(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní místopředsedkyně vlády, já vás přeruším a znovu požádám sněmovnu o klid! Je tady nesmírný hluk a jsme v závěrečných slovech předkladatelky a případně zpravodajky, budeme rozhodovat. Pokud opravdu diskutujete něco jiného - v předsálí! Děkuji. Pokračujte.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Takže já jsem naopak čekala pochvalu od opozice za toto ustanovení.

Co se týče použití přebytku na něco jiného než na snížení státního dluhu - ta debata je taková úsměvná. Já si vzpomínám, že pan premiér, když byl ministr financí, mně říkal, že se o tom pořád debatovalo na té poslední vládě, jestli to použít na to, na ono. Ta debata je samozřejmě virtuální. Přebytek v době, kdy se o něm rozhoduje, tak už zas je tam jakýsi posun v čase a použití na snížení státního dluhu si myslím, že je velice důležité. My jsme přebytky a vyrovnaný rozpočet měli teď za sebou několik let. A možná jste si všimli, zajímavé, že o tom se mlčí - pane předsedo Kalousku - Eurostat vydal statistiku tento týden, mám to když tak na svém twitteru, kde uvedl, že čtvrtý nejnižší státní dluh v EU patří České republice. Takže to bych chtěla připomenout. Nevzpomínám si, kdy by takové ekonomické výsledky Česká republika měla. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové. Ptám se paní zpravodajky, jestli má zájem o závěrečné slovo. Pokud tomu tak není, tak než přejdeme k dalšímu, tak konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, a to mezi 10.20 a 12.00 z pracovních důvodů pan poslanec Julius Špičák se omlouvá.

Nyní budeme, protože nebyl návrh na vrácení nebo na zamítnutí, rozhodovat o přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování, a to k hlasování číslo 86, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání. (Ohlasy z lavic.) Tak prohlašuji hlasování číslo 86 za zmatečné. Požádám tedy o upřesnění paní zpravodajku. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano, vážený pane místopředsedo. V rozpravě zazněly dva návrhy, a to návrh na přepracování a poté, pokud by tento návrh nebyl schválen Poslaneckou sněmovnou, tak budeme hlasovat další návrh, což je prodloužení lhůty o 20 dní. Tyto dva návrhy zazněly v rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zachytil jsem to prodloužení, ale to se hlasuje až po přikázání. Dobře. V tom případě vás odhlásím všechny, požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat v hlasování číslo 87 o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahájil jsem hlasování 87 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 87, ze 150 přítomných pro 63, proti 69. Návrh byl zamítnut.

 

Takže budeme hlasovat o přikázání. Opakuji, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Žádný návrh na jiný garanční výbor jsem neobdržel.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 88, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 88, z přítomných 152 poslanců pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Pan kolega Ferjenčík se hlásí. Jaký výbor navrhujete, pane poslanče?

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že ten návrh se týká ještě rozpočtů územně samosprávných celků a navíc se otvírá služební zákon, tak navrhuji výbor pro veřejnou správu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ještě někdo? Jiný návrh nemáme.

 

O návrhu na přikázání výboru pro veřejnou správu rozhodneme v hlasování číslo 89, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 89, ze 152 přítomných pro 68, proti 35. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů, a to v hlasování číslo 90, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 90, z přítomných 154 pro 71 poslanec, proti 52. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh přikázali výboru rozpočtovému jako výboru garančnímu. Jinému výboru nebylo přikázáno a lhůta k projednání zůstala podle zákona 60 dnů. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodajce a končím bod 21.

 

Pokračovat budeme bodem číslo

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
/sněmovní tisk 689/ - prvé čtení

Požádám, aby z pověření vlády předložený návrh uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a aby u stolku zpravodajů zaujal své místo pan zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Roman Sklenák. Ještě než požádám paní ministryni o úvodní slovo, opět požádám sněmovnu o klid! (Vyčkává se.) Doufám, že je tu dostatečný klid, abychom mohli slyšet úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí vlády České republiky Jany Maláčové. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. S obsahem návrhu zákona vyjádřili souhlas všichni sociální partneři, kteří spolu se zástupci vládní koalice uzavřeli dne 14. října 2019 tzv. písemnou džentlmenskou dohodu o podpoře tohoto návrhu.

Návrh reaguje na potřeby praxe a směřuje ke snížení administrativní náročnosti, dále reflektuje nejnovější judikaturu Nejvyššího soudu České republiky a též Soudního dvora Evropské unie.

Navrhuje se především následujících sedm věcí:

Za prvé, zakotvení nového institutu sdíleného pracovního místa umožňujícího flexibilní zapojení zaměstnanců s kratšími úvazky za účelem zejména slaďování práce a rodiny. Česká republika je v podpoře flexibilních nebo částečných úvazků na chvostu EU.

Za druhé, koncepční změna dovolené přinášející spravedlivější postup při stanovení délky dovolené a jejím čerpání.

Za třetí, změna v oblasti náhrady škody a nemajetkové újmy.

Za čtvrté, zpřesnění úpravy doručování, které zejména administrativně odlehčí zaměstnavatelům.

Za páté, zpřesnění úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Za šesté, prohloubení prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání.

A za poslední, za sedmé, snížení administrativní náročnosti při vydávání potvrzení o zaměstnání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP