(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně odpoví na vaši interpelaci v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů písemně.

A já nyní prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat pana ministra Vojtěcha ve věci nedostupnosti léků v lékárnách. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, obracím se na vás se závažným tématem, a to je nedostupnost léků - dnes to již zaznělo - a tedy nedostupnost léků v lékárnách. Pro české občany poslední dobou je to velmi aktuální a na počátku roku - a já myslím, že toto přetrvává - nás trápí nedostatečné zásoby některých léků, u kterých navíc nemusí být alternativa. Jsou to tři oblasti léků. Jednak léky na vysoký tlak, léky na štítnou žlázu a léky na diabetes. Myslím si, že nedostatek léků tohoto typu, to už není legrace, samozřejmě jako když nebyl k dostání Endiaron. Výpadek těchto léků může být pro pacienty velmi závažný a může jim způsobit vážné zdravotní potíže.

Jak jsme spolu hovořili nedávno, tak jste avizoval, že vzhledem k nedostatku léků ministerstvo právě připravuje novelu zákona, která zavádí tzv. emergentní systém, a ten by měl zajistit, aby dodavatel léků byl povinen dodat chybějící lék na lékárnu do dvou dnů, jinak mu budou hrozit značné sankce, a novela by měla zamezit přeprodeji českých léků do zahraničí za účelem zisku. Ptám se vás tedy: Jaká je situace dnes? Jak se v současné době řeší právě situace s nedostatkem léků na předpis, tedy před schválením novely? A kdy předpokládáte, že se novela bude projednávat? Jestli skutečně může zabránit nedostupnosti léků v České republice a jak konkrétně? A kdy odhadujete, že se tato novela schválí a vejde v platnost a v účinnost? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím pana ministra o odpověď na tuto interpelaci. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážená paní poslankyně. Děkuji za interpelaci a ten dotaz na téma, které je bezesporu závažné a samozřejmě nás také trápí na ministerstvu a Státním ústavu pro kontrolu léčiv, protože ta nedostupnost léčivých přípravků se zdá býti skutečně čím dál tím závažnější. A pravdou také je ale, že těch důvodů je celá řada. To znamená, není jeden jediný důvod, proč léky chybí. Ty důvody jsou výrobní. Ty důvody jsou ekonomické. Ty důvody jsou administrativní povahy.

My skutečně tomu věnujeme se Státním ústavem pro kontrolu léčiv velkou pozornost. Dokonce to už řešíme i na mezinárodní úrovni, protože v řadě případů to není pouze o České republice, ale je to problém v rámci celé Evropy, takže to téma bylo vzneseno i na úrovni V4 v rámci jednání ministrů. Mimo jiné teď předsedáme V4, takže to byla jedna z priorit na úrovni Rady EU při jednání ministrů zdravotnictví. Takže my potřebujeme v tomto směru získat na svou stranu i Evropskou komisi, protože skutečně musí si Evropa uvědomit, že léky jsou strategická komodita, a učinit opatření i na úrovni celé EU. Ale co můžeme udělat aspoň na naší úrovni v rámci těch opatření, která jsou možná a realizovatelná, tak to právě jsme vtělili do oné novely zákona o léčivech, která prošla v tomto týdnu prvním čtením a která přináší právě čtyři základní opatření, jak řešit flexibilně výpadky léků.

Jednak to první opatření se týká toho, že budeme moci, řekněme, mimořádně nahradit nějaký lék, který je ve výpadku, jiným lékem. Dneska víme, že v praxi se třeba stává, že nějaký lék nemůže být propuštěn na trh pouze z důvodu administrativní povahy. Je tam nějaký problém v balení, v příbalovém letáku apod. a nemá to vliv na kvalitu a bezpečnost toho léčivého přípravku. Nově bude moci vlastně Státní ústav pro kontrolu léčiv udělit tedy výjimku a propustit takovýto lék, který třeba má pouze nějakou administrativní chybu, tak aby se dostal k pacientům, protože z hlediska účinnosti a bezpečnosti té léčby je bezpečný pro pacienty. Takže to je první opatření. Pokud je tam administrativní důvod, nebude to důvod pro to, aby ten lék se nedostal k pacientům, pokud je nezbytně nutné ho k pacientům dostat.

Druhé opatření se týká právě onoho nekoordinovaného vývozu léčivých přípravků, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, vydávány na recept, a jsou vyváženy tedy mimo Českou republiku. Toto téma také nabývá na závažnosti, protože my vidíme na datech posledního roku, že se každý kvartál zvyšuje objem reexportů léků z České republiky. Celkově za ten předchozí rok se pohybujeme někde kolem tří až pěti miliard korun. Jsou to stovky tisíc balení, která jsou takto vyvážena. Jsou tady distributoři, kteří vyvážejí skutečně stovky tisíc balení. Většinu toho, co dostanou zkrátka od výrobců, tak vyvezou a nedodají do českých lékáren českým pacientům. A to ten zákon má právě řešit. To znamená, zamezí těmto nežádoucím reexportům, které neprospívají nikomu. Pouze těm, kteří s těmi léky obchodují. Ale myslím si, že to není úplně ve veřejném zájmu.

Další oblastí, která je velmi důležitá, je ten tzv. neemergentní systém. To znamená možnost, že pokud lékárna není schopna ve standardní distribuční síti lék sehnat, tak se obrátí na výrobce léků, a poprvé vlastně v historii výrobce léků v legislativě bude mít jasnou povinnost zajistit léky pro české pacienty maximálně do dvou dnů, do jakékoliv lékárny v České republice, kam přijde pacient se svým receptem, a lékárna nebude moci ten lék objednat v distribuční síti, tak se obrátí na výrobce a pod finanční sankcí výrobce bude muset ten lék dodat. Takže to je další opatření. A těch věcí je tam skutečně celá řada.

Mimo jiné, a to je také vlastně novum, poprvé vlastně bude v zákoně lhůta, pokud dojde třeba k výpadku výroby daného léku, což se může stát, dokdy musí výrobce obnovit dodávku léků. Ta lhůta je 120 dní. V současné době žádná lhůta není, to znamená, výpadek klidně může trvat rok. My v zákoně říkáme maximálně do 120 dnů. Pokud ten lék vypadne, tak výrobce ho musí obnovit, jinak zase je sankce.

Takže ten zákon, věřím tomu, že pomůže. Prošel prvním čtením, teď jde do výborů. A věřím, že bude brzy účinným. Předpokládáme účinnost od příštího roku. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Říkal jste, že účinnost toho zákona by měla být od začátku příštího roku. A do té doby tedy, myslíte si, že pomohou ta jednání na mezinárodní úrovni? Přece jenom je to ještě pár měsíců, skoro jedenáct. Takže jak toto budete řešit do té doby? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan ministr bude reagovat. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Tak samozřejmě bych byl rád, kdyby ten zákon byl účinný co nejdříve. Ale víme, že aktuálně skutečně zákony mohou být účinné pouze od 1. 7. nebo od 1. 1. Takže od 1. 7. pravděpodobně tu účinnost nezvládneme, i když bych byl za to rád. Uvidíme, jak budou ta jednání probíhat i na výboru. Ale každopádně určitě to není tak, že bychom spoléhali pouze na tuto novelu. My už teď aktivně jednáme třeba s výrobci, pokud dojde k nějakému výpadku. Byl to ten případ například Digoxinu - velmi využívaný lék řadou pacientů, tak jsme aktivně jednali s firmou Zentiva. Snažíme se ty výrobce tlačit, ale bohužel v současnosti legislativní úprava tak, jak je nastavena, v zásadě nám nedává příliš možností, takže nemáme možnost úplně tlačit na toho výrobce daného léku. Věřím, že ten zákon nám s tím pomůže, že tam je skutečně jasná i finanční sankce.

Věřte tomu, že je to téma, kterému se věnujeme jak na Ministerstvu zdravotnictví, tak na Státním ústavu pro kontrolu léčiv velmi pravidelně. Snažíme se, pokud ten lék zkrátka není dostupný, třeba i individuální dotazy vyřizovat, protože někdy se skutečně stává to, že to není pouze tím výpadkem, ale my máme informace o tom, že ten lék se někde nachází v České republice, že není nahlášen výpadek, ale není v některých lékárnách. A my se ptáme proč. My chceme, aby léky byly v každé lékárně v České republice, ať to je někde v horách v Krkonoších, nebo v centru Prahy. Takže to právě by měl řešit ten zákon, tak aby ta distribuce léků byla zkrátka rovnoměrná. Já věřím tomu, že to pomůže. A děláme skutečně maximum. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP