(10.10 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Paní předsedkyně rozpočtového výboru už zmiňovala problematickou pasáž ohledně omezení pravomocí Poslanecké sněmovny. Přejdu tedy k té za nás nejproblematičtější pasáži a tou je otevření zákona o státní službě, což upřímně si nemyslím, že bylo vůbec nutné v tomto tisku, a zavádění dalších změn systemizace tak, aby se systemizace v části agend děla pouze u mandátu Ministerstva vnitra po dohodě s Ministerstvem financí, což znamená, že to nebude kontrolovatelné v eKLEPu, tím pádem je nabourávána možnost opoziční kontroly fungování vlády a to, jestli se skutečně ta systemizace neděje účelově kvůli nějakým nepohodlným osobám.

Z těchto důvodů navrhuji vrácení tohoto tisku k přepracování. V případě, že tento návrh nebude přijat, navrhuji prodloužení lhůt o 20 dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Než udělím slovo panu poslanci Pavlu Bělobrádkovi, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Do 12 hodin se omlouvá pan poslanec Marian Jurečka. Nyní pan poslanec Pavel Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dvě poznámky. Jedna k vystoupení paní vicepremiérky.

Já se domnívám, že výbor by se skutečně měl dobře zaměřit na ten návrh, aby se přebytky státního rozpočtu daly pouze na dluh. Tomu samozřejmě rozumím. Na druhou stranu si myslím, že v některých případech je dobré si nechat volnější ruce, například pokud bude možnost nějaké investice do nějaké oblasti, která přinese dlouhodobý zisk a která bude strategická. Tam si myslím, že takhle striktní zabetonování eventuálního možného použití přebytku státního dluhu, nevím, jestli by mělo být tak striktní. Ale to je věc pro tu diskusi a chci na to jen upozornit.

A druhá věc. Souhlasím s panem kolegou Ferjenčíkem prostřednictvím pana předsedajícího, jen si nejsem úplně jistý, jestli u tabulkových míst je to možné. Naprosto souhlasím, takové volnější manažerské řízení, jako je možné ve firmách, by určitě bylo dobré, říct, tady máte objem prostředků, který si myslíme, že by byl dobrý na to, aby se zprocesovala ta funkce, a vy si už řeknete, jestli si najdete jednoho výkonného za vyšší plat, nebo méně. Ale obávám se, že ve veřejné správě to není úplně technicky možné. Pokud ano, tak jsem určitě připraven se o tom bavit, protože mi to přijde daleko pružnější a logičtější.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Bělobrádkovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Jenom v reakci na kolegu Bělobrádka objasním, co jsem měl přesně na mysli. Šlo mi o to, že návrh, který předkládá paní ministryně, fakticky dělá nějakou revoluci v systému odměňování státních zaměstnanců. Zavádí princip, že pokud úřad není obsazen, tak přichází o peníze, pokud tam nad nějakou hranici nejsou obsazená tabulková místa. Myslím si, že je namístě bavit se o tom, jak má probíhat odměňování státních zaměstnanců. Je namístě bavit se o tom, jak dosáhnout třeba nějakých úspor. Nicméně za lepší cestu než tuto, kterou navrhuje paní ministryně, bych považoval například to, že tabulkové platy budou pouze zákonné minimum a vedoucí bude moct upravit strukturu odměn na pracovišti tak, aby lépe odpovídala pracovní náplni. Myslím si, že ve chvíli, kdy tady děláme nějakou systémovou změnu, která jde přesně proti tomuto, tak jsem na to chtěl upozornit. Jsem si vědom toho, že to samozřejmě má další legislativní souvislosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Václava Votavy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, tato materie jistě bude podrobena v rozpočtovém výboru důkladné diskusi, protože tam je řada věcí, o kterých se tam dá diskutovat. Ale já bych chtěl pouze jednu věc, a to podpořit v podstatě to, co říkal pan kolega Bělobrádek. Nevím, zda tedy je opravdu nutné a smysluplné, abychom vázali použití přebytku státního rozpočtu pouze a jenom na snižování státního dluhu. Snižovat státní dluh je samozřejmě potřeba, to nikdo nezpochybňuje. Ale omezovat použití přebytku pouze a jen na snížení státního dluhu si myslím, že není správné. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Také děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Máme tady ještě jednu faktickou poznámku, a to pana poslance Miroslava Kalouska. A ještě než vám udělím slovo, požádám opět sněmovnu o klid. Pokud diskutujete něco jiného, než jsou rozpočtová pravidla, tak zásadně v předsálí, paní kolegyně, páni kolegové. Ještě chvilku počkáme. Děkuju. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jenom stručnou reakci na vystoupení pana poslance Bělobrádka i pana poslance Votavy. Možná že tahle diskuse by měla svůj smysl v roce 2015. Teď je čistě akademická. Vzhledem k předpokládanému vývoji ekonomiky a vzhledem k rozpočtové politice vlády opravdu žádný přebytek v posledních letech nehrozí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Konstatuji, že nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Nikdo se z místa nehlásí. Ptám se na závěrečná slova. Ano, paní místopředsedkyně vlády Alena Schillerová. Paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo. Budu reagovat nejdřív na připomínky k vázání míst. Pane poslanče, to už se dva roky děje. A mnohem přísněji, než to stanoví tato novela. Protože se to děje v rámci rozpočtové politiky, zákona o rozpočtu, ať už na rok 2019, na rok 2020, v podstatě vážu prostředky na neobsazená místa a ty resorty je nemají. Zavedla jsem to jako opatření, které v podstatě přineslo v roce 2019 asi 3 miliardy v rozpočtu a na rok 2020 v kombinaci se snižováním asi nějak přes 2,5, kolem 2,7 miliardy. Takže je to opatření, které je dnes mnohem tvrdší. Ale já nechci, aby to bylo otázkou jenom každoročního jednání o rozpočtu, protože ministři se mění, vlády se mění. Chtěla bych, aby toto pravidlo bylo jednou provždy v rozpočtových pravidlech a vázalo prostě všechny budoucí ministry, pokud by se samozřejmě ta úprava nezměnila. A ta úprava je postavena tak... spousta těch návrhů, které jste tady přednesl, není možných. Není možné stanovit minimální tarifní plat a maximální osobní... Máme zákon o státní službě. S tím souvisí zákon o odměňování.

Vy jste to i připustil, že to má další legislativní konsekvence. Takže abych byla spravedlivá, tak to uznávám. Určitě by to ani neprošlo. Vzpomeňte si na letošní boj za platy učitelů. Byly hádky, jestli prostě 8 % tak, 2 % tak. Takže to by bylo i obrovské téma pro tripartitu. Takže takové legislativní změny vidím jako nereálné.

Ale vidím jako reálné, a ještě to vysvětlím, prostě tady není možné, že by obsazovali za každou cenu. Člověk, který vám to řekl, vám to neřekl prostě přesně. Možná bude lepší si promluvit třeba s nějakým státním tajemníkem nebo s panem Postráneckým. Každé to systemizované místo má předepsané parametry, to znamená vzdělání, další požadavky, určitá třída atd. To není možné obsadit prostě někým nekvalifikovaným. A toto je tlak na resorty. Oni to nemusí obsadit do těch dvou měsíců. Samozřejmě. Ale ty peníze počínají druhým měsícem - ještě zdůrazňuji s výjimkou pracovní neschopnosti, tu jsme vyňali. Nebudeme trestat někoho, že je dlouhodobě nemocen nebo na mateřské. To je z toho vyňato. Prostě budeme vázat. A nevážeme je v celém objemu, ale budeme je vázat ve výši prvního tarifního stupně té dané platové třídy. A je to prostě jakási motivace. Je to prostě jakási úspora, po které voláte, slyším to tady při každém jednání o rozpočtu. A já chci, aby to bylo v rozpočtových pravidlech. A toto považuji za absolutně klíčové a pro mě revoluční. A nechci se o tom hádat každý rok při sestavování rozpočtu. (Velký hluk v sále.)

Takže není to v celém objemu. A je to motivace, protože byly resorty v minulosti... Vezměte si, že celá léta to nikoho netrápilo. Ať byl ministr, kdo chtěl, nikoho to netrápilo, že se dávají peníze za neobsazená místa. A já prostě chci, aby i oni byli pod určitým tlakem, aby se snažili ta místa obsadit, protože byly resorty, které záměrně neobsazovaly místa a ty peníze šetřily. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP