(17.40 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Takže obecně problém to je. Z mého pohledu je to věc, která je tady bohužel zanedbávána dlouhodobě. Když něco zanedbáváte mnoho let, tak se to samozřejmě pak velmi těžko mění ze dne na den, možná i z roku na rok. Ale určitě nerezignujeme, pracujeme na tom i se zdravotními pojišťovnami. Když se podíváme i na vývoj úhrad do stomatologie v posledních dvou letech, tak je tam výrazný nárůst, včetně tohoto roku, kdy do stomatologie půjde navíc více než miliarda korun. A tak jak je nastavena vlastně ta úhradová vyhláška pro tento rok, tak skutečně má motivovat zubaře, aby se starali o registrované pojištěnce, protože ta úhrada je vázána na registraci pojištěnců. Jsou tam i nové výkony i pro pacienty třeba s poruchou autistického spektra, s psychiatrickými diagnózami. Je tam nový výkon, to je takzvaná sedace, to znamená zklidnění dítěte zejména rajským plynem, a tak dále. To je něco nového, co tady doposud nebylo vůbec hrazeno.

Takže je tam celá řada opatření, které skutečně cílí na podporu stomatologů. Úzce na tomto spolupracujeme s Českou stomatologickou komorou, která se podílí a podílela samozřejmě na přípravě těch změn úhrad. Takže děláme pro to skutečně hodně jak na té úhradové straně, tak samozřejmě na straně, jak jste říkal, studentů z hlediska vzdělávání, ale i z hlediska toho dotačního programu. To je asi ta, řekněme, nejrychlejší možnost. A musím říct, že o ten dotační program je poměrně zájem. My jsme už takto rozjeli 25 ordinací v celkové výši téměř 29 milionů korun. Máme připraveno 100 milionů korun na dotace pro nové zubní praxe.

Tady máme mapu. Konkrétně třeba na Vysočině je počet dotací poměrně velký v porovnání třeba s jinými regiony. A vidíte že skutečně - není to vidět - ale cílíme právě na ty regiony, jako je Ústecký kraj, Moravskoslezský, příhraniční oblasti a Vysočina. Jeden z nich je například Havlíčkův Brod, kde byla takto podpořena jedna ordinace zubního lékaře. Takže ten zájem stále je. Zrovna nedávno jsem schvalovali další dotace - Turnov, Svitavy, Nový Bor, Volyně. Takže jsou to i větší města a pracujeme na tom. Je to jedna z možností, jak skutečně zajistit tu péči, protože v rámci dotace se zubař, který tu dotaci využije - je to 1,2 milionu korun na pět let - musí zavázat, že do tří let bude registrovat minimálně 1 500 pojištěnců, že bude poskytovat služby dětem, seniorům, že uzavře smlouvu alespoň se čtyřmi zdravotními pojišťovnami.

Takže touto cestou chceme jít dál. Máme na to připravené peníze a ty dotace udělujeme. Ale jak říkám, pokud tady je něco zanedbáno dlouhodobě, tak na tom musí systematicky pracovat i ze zdravotními pojišťovnami, děláme to. A věřím, že i ta opatření, která jsou dnes v tomto roce promítnuta v úhradové vyhlášce, se časem projeví. Ostatně -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Čas, pane ministře. Tak děkuji. Pan poslanec chce doplnit svůj dotaz.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já děkuji panu ministrovi za jeho odpovědi a vážím si toho, že ministerstvo v tomto směru podniká kroky. Nicméně chtěl bych se zeptat ještě právě na tu spolupráci s Českou stomatologickou komorou. Protože pokud jsem mohl já i někteří moji kolegové jednat s prezidentem stomatologické komory i se zástupci vedení stomatologické komory, tak musím říci, že z jejich strany to bylo velmi vlažné a místy až trošku - nevím, jak to nazvat slušným slovem. V podstatě se nám trošku vysmáli, operovali čísly, že máme největší počet zubařů na počet obyvatel. Ale to upřímně řečeno občana neuspokojí. On potřebuje vědět, jestli když potřebuje zvlášť tu akutní péči, tak se k tomu zubaři skutečně alespoň v trošku dostupné vzdálenosti dostane.

Takže bych se chtěl zeptat na tu komunikaci se stomatologickou komorou a také vyjasnění právě těch úhrad. Protože oni říkají: my některé výkony máme málo hrazené, a proto je nechceme dělat.

A potom je tady jedna otázka, na kterou se hodně ptají občané, a to je zaměstnávání zubařů nebo stomatologů z jiných zemí, že v některých oblastech by je přivítali, a stomatologická komora tomu klade někdy možná až příliš velké bariéry. Tak na to bych se chtěl zeptat jako na doplňující otázku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan ministr.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji ještě jednou za slovo. Chtěl jsem jenom doplnit velmi krátce, že VZP nedávno prezentovala, že díky navýšení úhrad od července minulého roku 11 600 lidí získalo nově zubaře. Tak jenom ještě abychom skutečně řekli, že i to má nějaký efekt, navyšování úhrad. A skutečně v tomto roce to navýšení úhrad je markantní, je v celkové výši přes jednu miliardu korun, 1,3 miliardy korun. A pojišťovny mají jasnou povinnost zajistit tu časovou a místní dostupnost a mohou to právě dělat i nějakou bonifikací, to znamená skutečně podporou těch praxí, které jsou v odlehlých oblastech. To je vlastně ta současná politika jak ministerstva, tak i politika zdravotních pojišťoven, včetně Všeobecné zdravotní pojišťovny, podpora primární péče, kam patří i stomatologie, kam patří praktičtí lékaři, zohlednění regionálních rozdílů, bonifikace v rámci nějakých příhraničních oblastí, hůře dostupných oblastí a tak dále.

Takže na tom pracujeme a já věřím, že úhrady právě na základě těch opatření se v tomto roce výrazně zvýší. Vychází to z dohadovací řízení se samotnými stomatology, kteří - máte pravdu - poukazovali na to, že řada výkonů se jim zkrátka vůbec nevyplatí dělat, protože jim to nepokryje ani náklady na materiál. Ale v současném roce tam to navýšení objektivně je a věřím tomu, že i to povede k nějaké motivaci. Protože je samozřejmě jasné, že v těch regionech je mnohem více pacientů, kteří potřebují být ošetřeni takzvaně na pojišťovnu. To znamená, tam si myslím, že ani ten stomatolog si úplně nemůže až tak vybírat jako třeba někde v centru Prahy.

Jinak pokud jde o tu komoru jako takovou, tak samozřejmě znám některé názory, ale myslím, že jsou korektním partnerem, a pracujeme s nimi na tomto konceptu nadále. Takže bych tady nechtěl tak úplně hanět spolupráci s komorou.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Teď tedy, jak jsem zmínil, pan poslanec Profant se už omluvil, paní poslankyně Černochová také už oznámila, že svoji interpelaci nepřednese. Takže další na řadě je pan poslanec Petr Bendl s interpelací na pana ministra životního prostředí Richarda Brabce.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedo. Zbylí kolegové a kolegyně, já mám jednoduchý dotaz. Letošní zima je velmi mírná, nevypadá to, že by přišly nějaké významné mrazy, a je zcela evidentní, že letos nebo v loňském roce namnožený hraboš polní nabude mnohonásobně větší síly a nadělá mnohonásobně větší škody. Pro některé zemědělce to znamená doslova existenční starosti. Já už jsem vás, pane ministře, interpeloval v téhle věci v minulosti, tak se chci zeptat, zdali jste pokročili a zdali už jste nějaké aspoň jednotné individuální, nebo jednotlivé individuální povolení na chemický zásah proti hraboši polnímu někde udělili alespoň v těch nejvíce postižených oblastech, neboť tam hrozí letošní rok katastrofa. Děkuji vám za vaši informaci, zdali jste pokročili, nebo zdali trvá negativní stanovisko Ministerstva životního prostředí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Interpelace bude zodpovězena písemně. Další v pořadí je pan poslanec Marek Výborný s interpelací na ministra Karla Havlíčka. Nevidím ho v sále. Je to tak? Dále je zde interpelace paní poslankyně Richterové, ani tu zde nevidím v sále. Poté paní poslankyně Golasowská s interpelací na ministryni práce a sociálních věcí.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, domácí násilí zažívá v Česku každé desáté dítě, tedy dvě až tři ve školní třídě. Závažnou formou domácího násilí podle statistiky MPSV trpí okolo 2,5 tisíce dětí ročně. Jen od ledna do srpna v loňském roce bylo utýráno šest dětí. Další tisíce jsou pak bezmocnými svědky násilí páchaného nejčastěji otcem či druhem na matce. Na včasnou specializovanou pomoc dosáhne jen nepatrný zlomek dětí. Dokonce ani pro všechny nejzávažnější případy neexistuje adekvátní forma pomoci. Než se dětem z postižených rodin dostane odborné pomoci, trvá to rok až šest let. Tou dobou už je traumatická, odborně nezpracovaná zkušenost může negativně ovlivnit do konce života. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP