(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je 9 00, zahajuji další jednací den 40. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Aby byla zaznamenána vaše účast, tak jsem vás právě odhlásil a poprosím vás, abyste se přihlásili, odprezentovali se svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Martin Baxa 14.30 až 17 hodin a poté od 18.30 hodin bez udání důvodu, Marek Benda - rodinné důvody, Jiří Bláha - pracovní důvody, Petr Dolínek do 11 hodin - rodinné důvody, Alena Gajdůšková - zahraniční cesta, Jan Hrnčíř do 13 hodin - zahraniční cesta, Monika Jarošová - zdravotní důvody, Jiří Kobza od 14 do 19 hodin - rodinné důvody, Martin Kolovratník do 11 hodin - pracovní důvody, Věra Kovářová - zdravotní důvody, Jaroslav Kytýr - zahraniční cesta, Jana Levová - rodinné důvody, Zuzana Majerová Zahradníková do 10 hodin - pracovní důvody, Karla Maříková - pracovní důvody, Miroslava Němcová - zahraniční cesta, Ivana Nevludová - zdravotní důvody, Tomio Okamura do 11.15 hodin - pracovní důvody, Petr Pávek - zahraniční cesta, Jan Pošvář - zdravotní důvody, Milan Pour - zdravotní důvody, Jan Schiller - zdravotní důvody, Karel Schwarzenberg do 11 hodin - zdravotní důvody, Zbyněk Stanjura - rodinné důvody, Lubomír Španěl do 13 hodin - zahraniční cesta, Julius Špičák od 14.30 do 15 hodin - pracovní důvody, Petr Třešňák - pracovní důvody, Jiří Valenta - zahraniční cesta, Helena Válková do 11 hodin - zdravotní důvody, Petr Venhoda od 13.30 do 19.00 hodin - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová - zahraniční cesta, Klára Dostálová od 14.30 do 19 hodin - pracovní důvody, Jan Hamáček - osobní důvody, Karel Havlíček - pracovní důvody, Jana Maláčová - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček do 10 hodin - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody. Dodatečná omluva: pan ministr Miroslav Toman se omlouvá do 14.30 hodin z pracovních důvodů.

Tak. Máme středu 29. 1. a narozeniny dnes slaví pan poslanec Kamal Farhan. Takže všechno nejlepší, pane kolego. (Potlesk.)

Vzhledem k tomu, že nemáme body z bloku zákony třetí čtení, u kterých by byly splněny zákonné lhůty, budeme se věnovat dalším bodům z bloku zákony - první čtení. Připomínám, že body 45 - sněmovní tisk 663, bod 23 - sněmovní tisk 556 a bod 34 - sněmovní tisk 553 máme pevně zařazeny na 14.30 hodin.

Ptám se, zda v tuto chvíli má někdo zájem na vystoupení k pořadu schůze, k jeho změně. Nikoho nevidím. Ještě mi dovolte přečíst další dodatečné omluvy. Pan místopředseda Vojtěch Pikal se omlouvá do 9.15 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Radek Koten se omlouvá mezi 9. a 10. hodinou z pracovních důvodů.

 

Vzhledem k tomu, že nikdo nevystoupil k pořadu schůze, budeme pokračovat podle již schváleného pořadu. A já tedy otevírám bod

 

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb.,
o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 552/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona je předkládán jako transpoziční změna národní legislativy, přičemž cílem prováděcí směrnice je zajistit změnu termínu ve výpočtu výše nouzových zásob ropy, a to z 31. března na 30. června každého roku, a změnu metody výpočtu ropného ekvivalentu dovozu ropných produktů. Navrhovaná úprava je nezbytná k zajištění řádné implementace prováděcí směrnice do právního řádu České republiky.

Příprava novely zákona proběhla ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které je v tomto případě předkladatelem novely zákona zastupujícím správu hmotných rezerv. Návrh prošel plnohodnotným mezirezortním připomínkovým řízením a vládě byl předložen bez rozporu. Vláda návrh zákona projednala, schválila už v průběhu minulého roku, konkrétně v červenci 2019. Bohužel nestihl se 1. leden. S ohledem na tzv. jednotná data účinnosti my tím pádem navrhujeme to, aby tato novela vstoupila v platnost nejbližší možný termín, čili nebudeme žádat o mimořádný termín, a to je 1. července roku 2020. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Nechtěl jsem vás přerušovat, ale mám dojem, že hladina hluku je příliš vysoká. Pro kolegy a kolegyně, kteří si toho nevšimli, už šest minut je schůze. V případě, že máte něco k projednání, třeba i s paní ministryní, běžte do předsálí. Děkuji.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Staněk.

 

Poslanec Pavel Staněk: Dobré dopoledne, vážené kolegyně a kolegové. Budu velmi stručný. Vše podstatné řekl pan ministr. Jedná se skutečně o změnu jednoho data. Věřím, že proženeme tento zákon Sněmovnou, jak to půjde nejrychleji. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Zřejmě není. Žádný návrh na vrácení či zamítnutí nepadl, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru.

Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru? Nikoho nevidím, předvolám tedy kolegy z předsálí a přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 124, přihlášeno je 132 poslanců, pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Pan předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se, zda je zde nějaký návrh na přikázání jinému výboru. Nevidím nikoho, že by se hlásil, takže tím jsme vyčerpali všechna hlasování a já končím prvé čtení tohoto tisku a všem vám děkuji.

 

Otevírám bod

 

177.
Návrh poslanců Petra Sadovského, Andrey Babišové, Pavla Žáčka,
Radka Rozvorala, Zdeňka Ondráčka, Tomáše Vymazala, Dominika Feriho,
Jana Chvojky, Karla Raise, Michala Ratiborského a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 657/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
 

Upozorňuji znovu, že je zde navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 657/1.

Prosím pana poslance Sadovského, aby nám návrh uvedl za navrhovatele. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP