(15.40 hodin)
(pokračuje Brabec)

Výsledky modelování byly koncem roku 2019 předány povolujícímu orgánu, což je Krajský úřad Pardubického kraje, a České inspekci, aby se ve spolupráci s provozovatelem pokusili v těch identifikovaných časových úsecích, to je asi ta třetina hlášení, na základě provozních záznamů identifikovat technologickou operaci či situaci, která by mohla zápach způsobit, případně potvrdit, že k takové situaci nedošlo. O výsledku kontrol a odborných doporučení České inspekce bylo ministerstvo informováno 21. ledna, tedy v těchto dnech. Inspekce provedla vyhodnocení pachových látek na komíně cementářské pece měřením vzorků spalin. Charakter zápachu byl vyhodnocen jako typický pro vzdušninu z běžných spalovacích procesů. A dále bylo provedeno vyhodnocení dat kontinuálního monitoringu emisí a evidence dávkování odpadů. Tady chci zdůraznit, že na jedné straně nebylo zjištěno porušení podmínek provozu či zákonných požadavků, stejně jako nebyl jednoznačně nalezen zdroj zápachu, ale bylo identifikováno několik možných oblastí, kde může být provedena úprava podmínek integrovaného povolení k redukci potenciálního obtěžování zápachem. Zejména se jedná o podrobnější dohled nad procesem spalování odpadů.

A teď už se blížím ke konkrétním doporučením a dalším krokům, kde Česká inspekce zaslala povolujícímu úřadu, tedy krajskému úřadu, 15. ledna letošního roku doporučení k úpravě integrovaného povolení. Zákon o integrované prevenci umožňuje povolujícímu úřadu, v tomto případě krajskému úřadu, vydané integrované povolení návazně na doporučení inspekce přezkoumat a případně změnit. A zároveň inspekce také vytipovala několik dalších provozů, což by třeba mohly být provozy jako EkoWasteEnergy v Třemošnicích nebo NM Namont, také v Třemošnicích, popř. Správa státních hmotných rezerv Kostelec u Heřmanova Městce, aby se nějakým způsobem ještě změřilo, zda to opravdu musí být nutně z cementárny Prachovice, popř. zda by tam mohla být nějaká kombinace, což se docela často stává, kombinace několika zdrojů zápachu. Ale v každém případě se zaměří samozřejmě i na opakované kontroly cementárny v prvním čtvrtletí 2020, popř. dalších možných zdrojů zápachu, a bude to chtít s Pardubickým krajem aktivně řešit.

Musím říct, že tyhle věci skutečně někdy trvají déle, protože to není vždycky jednoznačné, ale zpravidla, v drtivé většině případů, se na konci skutečně podaří zjistit zdroj zápachu a provozovatele nějakým způsobem donutit třeba i prostřednictvím změny integrovaného povolení (upozornění na čas) z pohledu krajského úřadu donutit ke změně technologie, aby neobtěžoval.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz, nebo ne? Nemá zájem o doplňující dotaz, takže se posuneme dál.

Prosím paní poslankyni Richterovou, která bude interpelovat paní ministryni Maláčovou ve věci podhodnocení pracovnic a krize na Úřadu práce. Připraví se pan poslanec Rais. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já zdravím paní ministryni, jsem velmi ráda, že tady je. A chci se dostat přímo k jádru věci. Já hodně komunikuji s pracovníky úřadů práce, minulou středu jsem se byla podívat, jak to vypadá na Praze 4, která je nesmírně přetížená, a snažila jsem se zjistit, proč tak zoufale chybí lidé, proč do té první linie na přepážky, kde práce je náročná, je téměř nemožné sehnat kvalifikované pracovníky. Přitom je potřeba lidi ideálně vysokoškolsky vzdělané, protože sociální šetření, která mají vykonávat třeba u lidí se zdravotním postižením, třeba pro příspěvky na péči, na to je skutečně potřeba patřičná kvalifikace. A je to ve skutečnosti téměř totožná práce jako ta, kterou dělají sociální pracovníci obcí v oblasti hmotné nouze. A vyšlo mi z toho pátrání, že hlavní problém je v tom, že obce přetahují tytéž lidi, a přetahují je díky tomu, že jsou ve vyšší platové třídě. Jak to funguje? Sociální pracovníci úřadů práce vlastně jsou v desáté, kdežto obecní bývají v jedenácté.

Chci se zeptat, paní ministryně, úplně jednoduše. Vy, vaše ministerstvo, řešíte tzv. katalog správních činností. Je ve vaší pravomoci přesunout pracovníky úřadů práce do 11. platové třídy tam, kde jsou dneska ti obecní sociální pracovníci? Já vím, že to bude mít rozpočtové náklady, nicméně vzhledem k tomu, že Úřad práce je klíčový pro celé fungování agendy podpory lidí v nejrůznějších sociálních situacích, a to, že tam jsou pracovníci a zejména pracovnice neskutečně přetíženi, je objektivní fakt - tak uděláte tuto změnu? Změníte zařazení do katalogu? Vím, že k tomu máte pracovní skupinu, jistě se tím pravidelně zabýváte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za přesné dodržení času. Prosím paní ministryni o odpověď. Než dorazí, seznámím sněmovnu s omluvenkou. Pan poslanec Tomáš Kohoutek se omlouvá mezi 14.30 a 18.00 z pracovních důvodů. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Nejdříve poděkuji paní poslankyni za ten dotaz. Asi víte, že odměňování pracovníků a zejména zaměstnanců pod rezortem MPSV je velmi důležitá věc. Z tohoto důvodu jsme, co se týká navyšování platů zaměstnanců ve státní správě, minulý rok zvolili úplně nový přístup, a to ten, že jsme se soustředili na přidávání zejména těch platově nejslabších zaměstnanců ve státní správě. Z tohoto důvodu se každému zaměstnanci přidala stejná částka 1 500 korun, což proporcionálně pomohlo právě tem platově nejslabším. A pak se zrušila ta tzv. nejslabší tabulka, to znamená, že se odměňování státních zaměstnanců zejména v kultuře, ale také ve školství podstatně navýšilo. Tito zaměstnanci byli přesunuti do vyšších platových tabulek.

Co se týká vašeho konkrétního dotazu na zaměstnance na úřadech práce, tak já bych chtěla říct, že v žádném případě nemůžeme mluvit o tom, že dochází k nějaké krizi na úřadech práce. Ano, situace v Praze je specifická a je to způsobeno zejména úrovní mezd a platů v hlavním městě. Státní správa obecně se s tímto fenoménem potýká, protože tabulkové ohodnocení pokulhává za soukromým sektorem. Ale musím říct, že jsme právě v této oblasti udělali velký kus práce, zejména co se týká navyšování. Snažíme se i zaměstnance motivovat přes osobní ohodnocení atd.

Co se týká vašeho konkrétního dotazu, tak katalog prací, to máte asi na mysli, ne správních činností, vy jste říkala správních činností, tak katalog prací je katalog, který má nějaký systém, kde jsou lidé zařazováni podle náročnosti práce. Nelze je účelově přesouvat nahoru a dolů pouze podle toho, aby se jim zvýšily platy. Já si skutečně myslím, že navýšení platů ve veřejné správě se má dělat přes ty tabulky, nikoli přes katalog prací. To neznamená, v žádném případě nechci implikovat, že by zaměstnanci úřadů práce si nezasloužili vyšší finanční ohodnocení. Naopak, myslím si, že je potřeba je finančně lépe ohodnotit, a já pro to dělám maximum a bude to společně se sociálními pracovníky také priorita rezortu práce a sociálních věcí pro platové vyjednávání na tento rok, tzn. s účinností od 1. ledna příštího roku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Takže prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já se tomu tématu věnuji dlouhodobě a taky jsem zvolená za Prahu, takže mě zajímá právě to, že opravdu na téměř všech pražských kontaktních pracovištích jsou dlouhodobě neobsazená místa a je vlastně nemožné pro ředitele těch poboček to vyřešit za stávající situace, kdy v Praze je nulová nezaměstnanost a na výpomoc sem jezdí loajální pracovníci z jiných částí země. Je to vlastně naprosto šílené. Takže já vnímám, že je to prostě naprosto nezbytné nějak řešit, když obrovské fronty, které se dotýkají maminek na mateřské, které se dotýkají právě pěstounů, lidí se zdravotním postižením, všech těch, kteří potřebují služby úřadů práce, tak jsou realitou, na Praze 4, na Praze 10, za kterou já jsem zvolena. A proto se ptám, že zároveň mi totéž řeknou lidé z obecních sociálních odborů, že ano, my víme, my ty šikovné pracovníky přetáhneme úřadu práce. A je to proto, že v katalogu práce pro veřejnou správu je sociální pracovník obce a v katalogu správních činností (upozornění na čas) je pro úřad práce jinak. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím paní ministryni, jestli bude odpovídat. Bude, prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP