(9.10 hodin)

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji. Dobrý den, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Předkládaný zákon reaguje na situaci, která se stala a o které všichni víme, s paní Janákovou, protože podle současné právní úpravy musí předseda senátu vždy v případě těhotenství či mateřství ženy dítěte mladšího do jednoho roku, která byla odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, rozhodnout o tom, že výkon takového trestu se odkládá, resp. přerušuje, a to do jednoho roku dítěte. Tato úprava ve své podstatě je funkční, ale má svoje limity a na daném případě jsme viděli, že ne úplně to bylo vhodné.

Cílem předkládaného návrhu je možnost dát předsedovi senátu pravomoc rozhodnout o tom, zda těhotná žena nebo matka dítěte do jednoho roku jeho věku, která byla odsouzena - což podotýkám - za zvlášť závažný zločin, bude mít z tohoto důvodu povolen odklad výkonu trestu nebo dojde k jeho přerušení. Pokud se tak nerozhodne, žena zůstane ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, případně bude povinna nastoupit jeho výkon. U žen odsouzených za přečiny nebo zločiny, které nejsou zvlášť závažné, bude zachována stávající úprava, neboť jejich pobyt na svobodě nebude představovat s ohledem na charakter závažné trestné činnosti tak vysoké riziko pro společnost, které by převážilo nad zájmy dítěte, v jehož nejlepším zájmu přirozeně je, aby bylo se svou matkou.

Cílem návrhu je samozřejmě zabránit situacím, kdy nebezpečné pachatelky závažné trestné činnosti nenastoupí do výkonu trestu odnětí svobody a dostanou se v důsledku těhotenství nebo mateřství na svobodu a představují tak výrazné riziko pro naši společnost.

Jak zde bylo řečeno, navrhuji podle § 90, aby to bylo schváleno v prvním čtení, a proto bych vás rád poprosil o vstřícnost. Budu rád, když to podpoříte. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Teď bych poprosil, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Pavel Blažek, ale nevidím ho v sále. Případně bychom museli odhlasovat změnu zpravodaje pro prvé čtení, zřejmě nejlépe člena ústavně-právního výboru. Pan poslanec Ondráček by se ujal role zpravodaje. (Poslanec Ondráček mimo mikrofon: Počkej minutu.) Dáme tomu samozřejmě pár vteřin, to není problém.

Nejprve, než dojde ke změně zpravodaje pro prvé čtení, musíme si tu změnu odhlasovat. (Posl. Ferjenčík upozorňuje, že je posl. Ondráček jedním z navrhovatelů.) Jste jeden z navrhovatelů, omlouvám se. Takže člen ústavně-právního výboru, který není předkladatelem. (Hlásí se poslankyně Ožanová.)

 

Budeme hlasovat o změně zpravodaje, že novým zpravodajem bude paní poslankyně Ožanová.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje. Kdo je proti?

Hlasování číslo 125, přihlášeno je 142 poslanců, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já tedy poprosím paní zpravodajku o stručné úvodní slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zástupce předkladatelů návrhu zákona uvedl již vše potřebné. Domnívám se, že společenská potřebnost této úpravy trestního řádu vyplynula i z mnoha článků v tisku. Domnívám se, že není správné, aby pouze těhotenství bránilo výkonu trestu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Ondráček. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Děkuji panu kolegovi Ferjenčíkovi, který vzpomněl na to, že jsem jedním z předkladatelů.

Pokud si vzpomínáte, já jsem o zařazení tohoto tisku žádal už v minulém týdnu a chtěl bych vám touto cestou poděkovat, že došlo k té dohodě napříč politickým spektrem a že tento sněmovní tisk byl zařazen do projednávání, včetně následujícího sněmovního tisku č. 551, bod 161, který je obdobný, ale je z dílny pana kolegy.

Chtěl bych vás poprosit o navržený postup, to znamená hlasování podle § 90 odst. 5, na kterém si myslím, že je všeobecná shoda. Děkuji a prosím vás o podporu. Pokud by se nám podařilo hlasovat hned v prvním čtení, byl bych velmi rád. Říkám to i z toho důvodu, že zmiňovaná osoba bydlí nedaleko mého bydliště a jsem samozřejmě o této věci velmi dobře informován jak ze strany starosty obce, kde bydlí, tak i některých dalších politiků, kteří o to mají zájem. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Já si s dovolením ještě ověřím jednu skutečnost. Právě jsem obdržel informaci, že i paní poslankyně Ožanová je připodepsaná pod návrhem tohoto zákona a nemůže se ujmout role zpravodajky. Měl by to být někdo z ústavně-právního výboru. Nabízel se pan poslanec Farský. Takže budeme, sice nezvykle, ale myslím si, že to můžeme - pan Farský je také podepsaný? Pardon. (Rozruch v sále.) Dobře. Uděláme to tak, aby to bylo ústavně-právním, je to pro další projednávání naprosto... tady v tom podkladu, který mám já, není podpisový arch, takže já znám jenom jména těch, kteří jsou uvedeni v úvodu toho tisku, takže budeme věřit že... tady je "a dalších" a já nevím ty další.

 

Paní poslankyně Červíčková, vycházíme z toho, že nejste uvedena jako navrhovatelka. Budeme tedy hlasovat o změně zpravodaje pro prvé čtení a bude to paní poslankyně Červíčková.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tuto změnu zpravodaje. Kdo je proti?

Hlasování číslo 126, přihlášeno 152, pro 128, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Budeme pokračovat v obecné rozpravě. Vzhledem k tomu, že nebyla podána námitka, rozhodneme nyní podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Já jsem již přivolal kolegy z předsálí.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 657 tak... (Upozornění, že ještě neskončila obecná rozprava.) Já se omlouvám, ano, máme tady ještě přihlášku z místa. Nemluvil pan poslanec Feri, takže budeme pokračovat v rozpravě. Poté pan poslanec Farský. Už jsem to vzal moc zkratkou, omlouvám se. Máte slovo. Snad už je to poslední... ***
Přihlásit/registrovat se do ISP