(15.10 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Dneska o tom mluvila v obsáhlém rozhovoru na jedné rádiové stanici paní bývalá ministryně Valachová. Velmi odmítala tuto dnešní novelu. Přimlouvala se za to, ať setrváme u zákazu učit těm, kteří nemají pedagogické vzdělání. Uváděla příklady těch nejvíce odrazujících profesí, které mohou přijít učit na školu a páchat tam různé nepravosti. Mezi nimi uváděla třeba zahradníka. Já myslím, že to nemyslela tak nějak adresně. Ale třeba některý zahradník by mohl na nějaké zahradnické škole učit.

Vidíme, vracíme se k tomu a tu chybu, kterou jsme udělali v minulém období, se snažíme teď napravovat. Má to poměrně nějaký politický kontext a já bych chtěl varovat před tím, abychom si nezavřeli cestu, nezrušili maturitu z matematiky na středních školách a pak se k tomu nevraceli za nějaký rok, protože bychom zjistili, že to přináší pokles vzdělanosti, významnou újmu naší středoškolské vzdělávací soustavě. Ale tady vás musím upozornit, že už to tak snadné nebude. Jakmile tu matematiku u maturity zrušíme, tak prostě už ta silná lobby těch pohodlných mladých lidí, kteří se nechtějí trápit svízelným učením se matematice, bude tak silná, že už nikdy ten návrat ke zdravému rozumu a k tomu, aby součástí maturity aspoň na gymnáziích a na středních školách byla matematika, prostě nedovolí.

Takže já podpořím, abychom to poslali do druhého čtení. Budu sledovat, jak se s tím vypořádá výbor. Doufám, že tam dojde k nějakému kompromisu, který bude znamenat jenom dílčí odložení, vyřešení aktuální situace, a pak se k tomu možná naši nástupci v dalším volebním období vrátí a nějak definitivně otázku maturity z matematiky vyřeší.

Takže rozum do hrsti. Nerušme něco, co tady funguje už mnoho desítek let, staletí. Matematika byla součástí maturity už ve století devatenáctém. Takže nerušme to, ať si matematika uchová svoji významnost, která jí nepopiratelně patří.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a jsou zde dvě faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Valachová, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte dvě minuty.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já jenom v rámci předchozího vystoupení mého ctihodného kolegy. Rozhodně budu reagovat, ale potom v té debatě v rámci zákona o pedagogických pracovnících - jenom to avizuji, že to samozřejmě neponechám bez reakce, ale teď nebudu zdržovat. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak to byla rychlá faktická. Pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jen velmi stručně v reakci na kolegu Zahradníka. Maturitu z matematiky nikdo neruší, pouze zachovává stávající stav, kdy si žáci mohou vybrat mezi matematikou a cizím jazykem. Je to stejné, co platí dnes, a tak prosím, abychom skutečně nenaznačovali, že tady chce někdo něco zrušit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní do rozpravy pan poslanec Juříček.

 

Poslanec Pavel Juříček: Dámy a pánové, vážená sněmovno, já už jsem svůj názor řekl posledně, jak jsme se o tom bavili, nicméně teď bych vás chtěl nasměrovat na jednu věc, kterou jsem slyšel v Hyde Parku Civilizace, když jsem se díval na svůj oblíbený pořad s Danielem Stachem, který tam měl hosta, který se jmenuje Simon Peter Worden, bývalý generální ředitel NASA, a společně s dnes už zemřelým Stephenem Hawkingem vymysleli, ještě než Stephen Hawking zemřel v březnu roku 2018, vymysleli program sluneční clony poháněné tisíci lasery, kde ta sluneční clona poletí k naší nejbližší hvězdě Proximě Centauri. A když se Daniel Stach ptal Petera Simona Wordena, co bychom mohli říct případným civilizacím, které bychom potkali na cestě, tak Simon Worden odpověděl: "Určitě bychom měli říct, a je to symbol a základ celé naší civilizace, že umíme matematiku."

Myslím si, že to je jasná ukázka toho, že bychom měli mít veliký respekt a pokoru před těmi nejchytřejšími lidmi, kteří bezpochyby nás doprovázejí na tomto světě, a měli bychom ctít jejich poselství. A myslím si, že je naprosto logické, že povinná matematika, resp. povinná maturita z matematiky je logické vyústění toho, co bychom měli dělat, zvlášť když Česká republika hovoří, že chceme být Country for the Future.

Já jako vývojář a jako podnikatel bych si vůbec neuměl představit, že bych mohl pracovat bez matematiky. A já jsem malinký člověk proti těm velkým géniům, kteří nám toto poselství dali. Myslím si, že byste se všichni nad tím měli zamyslet. A myslím si, že je to naprosto zřejmé, co jsem tímto chtěl říct. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Petr Gazdík je přihlášen do rozpravy.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. To, že je ten sál poloprázdný u tohoto tématu, je velmi s podivem, protože si dovoluji tvrdit, že se potkáváme nad jedním z nejzásadnějších zákonů, které tato Sněmovna patrně bude v tomto volebním období prosazovat nebo schvalovat. Budoucnost školství v České republice je to zásadní, co určí, jak to bude v České republice vypadat v tom dlouhodobějším horizontu. Jak to bude vypadat za dvacet let. Jestli se staneme jenom montovnou nebo područím asijských ekonomik a nějakým skanzenem pro jejich turisty, nebo budeme skutečně dál zemí, která má kvalitní pracovní sílu, může se chlubit vzdělanými lidmi a umí své vzdělání patřičně využít v ekonomice.

Ministerstvo zveřejnilo plán strategie školství do roku 2030. A součástí plánu jsou velmi ambiciózní cíle. Změna kurikula, protože řekněme si otevřeně, dnes nediskutujeme jenom o povinné maturitě z matematiky, ale diskutujeme o tom, jestli naše školství pořád bude školství 19. století, nebo se posuneme do století 21. A my tady trochu v povinné maturitě z matematiky doháníme obrovský rest. My jsme jako politici, jako pedagogové trošku selhali, protože v posledních deseti letech neumíme definovat, jak má vypadat povinná maturita, ta státní maturita. Nejde jenom o matematiku. Maturita se neustále mění: jednou tam slohovka je, jednou tam není. Jednou tam maturita z matematiky je, jednou tam není. Jednou to opravuje Cermat, jednou ve škole, jednou je cizí jazyk takový, podruhé je makový. To jsou věci, které by tak být neměly. A já bych si strašně přál, abychom dnes neřešili jenom povinnou maturitu z matematiky, ale abychom si dali mnohem větší a mnohem ambicióznější cíl: změnit státní maturitu tak, aby vyhovovala školství a aby ukazovala, jak má vypadat školství v 21. století.

Chtěl bych pana ministra školství vyzvat, aby v tuto chvíli se ta situace, která se opakuje posledních deset let, neopakovala. Aby svolal kulatý stůl všech politických stran zastoupených v této Sněmovně a aby politické strany uzavřely společně dohodu, jak bude vypadat povinná státní maturita v příštích deseti letech. Ti studenti, učitelé, odborná veřejnost i rodiče si prostě nezaslouží, aby se ta věc měnila podle toho, jestli je tu u vlády Petr, nebo Pavel, jestli tady vládne taková, nebo maková strana. Naše školství si už zaslouží to, aby bylo stabilní, abychom věděli, co po dětech chceme a jak to má vypadat. Od toho se bude také odvíjet postoj Starostů a nezávislých k tomu, jak naložíme s těmi dvěma zákony. Ale chci připomenout, že už dnes to není jenom o maturitě z matematiky, je to o tom, jestli státní maturita bude odpovídat 21. století, nebo se bude každé dva roky měnit a budeme pořád ve století devatenáctém.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Václav Klaus, poté pan ministr školství. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP