(15.00 hodin)
(pokračuje Majerová Zahradníková)

Další paradox, na který bych velice ráda upozornila, a budu teď citovat, abych ta čísla nějakým způsobem neřekla úplně špatně. Pan ministr školství Robert Plaga tady před Vánoci poskytl nepřesnou informaci při projednávání novely školského zákona ohledně maturit. Řekl jste, že neúspěšnost u maturit z matematiky činila 24 %. Ale já jsem si vytáhla ty oficiální statistiky Cermatu a podle těch statistik činila čistá neúspěšnost prvomaturantů z matematiky v jarním termínu roku 2019 pouze 15,5 % a po opravném termínu na podzim 2019 to bylo 11,7 %, přičemž víme, že žáci mají k dispozici ještě třetí termín, tudíž ten výsledný podíl je potom výrazně nižší.

A jen pro srovnání z těch obav z matematiky - čistá neúspěšnost prvomaturantů z českého jazyka a literatury činila v jarním termínu roku 2019 16,2 %, což je o 0,7 % více neúspěšných maturantů z českého jazyka, než bylo před chvílí mnou zmiňovaných maturantů z matematiky. A z anglického jazyka a z německého jazyka dohromady to bylo nějakých 33,6 %. Takže pokud to hodnotíme z hlediska neúspěšnosti, tak matematika na tom není zdaleka nejhůř. Ba naopak, zdaleka nejhůř jsou na tom cizí jazyky, poté čeština a matematika je na tom chvostu jako takovém.

Uvědomuji si, že v rámci nějakého politického lobby a získávání mladých prvovoličů je velice sympatické a možná přínosné jít na ruku s tím, že povinná maturita z matematiky nebude, protože to pro mnohé je z hlediska nervozity nepříjemná zkouška. Ale právě proto se jí říká maturita. A právě proto by ji neměl mít každý.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Valachová.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi už jenom krátkou poznámku. Chtěla bych upozornit na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023, což je sněmovní tisk 563, který nám byl jako poslancům doručen 2. srpna 2019. Na straně 55 se v případě změny modelu maturitní zkoušky dozvíte toto: "V současné době probíhají mezi MŠMT, asociacemi středních škol, sociálními partnery a zřizovateli diskuze nad dalšími změnami v systému státních maturitních zkoušek. V krátkodobém horizontu do roku 2020 chce MŠMT prosadit v oblasti maturitní zkoušky následující změny:" - vypíchnu jednu, která je podstatná pro naši rozpravu. "Legislativní ukotvení ročního odkladu účinnosti tří povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky - český jazyk, cizí jazyk, matematika - tj. až od školního roku 2021/2022, ve většině oborů vzdělání. Smyslem je realizovat tuto změnu pro všechny obory vzdělání od zkušebního období, tedy gymnázia a lycea už nebudou o rok předsunuta."

Tolik dlouhodobý záměr, který schválila naše skvělá vláda hnutí ANO a sociální demokracie. A je škoda, že tady tomu úplně ten vládní návrh, který projednáváme, neodpovídá. Dovolila bych si pro průchodnost prvním čtením a následnými čteními doporučit, abychom se co nejblíže přiblížili této vůli vlády. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Do rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Gazdík. V tuto chvíli není přítomen v sále. Tak pan poslanec Zahradník.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, považuji za svou povinnost přihlásit se do rozpravy k tomuto návrhu zákona, nebo k těmto oběma zákonům, zejména proto, že hlavním tématem debaty je vlastně návrh na zásadní odložení, nebo vlastně zrušení povinné maturity z matematiky.

Musím říci, že jsem zásadně proti tomu, aby ke zrušení povinné maturitní zkoušky došlo. Matematika je jeden ze základních formativních předmětů dnešní vzdělávací soustavy, tak jako tomu bylo v dřívějších staletích v případě latiny, kdy latina formovala logické uvažování, tak postupně přebírala její roli matematika. Matematika byla ta, která učila studenty středních škol logicky myslet, řešit problémy, umět se vyznat v tom, zdali je problém vyřešen, čili nic, nebo zdali závěry, které student získal, jsou reálné. Matematika toto studenty učí. A její zrušení podle mého názoru není správné.

Probíhá tady poměrně značná mediální debata k tomu na různých stránkách - internetových, facebookových, twitterových. A i v novinách pak probíhá debata, různí lidé se vyjadřují. Někdy jsou používány takové obrázky, které vůbec s maturitou nemají nic společného, na těch tabulích, před kterými stojí obvykle nějaká pěkná studentka, jsou zmatené vzorce spíše z nějakého jakoby - asi se autor domnívá - integrálního počtu, ale s maturitou nic společného nemají.

Myslím si, že by bylo dobře, kdybychom neudělali žádný definitivní verdikt. Bylo by dobře, kdybychom propustili tento zákon do druhého čtení. Je nezbytné, aby maturanti... nebo studenti, které čeká maturita v příštím roce, věděli, co je čeká. Mohu sám doložit ze stálého kontaktu se studenty, že je mezi nimi poměrně velká nervozita. Bylo by dobře, aby věděli, jak tomu v roce 2021 bude. A proto je tedy nutné tento zákon projednat.

Zrušit maturitu z matematiky je špatný krok. A mně to připomíná jedno naše rozhodnutí, které se týká jiného zákona, ale také z kadlubu školského. Je to zákon, který má u nás myslím, ano, číslo 26 na programu. Je to novela zákona o pedagogických pracovnících, která by zpátky vrátila možnost učitelům, kteří nemají pedagogické vzdělání, ale mají vzdělání odborné, učit na základních a středních školách. V minulém volebním období tady probíhala poměrně bohatá diskuse, kdy jsme se snažili odvrátit naše kolegy od toho, aby zakázali učitelům, kteří mají například inženýrský titul, ale nemají pedagogické zkoušky, na školách učit. Varovali jsme před tím, že to přinese prohloubení problému s nedostatkem učitelů. Nestalo se tak. Tehdejší koalice ten zákon prohlasovala a dneska sklízí ovoce svého neblahého rozhodnutí. Je nedostatek učitelů. Ředitelé škol musejí obcházet různým způsobem tento zákon, aby mohli nakonec tedy aspoň někoho přijmout. Pak se třeba ukáže, že ten někdo bez toho pedagogického vzdělání je možná lepším učitelem než třeba některý skutečně vzdělaný učitel, který má ten papír k dispozici. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP