(16.40 hodin)
(pokračuje Plaga)

A co se týká neúspěšných studií, tak poslední dva nebo tři roky jsme zavedli sledování dropoutu, tedy neúspěšných studií, jako jedno z kritérií financování vysokých škol. To znamená, kdo se o ty studenty nestará nebo podcení výběr, musí to pocítit i na financích. Takže to tam také je. A když jsem si dneska přečetl, že 7,5 % studentů skončí těsně před státnicemi, tak to je selhání té školy. Pokud je to v prváku u technických škol, proto to také do toho dropoutu nedáváme, tak pokud je to v prváku, technické školy mají velký odpad, mají síto v prváku, OK, dobře, tak jsme se zbavili. Ale pokud ho vylijou těsně před koncem po třech letech, tak je to selhání. Toto ta vysoká škola ve své autonomii měla odhalit dřív. Zabýváme se tím problémem na úrovni státu, ale ruku k dílu také musí dát vysoké školy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce, pane ministře. Nyní pan poslanec Martin Baxa s faktickou poznámkou. Připraví se k faktické poznámce Jiří Mihola. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji. Já jsem nečekal, že moje vystoupení na obhajobu zrušení povinné maturity z matematiky vyvolá takovou záplavu reakcí. Jsem za ni rád, za tu diskusi, určitě bych rád také vedl někdy rozpravu s panem emeritním rektorem Vondrákem na téma, jak má vlastně vypadat vůbec vzdělávací systém a střední školství v České republice, protože v tom si asi poměrně významně nerozumíme.

Musím znovu odmítnout představu, že kladení dalších a dalších překážek tomu, aby studovali studenti úspěšně střední školy, má k něčemu být dobré nebo má nějak řešit situaci na vysokých školách. A jsem rád, že pan ministr tady reagoval se sérií několika poznámek na toto téma.

Ale proč jsem chtěl vystoupit, je, abych reagoval, pane předsedající, vaším prostřednictvím, na vystoupení paní poslankyně Majerové Zahradníkové. Já jsem učil od roku 1999, dívám se na paní poslankyni, v době těch 30 let, o kterých mluvím. A paní poslankyně, musím říct, že to, co vy jste tady řekla, je podle mého názoru nejen nestoudné, ale je to především urážka českých učitelů za posledních 30 let. Paní poslankyně, říkat to, že jsou dnes děti, nebo že české školství je podstatně horší, než bylo před 30 lety, je prostě urážkou českých učitelů. Nezlobte se na mě, ale je to prostě tak! (Nesouhlasné reakce některých poslanců.) Učí mnoho desítek tisíc, 150 tisíc učitelů, kteří odvádějí skvělou práci. A říci, že za posledních 30 let dělali svou práci tak, že dneska je školství mnohem horší než před 30 lety, mě osobně uráží. Nebo mě osobně to neuráží, já jsem svou učitelskou práci dělal, jak jsem nejlépe uměl. Ale jestli toto říkáte, tak to řekněte všem těm učitelům, kteří 30 let na českých školách působí a snaží se dělat tu práci, jak nejlépe mohou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Jiřího Miholy. Připraví se Ivo Vondrák, Kateřina Valachová, Zuzana Majerová. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Já jsem chtěl podobně jako pan kolega Baxa zareagovat vaším prostřednictvím na kolegyni Majerovou. Také nesouhlasím s tou tezí, kterou pronesla, nebo bych si ji takto nedovolil pronést. Protože abychom nepletli hrušky a jablka a všechno možné a nemožné. Už jsme tady byli najednou u vysokých škol, inflace titulu. Vzpomeňte si, jak jsme si vzali mustr z Pobaltí, bylo to někdy po roce 2000, že je tam 80 % těch, co mají bakalářské studium. To bylo za Topolánka, začali jsme to potom dohánět. Pamatuji tu opravdu s prominutím hloupý mustr a bohužel se to tak rozmohlo, že mně taky nepřijde normální, aby dneska student dělal tři vysoké školy zaráz, ještě chodil na brigády a tak. I když jsou i geniální, nicméně asi se to netýká úplně většiny.

Ale zpátky k matematice a maturitě, ať to uzavřeme nějak konstruktivně, kolegyně a kolegové. Já předpokládám, jak jsem naznačil už předtím v tom vystoupení, že prostě povinná maturita z matematiky se odsune, že to teď v tom hlasování takto uzavřeme, nebo postupně v těch čteních. Ale byl bych také rád, abychom se zaměřili na to, co je velmi podstatné, na ten obsah předmětu. Já nevím - existuje nějaká pracovní skupina, já vím, že je to takový strašidelný název, ale na ministerstvu, kde by byli třeba zastoupeni všichni z každého poslaneckého klubu, aby se tam něco takového tvarovalo? Aby za dva roky, za tři, za pět zase nebyla stejně nekonečná debata a vlastně jenom lkaní nad tím, že se to nevyřeší za dva roky, že se to nestihne a deset že je zase moc. Tak zkusme být konstruktivní a něco k tomu obsahu předmětu, ať něco pro tu matematiku a pro všechny studenty uděláme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Ivo Vondrák, připraví se Kateřina Valachová - s faktickými poznámkami. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Děkuji. Tři body. Zaznělo tady, že si stát vymýšlí, kdo co musí mít za vysokou školu. Prosím vás, já bych chtěl říct, že neúspěšnost vysokoškolského studia se týká kamenných univerzit stejně jako těch, které vznikaly po 90. letech. Čili není to otázka nějakých vymyšlených nových pozic, i když samozřejmě mám k těmto obskurním různým požadavkům také svůj názor. To za prvé.

Za druhé k panu Výbornému prostřednictvím předsedajícího. Ten současný stav neúspěšnosti, ten současný stav, kdy se propadáme v mezinárodních hodnoceních, je daný tím, co tady ve středním školství máme. To znamená, současný stav nám nevyhovuje. Ukazuje se, že požadavky jsou takové, že to dneska udělá každý. Každý se dostane na vysokou školu. Je to tak! A já to můžu říct. Když jsem učil před 30 lety, tak absolvent střední školy toho uměl více, než dneska umí doktorand. A to tady zaznívalo mnohdy, mnohokrát. (Potlesk některých poslanců.) To si myslím, že je třeba si říct, že ten současný stav nám už nevyhovuje. Že je třeba ho změnit.

A chtěl bych říct, a to je zase k poslanci Baxovi prostřednictvím předsedajícího. Tím, že chceme zvýšit požadavky, neklademe překážky! To je zásadní rozdíl! Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Kateřina Valachová. Kolegyně Zahradníková se -

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já chci zareagovat na kolegu Miholu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, ještě jsem vám neudělil slovo. Po vás pan kolega Mašek a poté Václav Klaus. A já vám budu měřit čas k faktické poznámce. To je moje povinnost. Máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji vám, pane předsedající, omlouvám se. Já chci zareagovat na své předřečníky a v tom duchu, co zmínil Jiří Mihola ohledně toho pojďme s tím něco udělat, pracovní skupinu. Abychom zase nepodléhali tomu, že maturitu z matematiky nám vymyslela nějaká bezhmotná nejmenovaná průmyslová lobby. Takhle jednoduché to nebylo. Neříkám, že průmyslová lobby a průmyslové podniky nejdou každému ministrovi či ministryni školství po krku. V případě řekněme posílení matematických dovedností to určitě ano. Nicméně to, že by způsobily právě ony, že máme v oné triádě společné maturitní zkoušky matematiku, tak takhle to nebylo.

A chtěla bych jenom citovat z oficiálního dokumentu vlády, kde je přesně zmíněn a citován zápis z kulatého stolu - takže se pobavíte, protože ty debaty jsou pořád stejné - z roku 2014, říkalo se tomu národní kulatý stůl, takže to mělo úroveň. A tohle je závěr ke společné maturitní zkoušce s těmito třemi předměty: S navrhovaným modelem tří povinných zkoušek všichni členové souhlasí. A konstatovali, že neexistují žádné zásadní důvody, proč by některý z navržených oborů vzdělání neměl mít povinnou maturitní zkoušky z matematiky. - To znamená, byli přísnější, všichni matematiku a nazdar. Členy byli zástupci České školství inspekce, Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, Asociace ředitelů gymnázií, školské komise Rady Asociace krajů, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, České středoškolská unie, Asociace středoškolských češtinářů, Jednoty českých matematiků a fyziků, Asociace ředitelů konzervatoří, Sdružení metodiků cizích jazyků, Unie školských asociací a Národního ústavu pro vzdělávání. Takže tolik závěr z roku 2014. Tak vás chci jenom upozornit, že kromě práce už vlastně bylo všechno vydiskutováno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka Jiřího Maška, připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, není to úplně můj obor, ale protože se tady řada řečníků zrecyklovala už několikrát a točíme se malinko v kruhu, tak za prvé bych se chtěl zastat paní poslankyně Majerové, která tady udělala pokus porovnání ve světovém nebo evropském měřítku. A buď jsme se propadli, nebo jsme se nepropadli. Jestliže jsme se propadli, tak jsme se možná propadli proto, že naši učitelé to dělají stejně skvěle jako předtím, ale ti okolo to dělají ještě líp. Takže nedělejme si na tom politické body a nezastávejme se učitelů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP