(16.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další je vylosovaná interpelace paní poslankyně Krutákové. Bude interpelovat pana ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Vážený pane ministře, aktuálním problémem v České republice je hantavirus, se kterým se právě teď potýkají v opavské nemocnici. Výskyt hantaviru je průměrně jeden případ ročně, ale podle včerejších informací České televize bylo už napočítáno šest případů jen za poslední půlrok. Na virus neexistuje lék, postihuje ledviny nebo dýchací systém člověka a může být i smrtelný. Přenašečem jsou drobní hlodavci, kteří právě teď zažívají populační explozi. Ve světě kvůli viru ročně zemře až 20 tisíc lidí.

Proto se vás ptám, pane ministře, jakým způsobem budete na vysoký výskyt hantavirových onemocnění reagovat a zda budete u příslušných rezortů lobbovat za přiměřené a účinné snižování počtu hlodavců. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, vážená paní poslankyně, pokud jde o tu vaši otázku, o výskyt hantaviru, tak samozřejmě tu situaci bedlivě sledujeme, máme ty zprávy. Je pravdou, že za poslední dva roky se počet případů zvýšil, to je faktem. Podle mých informací tedy v roce 2019 těch případů bylo 15, v roce 2018 pět. Takže samozřejmě nějaká zvyšující tendence tam je, byť z hlediska incidence onemocnění v rámci Evropy to není nějaká zásadní epidemie. Ale na druhou stranu samozřejmě musíme vnímat, že je tam nějaká zvyšující se tendence. A pravdou je, že ta korelace i v rámci přenášení z hlodavců existuje.

My jsme v tomto směru jednali s Ministerstvem zemědělství, a možná jste zaznamenala, že dnes bylo prezentováno ze strany Ministerstva zemědělství, že skutečně vzhledem k přemnožení těchto hlodavců, zejména hrabošů, bude docházet k nějakému plošnému hubení. Myslím si, že tak jak jsem měl možnost vyslechnout informace od pana ministra zemědělství, a jednali jsme o tom i s panem ministrem životního prostředí, tak ta situace je k tomu nazrálá, aby skutečně došlo k nějakému zásahu, protože máme poměrně mírnou zimu, což znamená, že samozřejmě to množení bude pokračovat. Takže není to jenom otázka škod na zemědělských plodinách, ale určitě právě musíme upřednostnit lidské zdraví před, řekněme, hraboši jako takovými. Takže my jsme o tomto informováni. Myslím si, že to opatření, které bylo teď prezentováno ze strany Ministerstva zemědělství, jde správnou cestou, a věřím tomu, že to pomůže i v této oblasti.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Má paní poslankyně zájem o doplňující dotaz? Není tomu tak. Takže poprosím dalšího v pořadí, pana poslance Martinů, aby přednesl svoji interpelaci na ministra zemědělství.

 

Poslanec Jaroslav Martinů: Hezký dobrý den. Já děkuji, ale počkám na osobní účast pana ministra Tomana, takže děkuji moc.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím paní poslankyni Černochovou, ať nám přednese svoji interpelaci na ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Krásné odpoledne. Vážený pane nepřítomný ministře, zanedlouho bychom měli schvalovat nový mandát k vysílání vojáků České republiky do zahraničních operací a misí. Nyní se objevují informace, že ještě předtím by mělo být schváleno nové vyslání vojáků do oblasti Sahelu k mentoringu tamních bezpečnostních složek. Nijak nezpochybňuji nutnost aktivity České republiky v nestabilních oblastech za účelem zvýšení bezpečnosti České republiky. Ráda bych ovšem znala širší kontext nasazování našich sil z pohledu našich zahraničněpolitických priorit.

Poslední návrhy tedy znamenají, že rozšiřujeme naše působení v Sahelu. Zajímalo by mě, jaký je cíl, kam směřujeme a v jakém časovém horizontu. Můžete mi na to prosím odpovědět? Jak vypadá náš plán na příštích pět let, co se týče Sahelu, jaké konkrétní zahraničněpolitické zájmy tam naplňujeme a jakým způsobem? A konečně by mě zajímalo, jaké je zapojení našich rezortů, ať už průmyslu, či zemědělství, zda dojde k posílení našich diplomatických úřadů a zda budou navýšeny prostředky vynakládané Českou republikou v této oblasti. Předpokládala bych totiž, že s rozšiřujícím se nasazením našich sil bude rozšiřována i civilní pomoc. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a vaše interpelace bude vyřízena v příslušné lhůtě. Poprosím pana poslance Kaňkovského, ať přednese svoji interpelaci na ministryni práce a sociálních věcí.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení ministři, milé kolegyně, kolegové. Já bych se rád obrátil na paní ministryni Maláčovou v souvislosti s tragickým požárem pro osoby se zdravotním postižením ve Vejprtech. Rozhodně nechci tuto interpelaci směřovat jako nějakou grilovačku směrem k paní ministryni, protože samozřejmě pokud se týká příčin požáru, tak to je na straně vyšetřovacích orgánů, jednak hasičského záchranného sboru a jednak orgánů činných v trestním řízení. Moje otázka spíš bude směřovat k tomu, jaké závěry si alespoň doposud z této tragické události Ministerstvo práce a sociálních věcí udělalo, a to zejména v preventivním slova smyslu.

Já jsem samozřejmě přesvědčen o tom, nebo vím, že nelze nikdy úplně odstranit riziko podobné nežádoucí události. Zažil jsem také velmi tragické události v naší havlíčkobrodské nemocnici. Prostě vždycky budou existovat určitá rizika v provozování jakékoliv lidské činnosti. Ale přesto, jak se zatím v médiích ukázalo, technický stav toho objektu ve Vejprtech - a je potřeba si říci, že takových objektů, zařízení sociálních služeb v České republice přes investice krajů, přes investice z evropských fondů, že takových zařízení je pořád celá řada. Máme celou řadu zařízení sociálních služeb, která nejsou v dobrém technickém stavu. A jestliže například ve Vejprtech měli protipožární čidla pouze na toaletách, tak z mého pohledu a i z pohledu odborníků toto je nedostatečné.

Takže moje otázka směřuje k tomu, paní ministryně, jak chcete posílit investice do sociálních služeb. Protože v posledních letech investice do obnovy materiálně technické základny sociálních služeb stagnují, a to za situace, kdy Česká republika je v ekonomickém rozkvětu a kdy bychom měli právě i vzhledem k demografické křivce do sociálních služeb investovat. Takže to je otázka číslo jedna. Jakým způsobem chcete posílit investice do sociálních služeb? A druhá otázka je nedostatek personálu. O tom tady mluvíme opakovaně, a jak se ukazuje, tak skutečně nedostatek pracovníků v sociálních službách se stává rizikem pro provozování těchto zařízení. Takže tolik mé otázky k vám, paní ministryně. Děkuji za odpovědi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má paní ministryně práce a sociálních věcí.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu poslanci Kaňkovskému za tu interpelaci. Já jsem v neděli ve Vejprtech byla, bylo to několik hodin po té tragické události. Musím říct, že jsem mluvila jak s paní starostkou, tak s panem ředitelem toho zařízení i se zaměstnanci, kteří pomáhali zachraňovat klienty. Je to zkušenost, na kterou nezapomenu. Opravdu, když si člověk prohlédne to místo, uvědomí si, co se tam odehrálo, tak to je velmi zdrcující.

Já bych nejdřív začala tím, jak jsme pomohli jako Ministerstvo práce a sociálních věcí. My jsme hned v pondělí vyhlásili dotační komisi, která pomohla na žádost kraje na základě zákona o sociálních službách v této mimořádné situaci, a v tuto chvíli realizujeme rozpočtové opatření ve výši pěti milionů korun na to, aby se DOZP Vejprty pomohlo. A jsou to finanční prostředky na dotyčné úvazky, které vznikly s touto mimořádnou událostí, i na obnovu zařízení v tom DOZP Kavkaz. Druhá věc, kterou jsme udělali hned v pondělí - to znamená, v úterý se zprocesovala ta mimořádná dotace ve výši pěti milionů korun a v pondělí hned ráno Úřad práce vyplatil 14 mimořádných okamžitých pomocí na ošacení, obuv, hygienické potřeby těch klientů, o které si požádali, právě o tu mopku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP