(17.00 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně nebude mít doplňující dotaz. Poprosím tedy pana poslance Lukáše Koláříka, který přednese svoji interpelaci na ministra vnitra.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře Hamáčku, rád bych se na vás obrátil ve věci porušování práv pacientů v nemocnicích. V souvislosti s touto otázkou se na mne obrátila propacientská organizace hájící práva rodičů a nezletilých dětí. Ta má opakovanou zkušenost se situací, kdy její klienti zavolali do nemocnice policii, protože jim bylo bráněno v přístupu k nezletilému dítěti. Nebyli agresivní ani neohrožovali personál nebo jiné pacienty, pouze žádali, aby jim bylo umožněno být u jejich dítěte, nebo v pozici otce u rodící partnerky. Toto právo jim garantuje zákon o zdravotních službách, Ústava České republiky a Úmluva o lidských právech a biomedicíně, ratifikovaná Českou republikou v Bruselu. V takové situaci po vyčerpání všech jiných možností se zoufalí rodiče obracejí na Policii České republiky. Opakovaně se však stává, že operační důstojník odmítne na místo vyslat posádku. Situaci odůvodňuje tím, že stav vyhodnotil jako občanskoprávní spor, a volající má následně dojít podat trestní oznámení.

Takovéto situace, kdy dochází k probíhajícímu páchání trestného činu porušování základních lidských práv dítěte a rodičů, dle nás spadají do § 2 zákona o Policii České republiky, v němž se píše, že policie slouží veřejnosti a jejím úkolem je předcházet trestné činnosti. Zvláštním paradoxem je, že pokud policii zavolá lékař, operační důstojník situaci vyhodnocuje jinak a zpravidla ji do nemocnice pošle. Pro doplnění bych uvedl, že ve všech takových případech, kdy lékař volal policii na klienty této organizace, dala policie za pravdu rodičům a lékař musel ustoupit. Neradi bychom v České republice byli svědky příběhu, který se před časem odehrál na Slovensku, kde matka seděla před dveřmi oddělení JIP, za kterými umíralo její dítě. To zemřelo samo v době její nepřítomnosti, kdy ji zdravotníci odmítli vpustit na oddělení, protože nebyla doba návštěv.

Proto mám na vás dvě otázky. Dle jakého klíče dochází k vyhodnocení aktuálnosti zásahu policie na podnět volajícího? A za druhé, existuje metodický pokyn pro situaci, kdy je policie volána do nemocnic pacienty? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Další v pořadí je paní poslankyně Mauritzová, bude interpelovat paní ministryni práce a sociálních věcí. Prosím.

 

Poslankyně Ilona Mauritzová: Vážená paní ministryně, obracím se na vás s problémem, který se velmi citelně dotýká mého plzeňského regionu, ale i celé České republiky. Tématu možného uzavření Klokánku v Janovicích nad Úhlavou se již věnují média a dopis s prosbou o pomoc byl již zaslán od předsedkyně Fondu ohrožených dětí snad téměř každému starostovi našeho kraje. Při jeho čtení mám pocit, že opravdu jediný, kdo může a zároveň by uměl danou situaci řešit, jste vy a vámi vedené Ministerstvo práce a sociálních věcí. Opravdu si myslíte, že je lepší nechat Fond ohrožených dětí v tíživé situaci prodat pod cenou jejich jedinou budovu, která navíc je domovem, kde může být umístěno až 28 dětí? Není lepší v takovémto zcela výjimečném případě přimhouřit oko a podat pomocnou ruku Fondu ohrožených dětí, na jehož přínosu pro společnost se jistě shodneme? Celá situace je o to složitější, že se jedná o jediné zařízení Klokánku v Plzeňském kraji, a Fond ohrožených dětí v této tíživé situaci poskytuje pomoc téměř 170 dětem v České republice.

Vážená paní ministryně, děkuji vám za zodpovězení mých otázek a moc vás prosím, abyste se případu zmíněných dětí, pečujících tet a dalších zaměstnanců Klokánku, a to i u nás v Janovicích nad Úhlavou, věnovala a zabránila tomu, že bude muset na konci února ukončit svou činnost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Slovo má paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Vážená paní poslankyně, co se týká vaší interpelace, dovolte, abych uvedla následující: Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dotační řízení v srpnu 2019 pro všechny provozovatele ZDVOPů za účelem částečného dofinancování, termín pro podání žádosti byl 9. září 2019. Dotaci obdrželo 27 příjemců. Fond dostal téměř 8 milionů Kč z celkových asi 18,5 milionu Kč, které byly k dispozici. To znamená 8 z celkových 18,5 milionu Kč. Zmiňovaný ZDVOP Klokánek z Janovic nad Úhlavou požádal za měsíc leden až červenec o částku 325 980 Kč a celou tuto částku obdržel. Opakuji - celou částku, o kterou požádal, obdržel. Dále jim byl přiznán státní příspěvek od Plzeňského kraje za měsíce roku 2019 ve výši 2 404 640 Kč. Klokánek je jedním ze šesti ZDVOPů v Plzeňském kraji a podílí se z 23 % na celkové kapacitě těchto zařízení v kraji. V prosinci minulého roku si fond požádal o další dotaci, nicméně je potřeba říci, že žádná výzva v prosinci minulého roku neběžela.

Chtěla bych podotknout, že pomoc dětem v nouzi je jedna z mých klíčových oblastí. Koneckonců jsem také navrhla v právě běžící novele o sociálně-právní ochraně dětí navýšení těchto příspěvků tak, abychom nemuseli každoročně vyhlašovat výběrové řízení na dofinancování a aby zde byla zákonná úprava. Musím říct, že dlouhodobě o pomoci FODu komunikuji s panem prezidentem Zemanem a mám v této věci jeho plnou podporu.

Musím říct, že problémy s financováním má celá organizace. Proto se její vedení rozhodlo, že část potřebných finančních prostředků k fungování celého FODu nad rámec finančních prostředků ze státního rozpočtu zajistí prodejem části svého majetku. A vedení FODu poté samo mezi svým majetkem vybralo k prodeji právě budovu Klokánku Janovice nad Úhlavou.

Ještě bych chtěla říci, že FODu byl v roce 2019 přiznán podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí státní příspěvek ve výši 51 323 560 Kč. Navíc, a to je taky důležité říci, MPSV dlouhodobě podporuje FOD nad rámec státního příspěvku na základě žádosti FOD. V roce 2016 to bylo 20 milionů Kč, v roce 2017 to bylo 12,8 milionu Kč, v roce 2018 to bylo 10 271 000 Kč a zmiňovaná výše v posledním roce byla téměř 8 milionů Kč. Stejně jak jsem zmiňovala, tak FOD podporuje i pan prezident Miloš Zeman, který každoročně přispívá. Letos daroval FODu 2 miliony Kč a celkově od roku 2015 věnoval fondu 12,4 milionu Kč. To znamená, že prostředky na dofinancování těchto zařízení nejsou vůbec nízké.

Co se týká konkrétní situace v Janovicích nad Úhlavou, tak poté, co jsme obdrželi tu žádost, jsem pověřila náměstka členky vlády, aby se do Janovic nad Úhlavou vydal a celou situaci zmapoval, abychom ji mohli velmi intenzivně řešit. Je ale potřeba říci a zmínit, že preferuji systémové řešení přes novelu zákona. Nicméně jsem si situace a velmi užitečné činnosti FODu vědoma a budu se snažit ji co nejurychleněji vyřešit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz.

 

Poslankyně Ilona Mauritzová: Vážená paní ministryně, chtěla bych vám velice poděkovat za váš vstřícný postoj. Zároveň bych chtěla říci, že ho budu tlumočit tomuto zařízení v našem regionu, které se na mě obrátilo. Chtěla bych vás zároveň požádat o to, abyste mě o dalších krocích informovala. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Ano, vážená paní poslankyně. Budeme určitě informovat i prostřednictvím tiskových zpráv Ministerstva práce a sociálních věcí. A pevně doufám, že budu mít vaši podporu v rámci té novely zákona. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: A slovo má pan poslanec Vojtěch Munzar, který přednese svoji interpelaci na ministra zdravotnictví. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP