(17.30 hodin)

 

Poslanec Karel Rais: To ani nebude... Jednak bych chtěl poděkovat, protože s obsahovou stránkou věci samozřejmě souhlasím. Myslím si, že je potřeba toto nějakým způsobem řešit. Domnívám se - my to budeme muset řešit na školském výboru, čili já tento váš názor, co jste teď přečetla, tak víceméně použiji jako podklad také pro odpověď školského výboru směrem k základní škole v Úpici.

Myslím si, že by bylo zajímavé také sledovat myšlenku jako pozitivní diskriminace, jestliže prostě ta děcka tam chodí, protože ne všichni jsou jenom neomluveni a ne všichni jsou ti v uvozovkách špatní, tak jestli nemá smysl zase tam také tu sociální dávku zvýhodňovat. Co na to říkáte?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak paní ministryně bude reagovat. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová My jsme se touto myšlenkou také zaobírali. V podstatě jsme ji zavrhli, protože by pak na tom byly bity všechny rodiny, které automaticky posílají děti do školy. Muselo by se přistoupit k systémovému opatření. Nicméně například před rokem, kdy jsme zvažovali zavedení obědů bezplatně do škol, tak to bylo právě motivováno vlastně zvýšením školní docházky dětí ve vyloučených lokalitách. Protože ze zkušenosti vím, a sama jsem před několika lety navštívila v New Yorku v Bronxu školu, kde za pomoci různých zásahů, ale zejména poskytování jídla třikrát denně, zásadním způsobem změnili úspěšnost a docházku všech dětí v této škole. Prostě došlo tam k neuvěřitelnému obratu. A právě ten hlavní motiv bylo poskytování veřejných služeb bezplatně pro tyto děti a ty pak vnímaly školu pozitivně. Zároveň tam chodily rády, zlepšily se jim školní výsledky atd. atd. Najednou měly budoucnost.

Ale já jsem ochotna i na školském výboru tuto věc diskutovat, protože smyslem toho opatření je, aby ty děti měly budoucnost. A bez dokončené základní školní docházky žádnou mít nebudou. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jedna omluva. Omlouvá se pan poslanec Ondřej Profant z pracovních důvodů od 17.30 hodin.

A nyní interpelace v pořadí třicátá sedmá. Pan poslanec Jakub Michálek přednese svoji interpelaci na ministryni spravedlnosti.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ptám se vás, paní ministryně, na to, v jakém stavu je spuštění elektronického spisu v českém soudnictví, což je jeden z instrumentů, který by mohl zásadním způsobem zrychlit rozhodování našich soudů, tak abychom například nemuseli čekat, jestli to dodá do nějaké výpravny, z výpravny se to pošle na poštu atd. To jsou všechno věci, které je možné zautomatizovat díky elektronickému spisu.

Já jsem si vědom, že proběhla návštěva našich sousedů v Německu s panem doktorem Springrem, kde ministerstvo zkoumalo možnosti nasazení elektronického spisu. Vím, že se připravuje zakázka, a byl bych rád, kdyby paní ministryně veřejně popsala, jaký je ten harmonogram, kdy plánují spuštění elektronického spisu na českých soudech, případně jaké budou pilotní programy, jestli se to bude nasazovat v celém insolvenčním řízení, kdy přibližně bude běžet testovací provoz a kdy bude běžet ostrý provoz, jestli vedla jednání s Ministerstvem vnitra o standardizaci elektronického spisu i s ohledem na národní standard elektronické spisové služby a případně, jaký je jejich výsledek, tak aby Ministerstvo spravedlnosti už vycházelo z nějakého uznávaného standardu a nebudovalo ten systém úplně na zelené louce.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další interpelace je interpelace pana poslance Vojtěcha Munzara na ministra průmyslu Karla Havlíčka.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Vážený pane vicepremiére, přednedávnem premiér tvrdil, že vyjedná v Evropě to, aby jaderná energie byla uznána čistým zdrojem energie, a také záruky, že Česká republika může dostavět své jaderné elektrárny. Jaderná energie se čistým nestala a žádné záruky, že Evropská komise bude souhlasit s výstavbou nových bloků, nemáme. V Evropské radě pouze konstatovali, že některé státy mají jadernou energii jako součást svého energetického mixu. A nyní dokonce Evropský parlament nezařadil jadernou energii mezi čisté zdroje. Ta věta z Evropské rady, to se mi zdá trochu málo, i když chápu, že vyjednávání není jednoduché. Přesto jste souhlasili s obřím závazkem uhlíkové neutrality do roku 2050, která bude stát náš stát a naše občany stovky miliard korun. Bohužel jste nepostupovali nekompromisně a na vyjednávání slibované výjimky jste vlastně rezignovali.

Znamená to tedy, že budeme mít horší podmínky financování této energie. Hrozí, že Česká republika bude nucena v horizontu několika let opustit stávající zdroje, ale možná je nebudeme mít čím nahradit.

Co budete dále dělat, abyste zajistil stabilní dodávky energie pro Česko? Jaký bude další postup? A jak ve chvíli, kdy jste zároveň dnes i ministrem dopravy i ministrem průmyslu a obchodu, dokážete zajistit, že budete mít dostatek času na zajištění a dohled na tendry na dostavbu nových bloků českých jaderných elektráren? Děkuji za vaši odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také vám děkuji. Další interpelací je interpelace pana poslance Víta Kaňkovského na ministra zdravotnictví.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Já se železnou pravidelností dostávám podněty od občanů z Kraje Vysočina, a to z různých koutů Kraje Vysočina, které se týkají nedostatku stomatologické péče. Chci podotknout, že to v tuto chvíli už není jenom záležitost Kraje Vysočina, ale že ty podněty, a myslím, že nejenom já, poslanec Vysočiny, ale i další poslanci dostáváme od občanů napříč Českou republikou, není to dneska zdaleka záležitost jenom těch úplně nejvíce venkovských krajů a příhraničních oblastí, ale týká se to i vnitrozemských oblastí.

Chtěl bych se vás zeptat, pane ministře, zda vnímáte tu situaci také tak závažnou, jak ji vnímám já. A chtěl bych se zeptat, jaká opatření v tomto směru děláte. Já vím, že jste již některá z nich představoval. Jsou to hlavně ta dlouhodobější, to znamená přijímání více studentů na lékařské fakulty právě na stomatologický směr, že jste vypsal i nějaký dotační titul na nové ambulance. Ale ti občané se ptají teď, v tuto chvíli, co mají dělat, když ve svém regionu, a to nejenom v té své obci, ale i třeba ve svém okresním městě nebyli schopni pro akutní zákrok sehnat stomatologa, kdy opakovaně oslovili svoji zdravotní pojišťovnu, a přesto se ke stomatologické péči nedostali, resp. občas se k ní dostali, ale pouze ve formě přímo hrazené péče, to znamená u stomatologa, který nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

Takže pane ministře, chci se vás zeptat, jaká opatření, ta krátkodobá, v tomto směru chystáte a co nám radíte, že máme občanům v této souvislosti říci. Jak jim máme odpovídat, když nás osloví s těmito dotazy? Děkuji vám za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Profant se již omluvil, tedy jeho interpelace propadá. Pan ministr Metnar mě informoval, že paní poslankyně Černochová... Vy jste! Pardon. Prosím, pane ministře. Další. Takže 40 a 41 nebudou. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, já tu ještě jsem. Já jsem za to rád. A jsem rád za ten dotaz, tu interpelaci pana poslance Kaňkovského. Já to vnímám závažně. A vnímám to závažně, protože samozřejmě sledujeme tu situaci také, nejsme slepí. Na mě se obracejí také občané a tu situaci skutečně vnímáme tak, že z mého pohledu nedostupnost stomatologie je dneska největší problém, pokud jde skutečně o otázku nějaké časové a místní dostupnosti. Ono to vyplývá i z dat, která máme k dispozici. My jsme provedli kontrolu všech zdravotních pojišťoven s ohledem na to, jak dodržují tu povinnost zajistit časovou a místní dostupnost zdravotních služeb, a na základě toho jsme i spustili na webu nově takový interaktivní formulář, kde pojištěnci se mohou velmi snadno dostat k formuláři, který jim vygeneruje tedy ten program, a mohou si stěžovat na nedostupnost péče své zdravotní pojišťovně, které je to automaticky posíláno.

A když se podíváme na tu statistiku zatím, tak jsme obdrželi 548 stížností a z toho 458 stížností je na nedostupnost stomatologie. To znamená, drtivá většina z těch stížností aspoň na takovémto malém vzorku se týká stomatologie. U těch ostatních odborností jsou to jednotky, trošku více u praktických lékařů, ale stále to nedosahuje takovéhoto množství. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP