(18.40 hodin)
(pokračuje Vácha)

Já musím uvést, pan kolega Mihola tady říkal plno nepravd, nebo zavádějících informací. On tu mluvil o základním školství. Ten zákon se netýká základního školství. Ten se týká pouze středního školství odborného, odborných předmětů. Zmiňoval tady bakalářské studium, že by učitelé končili už po bakalářském studiu. O tom se v tom zákoně samozřejmě vůbec nejedná.

Já musím říct, že pokud ten zákon - a mám tedy k Ministerstvu školství několik výhrad nebo doporučení. Samozřejmě ve chvíli, kdy ten zákon vejde v platnost, tak já budu moct jít učit na střední školu. A díky tomu, že dneska se peníze dávají hlavně do regionálního školství a ne do vysokého školství - a já to panu ministrovi připomínám, kdykoliv můžu - tak se v roce 2021 stane to, že univerzitní profesor na naší univerzitě nebo na naší fakultě bude mít nižší plat než průměrný plat v regionálním školství, takže samozřejmě se mi může stát, že lidé od nás začnou chodit - a díky tomuto zákonu jim to bude umožněno - začnou chodit učit na střední školy, dodělají si do tří let pedagogické minimum a budou učit na středních školách. Nám se to děje. Nám se to děje u studentů, že ti studenti si během studia udělají pedagogické minimum, to DPS, doplňkové pedagogické studium, a místo toho, aby u nás zůstávali, tak chodí učit na základní školy.

Takže to je moje vyjádření podpory tomuto zákonu.

Je tam jedna věc, se kterou nesouhlasím, a to je to DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pan ministr to tu zmínil, že dneska, nebo podle tohoto zákona už to další vzdělávání pedagogických pracovníků, on to zmiňoval i kolega Rais, nebude muset být akreditované Ministerstvem školství. Já chápu to, že tam chodilo deset tisíc žádostí ročně, tak je mají prostě poslat zpátky a říct, že je prostě nebudou, že prostě je to nekvalitní. A já se stejně jako kolega Rais obávám toho, že plno institucí nebo různých skupin bude připravovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a bude to pro ně jenom zisk, budou to dělat jenom kvůli zisku, a ne kvůli tomu, aby dále vzdělávali pedagogické pracovníky. A obávám se, že k tomuto to sklouzne.

A mám poslední věc a to je usnesení Asociace děkanů přírodovědných fakult, které podporuje a vyjadřuje podporu tady tomu zákonu. My jsme se sešli 7. března 2019, to znamená skoro před rokem, a vydali jsme usnesení k připravované vládní novele zákona o pedagogických pracovnících, kdy Asociace děkanů přírodovědných fakult podporuje vládní návrh změny zákona o pedagogických pracovnících a snahu Ministerstva školství řešit hrozící nedostatek kvalitních učitelů v regionálním školství. A pokud vím, tak podobné usnesení nebo podobné závěry má i Asociace děkanů filozofických fakult.

Takže čím jsem začínal, tím i skončím. Vidíte, že to není střet koalice - opozice, ale je to spíš tedy, a jsme toho svědky i dneska tady, je to spíš střet té odborné části s těmi pedagogickými fakultami.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní tady mám tři faktické poznámky. Takže v pořadí - připraví se pan poslanec Antonín Staněk, dále pan poslanec Karel Rais a dále pan poslanec Jiří Mihola. Takže nyní požádám pana poslance Antonína Staňka na faktickou. Vaše dvě minuty. Prosím. A připraví se pan poslanec Karel Rais. Prosím.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, pane předsedající. Pan ministr školství Plaga vaším prostřednictvím tady požádal, aby rozprava, která zde bude vedena, neměla charakter cimrmanovského příběhu. Já jsem tak trochu zklamán, nechci-li říct zděšen a znechucen, protože již podruhé jsem tady slyšel z úst předřečníků více či méně pohrdlivé vyjádření směrem k těm, kteří připravují budoucí učitele na pedagogických fakultách.

Vypadá to tak, že jediní geniální lidé, kteří mohou připravovat budoucí učitele, jsou na odborných fakultách. A ten boj není o to, jestli to mají dělat přírodovědecké fakulty, filozofické fakulty. Já o tom také budu hovořit ve svém příspěvku. Ale já bych prosil, abychom nebyli dehonestováni, protože přesně o tom to je. Je to o tom, jak fakulty přírodovědecké, filozofické, získají naše studenty pedagogických fakult. Protože v podstatě jsou přesvědčeni o tom, že didaktika, ať už oborová, nebo předmětová, nebo metodika, tedy to, jak učit, v podstatě může učit kdokoliv. Důležitá je odbornost.

Takže já prosím, nedegradujte nás, kteří připravujeme budoucí učitele na pedagogických fakultách!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní faktická poznámka, vystoupí pan poslanec Karel Rais a připraví se pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý večer. Já bych navázal na to, co tady říkal kolega Vácha, protože s ním v podstatě souhlasím v řadě věcí, a zejména to nebezpečí otvírání těch mzdových nůžek. Absolvoval jsem včera dopoledne na fakultě přesně stejnou diskuzi, tak jak tady byla nastíněna. Prostě, velmi zkráceně, že asistenti, popř. docenti mají nižší platy, než jsou platy, než získají na středních školách, a uvažují naprosto vážně o transferu tím směrem. Samozřejmě jsou to jedinci. Ale ty nůžky se tady otvírají. To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Jiří Mihola a ještě se připraví na faktickou paní poslankyně Kateřina Valachová. Zatím mám dvě přihlášky. Prosím, vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vašim prostřednictvím směrem ke kolegovi Váchovi. Mě mrzí tady ty výpady, protože si myslím, že jsme tady proto, abychom hledali opravdu konstruktivní řešení, a ne si tady nějak honili vlastní ego. On mě tady školí na dálku, o čem je zákon, tak ať pan ministr sám se vysloví, koho se to týká nebo netýká, kdo mluví pravdy nebo nepravdy, ať se vyjasní, kdo to vůbec četl nebo nečetl. To za prvé.

Za druhé. Mělo by tady zaznít, že celá ta situace se netýká nějak stejnorodě celé České republiky, že skutečně kritičtěji je v některých regionech, ne náhodou v některých regionech, ale to by bylo na další debatu, to už nestačím říct teď.

A opravdu bych rád slyšel odpověď na to, na tu moji položenou otázku, od pana ministra nebo někoho kompetentního: co když si dotyčný to pedagogické vzdělání nedoplní? A v případě, že i si takhle vystačíme, že budeme řešit situaci tímto jednodušším způsobem, jaká bude motivace, aby člověk získával pedagogickou kvalifikaci pětiletým studiem, když to půjde dohnat takhle jednodušeji. Jaká prosím vás bude motivace? Jaký bude rozdíl mezi těmi lidmi ve finále, kteří budou učit na škole?

A samozřejmě podle zpráv České školní inspekce kvalifikovaní učitelé, to jest ti, co mají učitelské vzdělání, vyučují lépe než ti, kteří jsou nekvalifikovaní. Závěr České školní inspekce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní paní poslankyně Kateřina Valachová, zatím mám poslední faktickou tady. Vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji vám. Já bych dala jenom určité zdvořilé doporučení, abychom se, vážené kolegyně, kolegové, nečastovali tedy, kdo je odborník nebo kdo je lobbista pedagogické fakulty. To opravdu není namístě. Ale myslím si, že v podstatě z hlediska podpory této vládní novely vlastně zaznívají dvě odůvodnění. Já bych chtěla docela vyjasnit, co je tedy vlastně podstata nebo účel. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP