(18.10 hodin)
(pokračuje Třešňák)

Dále bych představil pozměňovací návrh 4166, kterým se ruší podmínka očkování pro přijetí do dětských skupin a soukromých mateřských škol. Zároveň se vypouští, aby očkování bylo nově povinné také v dětských koutcích a mateřských centrech. A spíše než preventivní nástroj ochrany veřejného zdraví vlastně tohle představuje zákaz přijímání neočkovaných dětí do školek a je to jistou donucující sankcí, což nám přijde jako rozpor se samotným školským zákonem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem nyní vystoupí pan předseda Farský a pak budeme pokračovat tak, jak jsou řečníci přihlášeni. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych tady navázal na kolegu Třešňáka, který mluvil o té zrušené sankci, kterou je zákaz účasti těch plně neproočkovaných na školách v přírodě nebo na zotavovacích akcích. Pan kolega Třešňák spolu s dalšími předložil pozměňovací návrh, který se jen mírně liší od toho, který jsem v rozmezí několika hodin do systému vkládal já. Řekl bych, ten pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě, řeší stejnou agendu, ale řeší jako podskupinou. Když řeknu ten rozdíl, tak já to navrhuji tak, aby na zotavovací akce a na školy v přírodě mohly jet i plně neočkované děti - a to je ten rozdíl od pozměňovacího návrhu skupiny poslanců v čele s panem kolegou Třešňákem - aby to měly ve zdravotní dokumentaci zaznamenáno, ve zdravotním posudku, v jakém stavu na ten tábor jedou.

Proč toto navrhuji? Protože to je jedna z těch sankcí, kterou když představujete lidem - a já vedu tábory, je to fakt dost nepochopitelné pro ty, kteří celoročně fungují v nějakém kolektivu, kteří se scházejí, kteří se setkávají, zažívají spolu víkendy, a pak zjistí, že pokud je ta akce delší jak pět dnů a je na ní více jak 29 dětí, tak najednou už nikam vyrazit nemůžou, nebo alespoň nikam nemůžou vyrazit legálně. Ta sankce je tak nevysvětlitelná, že jenom zvyšuje nedůvěru k samotnému očkování. A myslím si, že to je to, čemu dnes čelíme, že ta nesmyslnost, neprovázanost sankcí, které jsou v některých případech, zvláště v tomto, takovou diskriminující šikanou, prostě způsobuje ten odpor k očkování, který pak přináší to, jak klesá proočkovanost. Protože jak vysvětlit, že když jich bude 29, tak jet můžou, když jich bude 30, tak už tam nemůžou vyrazit, i když se celoročně scházejí v kolektivu a jezdí na víkendové akce, tak pokud je ta akce čtyřdenní, tak na ni vyrazit můžou, ale pokud bude mít šest dnů, tak už na tu akci jet nemůžou. To je takové ustanovení, které se vysvětlit nedá. A tím, jak se vysvětlit nedá zdravotními důvody, tak jen způsobuje pocit, že je tady vyvíjen neúměrný tlak. Přitom samotné ty zotavovací akce mají přece příznivý dopad jak na zdravotní stav dětí, tak i na jejich sociální začlenění. A my jenom tímto způsobem ostrakizujeme a vyvádíme je z toho kolektivu.

Aby tady nepadla mýlka a nepřesunuli jsme tu debatu k otázkám povinného očkování. To vůbec není návrh na nepovinné očkování nebo nějaké rozmělnění. Ta povinnost zůstává, dokonce zůstává i sankce, kterou můžou samozřejmě dostat, ale jediné, co navrhuji, je, aby tam nebyla z mého pohledu a pohledu toho vysvětlujícího ta nesmyslná sankce, která říká, že můžete všechno, ale nemůžete pak odjet na tábor nebo na školu v přírodě, protože to je taková sankce, která jenom ubližuje i samotnému konceptu očkování. Děkuji za pozornost. V podrobné rozpravě se přihlásím k pozměňovacímu návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí paní poslankyně Brzobohatá, připraví se pan poslanec Válek. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Andrea Brzobohatá: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás ráda seznámila se svými dvěma pozměňujícími návrhy. Jeden je o šíření infekčních nemocí. Účelem zákona o ochraně veřejného zdraví je ochrana a podpora zdraví obyvatelstva a jeho skupin včetně zdravotních pracovníků. Můj předkládaný pozměňující návrh lépe definuje podmínky ochrany zdravotních pracovníků před nákazou, umožňuje provedení testu na HIV bez souhlasu pacienta v případě profesionální expozice či poranění a uvádí do souladu informační povinnost pacienta s Listinou základních a práv a svobod. Pozměňovací návrh nijak neruší a neomezuje ani jinak neupravuje informační povinnost pacientů definovanou v zákoně 41, o zdravotních službách, která zůstává v plném rozsahu zachována.

Tak a ten druhý návrh - je to očkování proti meningokokovi. Tady jsem si neudělala žádnou přípravu, protože je to téma, které se mě osobně velice týká, protože bohužel tady na tu nejzákeřnější bakterii, která vůbec na světě existuje, když uhodí, když se ukážou její první příznaky, tak někdy se stane, že do 24 hodin člověk umírá, ať je u něho třeba pět doktorů. Takže je to vlastně pozměňovací návrh, který umožňuje to, že maminky dětí do jednoho roku si to budou moct nechat jako nepovinné očkování, nebudou muset vytahovat peníze z kapes, ale budou mít děti očkovány zdarma. Tak doufám, že mě všichni v tomto návrhu podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni. Nyní vystoupí pan poslanec Válek, připraví se pan poslanec Pávek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, myslím, že v roce 2012 se změnila legislativa, která posunula očkování v České republice, což je dobře. Teď jestli si správně pamatuji, v roce 2015 přijalo pětiletý akční plán Ministerstvo zdravotnictví na zvýšení proočkovanosti, v letošním roce bude končit. Ale pokud se udělá analýza těch pěti let, tak ta proočkovanost, byť ten akční plán se jistě v předchozích vládách realizoval, spíš klesá, než stoupá, to víme, víme, že v některých kategoriích. Takže ten akční plán úplně nefungoval. V příštím roce bude, předpokládám, vyhodnocen. Není to asi chyba stávajícího ministra, nicméně bude nějaké vyhodnocení toho akčního plánu.

Ministerstvo, byť to takhle v tom akčním plánu není, přistoupilo k několika pozitivním krokům. Ty pozitivní kroky spočívají v tom, že jsme odhlasovali odškodnění těch, kteří mají komplikace způsobené očkováním, na druhé straně tvrdě trváme a vymáháme povinné očkování, a to je dobře, snažíme se veřejnost informovat, aby se očkování nebála, a informujeme o užitečnosti očkování. A všechny tyto aktivity jsou velmi pozitivně vnímány. Nicméně chybí některé drobnosti, které mně připadají ne úplně logické.

Já bych si dovolil podpořit na tomto místě pozměňovací návrh paní profesorky Adámkové, který s tím souvisí. Domnívám se opravdu, že hlavní hygienik by měl být lékař. A pokud tento obor - hygiena a epidemiologie - je, je to zásadní obor, tak bychom měli tuto změnu přijmout a přimlouvám se za tento pozměňovací návrh.

A sám předkládám spolu s kolegy z dalších politických stran další dva pozměňovací návrhy, které jsou součástí komplexu čtyř pozměňovacích návrhů. Z mého pohledu tyto pozměňovací návrhy jsou spíše technickými úpravami. Já jsem se je snažil konzultovat napříč s odborníky, s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími. První má číslo 4140, druhý má číslo 4141.

Pozměňovací návrh číslo 4140 se de facto týká definice kontraindikace očkování, protože v zákoně je definice trvalé kontraindikace. Ty trvalé kontraindikace jsou známé, zřejmé. My, kteří pracujeme ve velkých nemocnicích, kde jsou dětská onkologická oddělení, známe řadu těchto nešťastných trvalých kontraindikací. Nicméně existuje suma dočasných kontraindikací, které pediatři velmi dobře znají. A tyto dočasné kontraindikace jsou legitimní dočasnou kontraindikací očkování. Bohužel v zákoně je definováno - trvalá kontraindikace. A pak děti, které mají tuto dočasnou kontraindikaci, nejsou akceptovány v mateřských školkách, nemohou se účastnit škol v přírodě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP