(17.10 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vláda rozhodla o zdvojnásobení poplatku za čerpání minerálních vod ze 6 korun za kubík na 12 korun za kubík. V návrhu Ministerstva zdravotnictví bylo původně navrženo navýšení na 9 korun, přesto vláda rozhodla o zdvojnásobení poplatku. Jedná se o poplatek za maximální povolené množství, nikoli za skutečně odebrané množství, které je daleko nižší, zhruba třetinové. Proto skutečný a reálný dopad zvýšení poplatku na jeden kubík je daleko vyšší než 12 korun. U okolních států, kde se poplatek počítá stejně jako v České republice, tedy povolené limitní množství, kam patří např. Německo, tak tam je sazba necelých 9 korun, v Polsku necelých 8 korun, v Maďarsku 4 koruny. Uvažovaná sazba 12 korun za kubík významně převyšuje poplatky ve všech sousedních státech. Na Slovensku je sice 17 korun, ale tam se platí za skutečně odebrané množství. Budeme tak mít poplatky nejvyšší široko daleko, což znevýhodňuje české producenty minerálních vod oproti zahraničním, které se sem dovážejí. A také znevýhodňuje minerální vody oproti ostatním typům nápojů. Přitom se asi shodneme, že minerální vody jsou jistě zdravým nápojem, a nepředpokládám, že cílem Ministerstva zdravotnictví bylo snížit jejich konzumaci.

Chci se tedy zeptat, jakým způsobem a na základě jaké finanční analýzy dospěla vláda k té výši 12 korun za kubík. To je první dotaz. Co je skutečným důvodem ke zvýšení poplatku, protože z hlediska dopadu do rozpočtu je spíše kosmetický, ale to mi určitě upřesníte. A na co konkrétně bude zvýšený příjem státního rozpočtu použit? Děkuji za vaše odpovědi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a slovo má ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, vážený pane poslanče, pokud jde o poplatek, tak je třeba si uvědomit taky genezi, jak to s tím poplatkem bylo. Ten poplatek byl poprvé stanoven v roce 2001, to už je poměrně hodně dlouhá doba. A tehdy činil 3 koruny za metr krychlový. V roce 2001. Od té doby se v zásadě nezvyšoval mnoho, mnoho let. Až na základě podnětu Ministerstva financí v roce 2014 došlo k jeho navýšení, protože tehdy, jak mám informace, bylo namítáno, že skutečně dlouhodobě ten poplatek nebyl nikterak zvyšován mnoho let a výše poplatku neodpovídá skutečnému významu a hodnotě té suroviny, velmi kvalitní, nejkvalitnější vody, kterou disponuje tato země, protože skutečně je to naše voda, kterou pouze podnikatelské subjekty využívají ke svým obchodním účelům.

V té době, v roce 2014, se navýšil poplatek poprvé po mnoha letech na 6 korun za metr krychlový. A nyní došlo k dalšímu navýšení. Ministerstvo navrhovalo 9 korun, nakonec vláda došla ke 12 korunám. Ale když se skutečně podíváme na celou dobu od prvotního stanovení poplatku ve výši 3 korun v roce 2001 a dnes jsme v roce 2019 a ten poplatek je ve výši 12 korun, tak když zohledníme inflaci a veškeré další faktory, tak si myslím, že ten postupný nárůst je zkrátka zcela legitimní a zohledňuje skutečně význam přírodního bohatství státu, což bezesporu minerální voda je. Takže takto vlastně i vláda v tomto směru uvažovala. A také samozřejmě je to otázka toho, jaké jsou pak ty dopady. Já si nemyslím, že ty dopady jsou nějak fatální, protože reálně když se podíváme, tak na jedenapůllitrovou lahev se zvyšuje cena o 6,75 haléře. Na jedenapůllitrovou lahev o 6,75 haléře na základě toho navýšení poplatku. Je to nějaký zásadní dopad na zdražení minerálních vod? Povede to k nějakému zdražení? Já si skutečně nemyslím. Je třeba si uvědomit, že aktuálně je tady sedm výrobních závodů, které vyrábí balené minerální vody. Existuje bezesporu konkurence, která je poměrně významná, která také drží tu cenu v nějaké hladině, a také samozřejmě tyto subjekty, když se na ně podíváte, tak reálně, a to jim nijak nezazlívám, je to legitimní, jejich zisky jsou velmi výrazné a zvyšují se v čase. Dokonce fúzují s dalšími společnostmi apod. Takže mají i zdroje pro toto.

Takže si nemyslím, že je nějaký špatný postup státu, pokud chce za své přírodní bohatství získat více prostředků a zohlednit právě kvalitu minerálních vod ve výši toho poplatku. Pokud jde o okolní země, tak v zásadě nijak zásadně nevybočujeme. Když se podíváme na Německo, 9 korun, my dneska tedy 12 korun. Nemyslím si, že to je nějaké zásadní vybočení. Ale skutečně, když se podíváme na ten přepočet, tak ten dopad je minimální. A nemyslím si skutečně, že v tomto směru by mělo dojít k nějakému zdražení minerálních vod pro konečného spotřebitele. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pane poslanče, máte možnost položit doplňující otázku.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Ano, děkuji. Pane ministře, za prvé, já se domnívám také, že minerální vodu nepoužívají jenom obchodní subjekty, ale že ji zejména vyhledávají lidé, kteří ji využívají ve svém pitném režimu. To za prvé. Za druhé, od roku 2001 nebyla inflace čtyřnásobná. Já jsem měl podezření, že těch 12 korun není na základě žádné analýzy, na kterou jsem se ptal. Vy jste říkal jenom o inflaci, takže já mám stále podezření, že si to vláda prostě vycucala z prstu, že si neudělala žádnou analýzu, protože je to skutečně výše než ve všech okolních státech. A ty důvody - děkuji za to, že jste mi odpověděl, protože já jsem ve vaší odpovědi slyšel jednoznačně boj vlády proti domácím producentům. Nicméně tím znevýhodňujete domácí producenty oproti zahraničním, či případně jiným výrobcům jiných typů vod a nápojů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Slovo má pan ministr.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Já si to nemyslím. Samozřejmě uvidíme v té reálné praxi. Ale když jsem se díval na vyjádření výrobců v roce 2014, kdy tedy došlo po velmi dlouhé době k navýšení ze tří korun na šest korun, tak v té době také ti výrobci, vlastníci, kteří často nejsou čeští, ale jsou vlastněni zahraničním kapitálem, ale to je jedno, to nechci nějak v tomto směru akcentovat, tak také vyhrožovali, že dojde k masivnímu nárůstu cen minerálních vod pro spotřebitele atd. A v reálné praxi úplně se to nakonec neodrazilo. Takže věřím tomu, že se nechystá určitě žádné zdražení pro spotřebitele, že pouze zkrátka tito výrobci budou muset zaplatit více státu. Ano, o něco málo. Ale znovu opakuji, 6,75 haléře na jedenapůllitrovou lahev, to je to navýšení, o kterém se bavíme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Další interpelací je interpelace pana poslance Jakuba Jandy na ministra školství Roberta Plagu. Prosím.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, znovu a opět vás musím interpelovat ve věci problémů s dotačním programem Můj klub, za které je vaše ministerstvo stále gesčně odpovědné. Již při minulé interpelaci jsem vás žádal o nápravu křivdy, které se dle mého názoru vaše ministerstvo dopustilo, když odmítlo vyplatit přes 300 klubů dotaci kvůli jednomu chybějícímu papíru. Vypadá to však, že jste se zřejmě rozhodl házet sportovním organizacím klacky pod nohy, když po úspěšných žadatelích nadále vynucujete další byrokracii ve formě souladu mezi seznamem hráčů, který je uveden v žádosti, s evidencí sportovců. Pominu-li nesmyslnost tohoto kroku a také to, že tato podmínka nebyla uvedena ve výzvě při vypsání dotačního titulu, tak žádáte, aby byla tato data elektronicky importována pouze ve formátu CSV, a to dokonce pod hrozbou nevyplacení dotace.

Pane ministře, apeluji na soudnost úředníků. Ne každý předseda sportovního klubu je IT odborník a není v jeho možnostech po nocích studovat návody a počítačové příručky. Vaše ministerstvo by tady mělo být pro sportovce, a ne sportovci pro ministerstvo. Ptám se vás proto, kdy toto byrokratické opatření zrušíte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP