(12.10 hodin)

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Navrhuji, aby dále byla tato věc přikázána zahraničnímu výboru, protože se jedná o záležitost, která se týká vyloženě zahraničních akcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, návrh pana poslance Kobzy na přidělení zahraničnímu výboru. Také se s ním vyrovnáme hlasováním. Ještě se prosím někdo hlásí s návrhem na přidělení výborům? Nehlásí. Budeme postupně hlasovat o přikázání výborům tak, jak byly ty návrhy předneseny.

 

Teď budeme hlasovat o přikázání výboru pro obranu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 136 přihlášeno 169 poslanců, pro 154, proti nikdo. Návrh jsme přikázali výboru pro obranu.

 

Další návrh zazněl na přikázání stálé komisi pro Ústavu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 137 přihlášeno 169 poslanců, pro 168, proti nikdo. Návrh jsme přikázali k projednání stálé komisi pro Ústavu.

 

Poslední návrh, který zazněl na přikázání, byl návrh na projednání v zahraničním výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 138 přihlášeno 168 poslanců, pro 61, proti 68. Návrh byl zamítnut a zahraniční výbor se tímto návrhem zabývat nebude, resp. jsme mu to nepřikázali.

 

Pan poslanec Sklenák k hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano, děkuji. Kolegyně, kolegové, nezpochybňuji hlasování, nicméně v hlasování číslo 133 jsem hlasoval ne, a na záznamu mám ano, tak prosím o uvedení do stenoprotokolu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Hlasování nebylo zpochybněno. Žádný návrh na zkrácení nebo prodloužení lhůty nezazněl. Děkuji paní navrhovatelce, panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní bychom měli projednávat bod číslo 35, vládní návrh zákona o lobbování, jde o sněmovní tisk 565, prvé čtení, ale paní ministryně Marie Benešová je omluvena, je na zahraniční cestě. Není pověřen nikdo jiný, takže se nemůžeme tímto návrhem zabývat.

Stejnou situaci máme i v případě bodu 36, tedy vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování, také se tímto bodem z tohoto důvodu nemůžeme zabývat.

Pan poslanec Petr Vrána se omlouvá z jednání schůze Poslanecké sněmovny od 11.45 do 19.00 hodin z důvodu návštěvy lékaře.

A pan předseda Michálek se hlásí s přednostním právem. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já si myslím, že regulace lobbingu je důležitá záležitost, a že pokud není přítomen ministr, tak by měli pověřit ve vládě některého jiného ministra nebo místopředsedu vlády, aby ten návrh tady uvedl, abychom se tou problematikou mohli zabývat. Pokud tady ministři nejsou, tak to samozřejmě rozhazuje celý ten program jednání Poslanecké sněmovny a je potom dost náročné se v tom orientovat, co se reálně projedná a co nikoliv. Takže já jsem chtěl poprosit vládu, jestli by pověřila - nebo případně pokud ví, že ten ministr tady nebude v době, kdy se má projednávat návrh zákona o lobbingu, který předložil, tak aby si požádal o zařazení těch návrhů na nějaký jiný čas, tak aby to nespadlo až úplně na konec.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám další bod. Je to bod číslo 39. Jde o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 589 v prvém čtení. Tisk by měl uvést místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček, ale protože zde není přítomen, tak ho neuvede, a nemám zde žádné jiné pověření člena vlády k uvedení tohoto tisku, takže ani tímto bodem se nemůžeme zabývat.

 

Otevírám další bod. Jde o bod číslo

 

44.
Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 622/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

To znamená, abychom s tímto návrhem zákona vyslovili souhlas už v prvém čtení. Než nám předložený návrh paní místopředsedkyně vlády představí, tak s přednostním právem pan předseda Rakušan.

 

Poslanec Vít Rakušan: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, paní ministryně, já bych vás opravdu požádal, abyste si dnes prošli ten seznam bodů, které má Poslanecká sněmovna projednávat, a abyste byli skutečně tak laskaví a sdělili nám, které z těch bodů reálně chcete dnes projednávat a na který z těch bodů si někdo z členů vlády bude ráčit udělat čas, přijde do Poslanecké sněmovny. Tady nám padají skutečně body na konec. Já bych chtěl upozornit na to, že poslanci se samozřejmě na schůzi připravují, mají připravené poznámky, výstupy k jednotlivým bodům, a vy prostě tím, že nechodíte do práce - protože součást té práce je být tady v Poslanecké sněmovně - necháváte ty body padat dolů! Já bych byl skutečně rád, abyste nám dopředu avizovali, abychom si sami udělali pořádek v tom, o čem dnes budeme a nebudeme jednat, ke kterým těm bodům se uráčí někdo z ministrů přijít, kde nějaké pověření je, nebo není! Toto se tady odehrává opakovaně a skutečně toto nikomu avizováno nebylo.

Potom prosím, tedy hlásí se pan předseda Faltýnek, vaším prostřednictvím, pane předsedající, bych jeho prosil o to, aby ostatním předsedům poslaneckých klubů dal relevantní informaci o tom, o čem dnes skutečně budeme jednat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já jenom pro pořádek konstatuji, že podle informací, které mám k dispozici, se nebudeme moci zabývat ani bodem 46, bodem 47 a bodem 49 z těch nejbližších bodů, které jsou na řadě. Nicméně můžeme se zabývat tím bodem, který teď máme, ale pan předseda Faltýnek s přednostním právem.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké poledne, kolegyně, kolegové. Ano, pan předseda Rakušan má pravdu. Máte pravdu. Pan ministr Havlíček je bohužel teď v Senátu. Nevím, do jaké míry to šlo, nebo nešlo naplánovat. Omlouvám se. A paní ministryně spravedlnosti je, mám pocit, v Maďarsku, je omluvena do konce týdne. A pan ministr Hamáček vlastně prostřednictvím pana předsedy Chvojky požádal o vyřazení už na grémiu. Já tomu rozumím, budu to řešit, máte pravdu. Omlouvám se i za nepřítomné ministry. Předpokládám, že se k tomu postaví takto i paní vicepremiérka Schillerová. Odpoledne tady máme napevno zařazené body a ti ministři už tady přítomni budou. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo, a paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová nám uvede tento bod. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych jenom doplnila pana předsedu Faltýnka. Já tomu rozumím, samozřejmě radost nám to nečiní, nicméně sama vím, jak jsem v prosinci řešila dilema, kdy jsem musela být na daňovém balíčku v Senátu a současně jsem musela tady být na rozpočtu v Poslanecké sněmovně, oba dva klíčové zákony a nebylo možné kromě nějakého časového posunu, a stejně zahajoval nakonec rozpočet pan premiér, prostě nebylo to možné dát dohromady. Čili to se stalo panu vicepremiérovi Havlíčkovi, který v tuto chvíli obhajuje jiný zákon v Senátu, a prostě řešení nebylo možné. A bohužel ty služební cesty - zrovna paní ministryně spravedlnosti nemá těch zahraničních služebních cest tolik, a v tuto chvíli to prostě nebylo možné nějakým způsobem zkoordinovat. Takže já věřím, že se to nestává často. Děláme všechno pro to, a já jsem dnes odjela z akce Celní správy, také pro mě důležité, mezinárodně zastoupené. Prostě jakmile na mě mávli, odjela jsem, ale byla jsem v České republice, takže to šlo, byla jsem kousek za Prahou. Takže v tuto chvíli se snažíme, co můžeme, ale prostě se to stane a určitě z toho nemáme radost a mrzí nás to. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP