňovací návrh, který následně při hlasování členů zdravotního výboru získal podporu členů zdravotního výboru.

Jak už jsem deklaroval na samotném jednání výboru, můj návrh reaguje na fakt, že vládou předložená novela nedostatečně respektuje nález Ústavního soudu z roku 2018. Změny, které novela v té vládní podobě přináší v mechanismu obsazování orgánů rezortních a zaměstnaneckých pojišťoven, totiž ještě více posilují práva velkých zaměstnavatelů, a naopak opomíjejí práva samotných pojištěnců. A právě tento fakt jsem považoval za natolik závažný, že jsem na něj zareagoval zmíněným pozměňovacím návrhem.

Chci ale v této souvislosti zdůraznit, a jasně jsem to zmínil i na výboru, že můj návrh má charakter pouze dočasného, přechodného řešení, nikoliv řešení dlouhodobého. Sám pan ministr na jednání zmínil, a i to tady dnes zaznělo, že vláda ještě chystá další novelu zákona o resortních a zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách. A mělo by to být, pokud jsem dobře poslouchal na výboru, ještě v průběhu tohoto roku. Předpokládám, že vláda v rámci té další novely předloží skutečně plán, jakým způsobem transparentně a nediskriminačně orgány zdravotních pojišťoven obsazovat.

Pokud se jedná o kritiku, která se snesla na tento pozměňovací návrh v některých médiích a také ze strany Hospodářské komory a velkých zaměstnavatelů, tak k tomu bych chtěl jenom říci, že tuto kritiku vnímám jako doklad toho, že velcí zaměstnavatelé, ale také některé finanční skupiny mají v tuto chvíli zásadní vliv v zaměstnaneckých a rezortních zdravotních pojišťovnách. A je potřeba se ptát, jestli toto je úplně správně, jestli to takto chceme. Je potřeba si uvědomit, že ten původní model zaměstnaneckých, rezortních, podnikových pojišťoven měl trošičku jiný ráz. Dneska si mezi sebou zdravotní pojišťovny nějakým způsobem konkurují a nelze říci, že jejich statut v tuto chvíli odpovídá tomu statutu zaměstnaneckých a rezortních pojišťoven, možná s výjimkou pojišťovny Škoda. Pojištěnci těchto pojišťoven dneska zdaleka nejsou například jenom vojáci, nebo příslušníci bezpečnostních složek u pojišťovny Ministerstva vnitra, stejně tak jako třeba to nejsou jenom vojáci u Vojenské zdravotní pojišťovny. Jsou to běžní občané, kteří se k této pojišťovně přihlásili. A je tam také nemalé procento těch takzvaných státních pojištěnců. Proto jsem přesvědčen o tom, že by obecně zástupci pojištěnců měli mít právo zasahovat do voleb do orgánů zdravotních pojišťoven. A právě proto jsem zvolil ten způsob, který je dneska znám z voleb do orgánů Všeobecné zdravotní pojišťovny, tedy princip zastupitelské demokracie. A znovu zdůrazňuji, že to není vhodné řešení pro dlouhodobý horizont, ale je to řešení v tuto chvíli, kdy vládní návrh nerespektuje ten nález Ústavního soudu, nebo alespoň ne tak, jak to Ústavní soud vcelku zamýšlel.

Pak bych se ještě rád vyjádřil ke kritikům, kteří pozměňovací návrh, který přijal zdravotní výbor, kritizovali z toho pohledu, že to snad mají být nějaké pašalíky pro stávající poslance. Tady bych chtěl říci, že já sám osobně jsem ani v minulém, ani v tomto volebním období v žádné správní či dozorčí radě nezasedal, a také tady chci říci závazek, že to ani do budoucna neplánuji, protože jsem aktivní lékař a nepovažuji to za vhodné. Chci také zdůraznit, že KDU-ČSL například ve Správní radě VZP jak v minulém, tak v tomto volebním období žádného poslance nemá, takže je to jenom na strategii a zodpovědnosti jednotlivých politických frakcí zde v Poslanecké sněmovně.

Ale vrátím se ještě k tomu, co tady dneska avizoval pan ministr, a navázal bych na kolegu Třešňáka. Vážím si toho, že v mezidobí ministerstvo ten můj trošičku provokativní pozměňovací návrh - a já jsem se tím netajil, že to je trošičku provokativní a že to je trošičku i výzva k ministerstvu - přetavilo v pozměňovací návrh, který dneska bude pan ministr načítat, jak avizoval. Nemohu v tuto chvíli ještě říci, jak se k němu finálně postavíme, protože má 16 stran a je tam od včerejšího večera. Ale tak jak už některé ty parametry zde představil nebo komentoval kolega Třešňák, tak ten směr považujeme za správný. My si ho určitě do třetího čtení jako klub KDU-ČSL poctivě i s experty zanalyzujeme, a pokud náš názor bude takový, že lépe odpovídá nálezu Ústavního soudu, že lépe odpovídá tomu, aby pojištěnci měli zajištěné právo se podílet na obsazování dozorčích a správních rad zdravotních pojišťoven, tak mohu říci, že pokud k tomuto závěru dojdeme, tak upřednostníme ve finálním hlasování tento pozměňovací návrh před tím naším, který, jak jsem říkal, měl být pouze krátkodobým řešením. Ale ten bianko šek ještě v tuto chvíli dát nemůžu, potřebujeme si ten pozměňovací návrh zanalyzovat.

Děkuji vám za pozornost, hezký večer.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych navázal na kolegu Kaňkovského. Přesně tak, jak to říkal, tak to bylo. Za mě, je to trošku pro mě složité - komplexní pozměňovací návrh. Vlastně den před hlasováním, respektive dneska jsme se o něm dozvěděli, takže i my si ho zanalyzujeme.

A já mám jeden dotaz na pana ministra. Ve chvíli, kdy uvažujeme o nějakých strukturálních změnách, tak pokud by se do budoucna uvažovalo o snížení nebo zvýšení počtu pojišťoven, tento návrh neblokuje toto? Protože budeme to mít transparentně změněno, ale v dané pojišťovně budou dvě třetiny, do kterých nezasáhne stát. A pokud stát bude chtít měnit nějakou strukturu, tak by mě zajímalo, jakým způsobem to udělá. Takže poprosil bych o tuto odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nikdo další se do obecné rozpravy nehlásí, hlásí. Pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP