(15.50 hodin)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Dovolím si drobně opravit, maminky na mateřské určitě nečekají fronty na úřadech práce, o mateřskou se žádá na České správě sociálního zabezpečení, tzn. na okresních správách. Co se týká těch front, tak tam jsou asi maminky případně na rodičovské.

Já vlastně myslím, že se shodneme, paní poslankyně, že všem nám jde o to, aby zaměstnanci státu, pokud odvádějí dobrou práci, za ni byli dobře, spravedlivě ohodnoceni. Jak říkám, proto jsme právě pro to platové vyjednávání poprvé jako vláda přistoupili k tomu, že se bude navyšovat pevnou částkou a bude se navyšovat zejména řadovým zaměstnancům podle principu 1 500 korun, protože si procentuálně nejvíce polepší právě ti nejhůře placení, které máte na mysli. Já si myslím, že to je smyslem a že to je dobrá cesta. Ale souhlasím s vámi, že nesmíme polevit v celém tom úsilí, aby kvalitní státní zaměstnanci byli dobře zaplaceni.

Co se týká těch front, tak je pravda, že na začátku roku, resp. na začátku čtvrtletí, protože o pojistné dávky se žádá kvartálně, je tam nárazový nápor, nicméně během následujících týdnů se ten nápor dá zvládat. A my to řešíme kromě toho vyššího platového ohodnocení, které bude prioritou i pro tento rok, jak už jsem uvedla, posílením z jiných pracovišť. Jinak je také pravda, že Praha je opravdu specifická, co se týká toho platového ohodnocení. Řešení jsem nastínila - je to právě to zvyšování odměňování ve státní správě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a posuneme se k další interpelaci, kterou bude mít pan poslanec Rais také na paní ministryni Maláčovou, a to ve věci soutěže na ředitele informačního systému dávky II.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den, vážená paní ministryně. Já navazuji na své předcházející interpelace ve věci problému s tvorbou a provozováním IT vašeho ministerstva. Můj dotaz se týká zcela konkrétního informačního systému, který zabezpečuje sociální dávky, a to Jednotný informační systém práce a sociálních věcí - IS sociální dávky II.

Je obecně známo, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v prosinci 2019 rozhodl o nezákonném postupu vašeho ministerstva, které se týkalo vyloučení společnosti, která se jmenuje DXC, na základě podnětu druhého soutěžícího, společnosti, která se jmenuje OKsystem. V této zakázce rozhoduje vaše ministerstvo již přes dva roky, a to mezi nabídkou DXC ve výši 270 mil. korun a OKsystem ve výši 830 mil. Mě překvapuje, že se stalo, že vaši úředníci stále preferují výrazně dražší nabídku firmy OKsystem za těch 830 mil. korun před nabídkou za 270 mil. ročně, kterou jste nezákonně vyloučili ze soutěže. A jestliže k tomu přidám včerejší informaci z ČTK, kde se hovoří o tom, že ten informační systém bude stát přes 2 mld., tak jsem tedy totálně zmaten.

Takže ten dotaz, resp. sada dotazů: Jakým způsobem jste dospěli k názoru, že nabídka firmy DXC byla nepřiměřeně nízká? Kdy bude zadávací řízení finálně rozhodnuto? Kdy vaše ministerstvo plánuje uzavření smlouvy s výhercem tohoto informačního systému a zda probíhají jednání hodnotící komise? Prostě kdybyste mi popsala ten proces. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím paní ministryni o reakci na tuto interpelaci.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Já děkuji za tu interpelaci, pane poslanče, protože my jsme to dneska poměrně intenzivně řešili na sociálním výboru, dnes ráno. Co se týká toho včerejšího článku, který se odkazoval na čtyři měsíce starou informaci, kterou obdržel výbor pro sociální politiku před čtyřmi měsíci, ale včera o tom informovala média na titulních stranách, tak říkám na váš dotaz následující.

Není to tak, že by Ministerstvo práce a sociálních věcí, jak jste uvedl, dva roky nechtělo rozhodnout o celé té věci, ale oba uchazeči se vzájemně odvolávají a naposledy 12. prosince ÚOHS v této věci rozhodl. My s rozhodnutím ÚOHSu nesouhlasíme, neztotožňujeme se s ním, nicméně protože by odvolání prodloužilo celou záležitost o pět měsíců, rozhodli jsme se v této věci neodvolávat a rozhodnutí ÚOHSu akceptovat, protože Ministerstvo práce a sociálních věcí má jako primární úkol zajistit funkční systémy pro nepojistné sociální dávky k 1. 1. 2021, a to hospodárně a ve vysoké kvalitě.

Co se týká všeho dotazu, proč nám přijde nabídka DXC velmi levná, tak máme zjednodušenou roli v tom slova smyslu, že ÚOHS ve svém odůvodnění velmi přesně uvedl ty konkrétní částky, a levná se nám zdá ta nabídka proto, protože DXC kalkuluje s měsíční hrubou mzdou - měsíční hrubou mzdou! - pro vývojáře kritické infrastruktury státu ve výši 41 tis. korun. My se domníváme vzhledem k platové a mzdové výkonnosti v IT, že 41 tis. hrubého měsíčně je cena, za kterou se kritická infrastruktura státu nedá vybudovat tak, aby byla spolehlivá. Jenom připomínám, že přes tento dávkový systém ročně stát vyplatí přes 80 mld. korun. A my bychom velmi neradi, aby se opakovala situace z roku 2012, kdy pod vedením TOP 09 došlo ke zhroucení celého dávkového systému a dávky nebyly vypláceny.

Co se týká dalšího postupu, tak jak jsem zmiňovala, 12. 12. ÚOHS zrušil vyloučení DXC Technology, rozhodnutí je pravomocné od 27. prosince minulého roku. Hodnoticí komise byla svolána 8. ledna 2020, kdy zahájila opětovné posouzení nabídky DXC z pohledu existence mimořádně nízké nabídkové ceny se zohledněním ÚOHSem tvrzených nedostatků odůvodnění vyloučených uchazečů - 41. tis. hrubého, ještě jednou připomínám. V současné době MPSV tedy činí v maximálně možné krátké době veškeré kroky, které povedou k co nejrychlejšímu rozhodnutí o výběru úspěšného uchazeče veřejné zakázky IS DAV II.

S ohledem na zákonné lhůty a další možná odvolání neúspěšných uchazečů může nastat situace, že nebude reálné smlouvu s vybraným úspěšným uchazečem podepsat dříve než 31. 10. tohoto roku. Proto MPSV rovněž připravuje zadávací dokumentaci na zajištění provozu a rozvoje stávajících OK aplikací prostřednictvím otevřeného výběrového řízení po roce 2020. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana poslance, jestli má zájem o doplňující dotazy. Má. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Já ani nemám dotaz, jako děkuji za to vysvětlení, protože některé informace jsem neměl, mám pouze informace z tisku nebo běžných materiálů. Kolem té kritické infrastruktury za těch 40 tis. jsem také četl, oni tam taky píšou současně, proč tomu tak je, že na tom pracovali, mám pocit, prostě četl jsem jakési zdůvodnění, ale to je celkem jedno. Čili jestli tomu dobře rozumím, v podstatě je akceptovaná ta nejnižší nabídka, hodnoticí komise funguje a je tam samozřejmě to riziko, že v případě těch odvolání 31. října by teprve mohl být realizován podpis smlouvy. Rozumím tomu dobře?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím paní ministryni o odpověď na tento doplňující dotaz.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Ne, pane poslanče. Kdybych to měla říct ještě zjednodušeně, tak v tuto chvíli existují tři možné scénáře řešení. Všechny poctivě MPSV vyhodnocuje a nevylučujeme žádnou z těch tří možností.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Michálek bude interpelovat nepřítomnou ministryni Benešovou ve věci skutečných majitelů firem, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, chci se zeptat, v jakém stavu je příprava legislativy, která se týká implementace poslední směrnice Evropské unie ohledně skutečných majitelů firem. Jde mi o to, aby byl zveřejněn rejstřík konečných vlastníků, nebo skutečných majitelů, jak se tomu říká v české legislativě. Je to věc, která už měla být implementována na začátku ledna, tzn. teď už jsme po implementační lhůtě a hrozí nám pokuty od Evropské unie. Znamená to tedy, že není dohledatelné, kdo vlastní firmu. Můžou se opakovat takové ty kauzy, jako bylo Čapí hnízdo, kde nebylo jasné, kdo tu firmu vlastní atd. Takže pokud chceme do budoucna předejít takovýmto kauzám, pokud chceme zprůhlednit vlastnictví firem, aby bylo např. jasné, komu se uděluje nějaká dotace, komu se uděluje veřejná zakázka, tak je potřeba mít tento nástroj co nejdříve.

Jak už jsem říkal, bohužel teď už jsme po lhůtě. Zaseklo se to nějakým způsobem kvůli související legislativě na Ministerstvu financí. A já jsem chtěl poprosit, jestli by bylo možné skutečně tu přípravu zrychlit, nebo případně, kdo bude platit vlastně to penále, které budeme muset platit Evropské unii za to, že jsme nesplnili povinnost implementovat příslušné evropské směrnice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP