(17.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak děkuji. Odpověď obdržíte v písemné podobě. Další interpelace je interpelace pana poslance Tomáše Martínka na ministra dopravy.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci nahrazení dosavadních papírových dálničních kuponů systémem elektronických vinět. Nově si budou moci motoristé koupit nové elektronické dálniční známky v e-shopu a aplikaci. Systém má zajistit společnost Asseco Central Europe. Vybraná společnost by měla být zodpovědná za vybudování systému zahrnujícího právě e-shop a aplikaci a následně i za jeho provoz do konce roku 2024. Pominu-li způsob, jakým byla společnost vybrána, tedy že nedošlo k vyhlášení veřejné soutěže, zajímá mě, kam poputují prostředky za jednotlivé platby kupujících, které bude e-shop vybírat, resp. kdo bude vybrané peníze spravovat a jakou mají občané jistotu, že nebudou peníze neúčelně a neefektivně vynakládány, či dokonce rozkradeny.

Na základě uvedeného bych se vás rád dotázal: Kam půjdou prostředky, které bude e-shop vybírat? Půjdou na účet spravovaný státem, nebo danou společností? V případě, že půjdou na účet společnosti, jaká opatření stát přijal, aby nebyly prostředky společností vytunelovány anebo o ně nepřišel v případě úpadku společnosti? V jakém intervalu by měly být prostředky převáděny na účet státu, např. denně, měsíčně, ročně? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Poprosím pana poslance Petra Beitla, který přednese svoji interpelaci na ministra zahraničí.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, zajímá mě posun ve věci Mezinárodní investiční banky a Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci. Bod týkající se ratifikace dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky ve smyslu přesunutí sídla banky z Moskvy do Budapešti byl stažen z jednání Sněmovny 17. října loňského roku. Stanovisko Senátu k tomuto bodu z 18. září je zamítavé a já se domnívám, že je to v pořádku. Mezinárodní investiční banka je totiž ruská banka, která vznikla v dobách Varšavské smlouvy. Ačkoliv se situace v Evropě od těch dob velmi zásadně změnila, Česká republika je stále součástí této banky i přesto, že jsme také v EU a jsme vázáni společným sankčním postupem vůči Ruské federaci. Tato situace je schizofrenní. Navíc banka, resp. obě banky, dodnes slouží proruským zájmům a podporují zejména projekty na různých zájmových územích. Podpora v Česku se týká rovněž zejména firem, které mají ruského majitele. Přesun sídla banky do Budapešti, kde bude pod diplomatickým krytím, je více než problematický z hlediska praní špinavých peněz a možná i špionáže.

Ptám se tedy, proč jsme stále členy Mezinárodní investiční banky. Dále se ptám, jak se tato naše pozice slučuje s dodržováním podmínek sankcí proti Rusku uplatňovanými v souvislosti se zabráním Krymu. Další otázkou je, zda jste tento problém řešil s maďarskou stranou v rámci některého jednání V4 a jaké konkrétní kroky jste již v souladu s vládní politikou a výzvou zahraničního výboru Senátu učinil k vystoupení Česka z Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Dovolte mi přečíst rychle omluvy. Omlouvá se pan poslanec Radek Koten od 14.30 do 17 hodin a omlouvá se ministr životního prostředí od 17 hodin do konce, z pracovních důvodů v obou případech.

Poprosím pana poslance Karla Raise, který přednese interpelaci na ministryni práce a sociálních věcí.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Vážená paní ministryně, začátkem prosince minulého roku jsme všichni poslanci Parlamentu dostali tzv. otevřený dopis učitelů Základní školy Úpice, s jehož obsahem souhlasí městská samospráva, která byla prezentována panem starostou. Tento dopis jste určitě dostala také, nebo vaši zaměstnanci, ale z časových důvodů jej zde nemůžu citovat.

Jádrem dopisu je určitý pocit bezmocnosti a především obavy z budoucnosti, které pisatele vedly k sepsání tohoto dopisu. Roste počet rodin, ve kterých rodiče nepracují, a v tomto duchu jsou vychovávány děti už od nejútlejších let. Vyrůstá nám zkrátka generace lajdáků, neplatičů, lidí, kteří nechtějí nebo nebudou dodržovat žádná pravidla. Situace ve vyloučených lokalitách je vážná. V obecné rovině je samozřejmě nutné, aby efektivně spolupracovala obě ministerstva, a to jak Ministerstvo školství, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle mě by sociální správa měla podstatně intenzivněji spolupracovat se školami a v případě zanedbání výchovy adekvátně snižovat sociální dávky rodičům těchto dětí. Pokud chceme získat rychlou a efektivní nápravu, pak jiný než finanční tlak na rodiče těchto nepřizpůsobivých dětí nevidím.

A rád bych aspoň od vás slyšel, paní ministryně, odpovědi na dvě otázky z toho citovaného dopisu. Ta první je - proč stát vyplácí vysoké sociální dávky lidem, kteří nemají snahu pracovat a nedostatečně se starají o své děti. A ta druhá je, proč nelze sáhnout na peníze ze sociálních dávek při vymáhání dluhů a pohledávek. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak a slovo má paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Vážený pane poslanče, děkuji vám za váš dotaz, za vaši interpelaci. V těchto dnech končí mezirezortní připomínkové řízení tzv. balíčku revize dávek. Já bych chtěla podotknout, že právě ten návrh, kdy děti nebudou mít plněnu povinnou školní docházku, tak bude možnost jejich rodičům odebrat - to je to, co navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí - dávky na bydlení. V tuto chvíli navrhujeme penzum 100 hodin, ale netýká se to počtu zameškaných hodin ze zdravotních důvodů.

Proč toto navrhuji. Jsem kvůli tomuto opatření pod velkým tlakem. Ten důvod je jasný. Vy jste zmiňoval vyloučené lokality. Například v Chanově mají děti průměrně 160 zameškaných hodin za pololetí. V Ústeckém kraji je 14 % dětí bez ukončené školní docházky. Za posledních deset let se nám počet vyloučených lokalit ztrojnásobil a já si myslím, že pokračování v současné politice bohužel pravděpodobně bude vést k dalšímu zhoršování. Nemyslím si ale, že by se tento problém měl řešit pouze represí. Nicméně po velmi zdlouhavých několikaměsíčních diskuzích zejména na koaliční radě, kdy Ministerstvo školství nevnímá tento problém jako palčivý - nevnímá jako palčivý - jsem přistoupila k tomuto opatření. Zároveň bych ale chtěla říct, že ten balíček revize dávek má celkově 23 opatření a většina z nich míří na sociální prevenci. Posiluje se tam zásadním způsobem systémově sociální práce na obcích, protože to si myslíme, že je klíč k tomu, aby se chudoba a sociální vyloučení nedědilo z generace na generaci.

Proč ale přistupuji k tomuto opatření - se kterým, a to bych ráda uvedla, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nesouhlasí, uplatnilo proti němu zásadní připomínku. Protože nechci, aby děti byly okrádány o svou budoucnost. Já bych si opravdu přála, aby děti ve vyloučených lokalitách měly ukončenu aspoň základní školní docházku, aby se s nimi mohlo dále pracovat, protože si myslím, že to je velká priorita. A protože ostatní resorty, které to mají ve své kompetenci, tuto problematiku neřeší a v podstatě tyto děti - a bavíme se asi o tisíci dětech v každém ročníku, tzn. tisíc dětí každoročně, které nebudou mít žádnou budoucnost, protože nemají ukončenu základní školní docházku, tak jsme přistoupili k tomuto opatření.

Ale nechci prosazovat pouze represi. Chci posilovat zásadním způsobem sociální práci, chci s těmi rodinami pracovat, chceme to - shodli se na tom všichni odborníci na Ministerstvu práce a sociálních věcí, byla shoda v rámci té skupiny k 15 opatřením boje s chudobou, ale zároveň protože hodně jezdím po regionech, hodně jezdím po vyloučených lokalitách... Potřebujeme motivaci pro rodiče, aby své děti posílali do školy. Jsem ale připravena k diskuzi, protože ta situace je velmi citlivá a budí spoustu emocí, ale jde v jádru o to, aby se chudoba a sociální vyloučení nepřenášely na další a další generace. Těch dětí přibývá a já si myslím, že je strašně nespravedlivé, že ty děti odmalička nemají žádnou šanci na budoucnost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec chce přednést doplňující dotaz. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP