(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. V obecné rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Leo Luzar, připraví se pan poslanec Profant. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, ač to vypadá jako zákon, který je bezproblémový, je tady navrženo jeho projednání v devadesátce, já si dovolím s tímto projednáváním v devadesátce nesouhlasit z jednoho prostého důvodu.

Sčítání lidu se provádí jednou za deset let, které v rámci statistiky poskytuje údaje, které pro Českou republiku jsou velice důležité a závazné. Pokud kdokoli někdy pracoval se statistickými údaji ať k různým účelům, které využíval, zjistí, že číselné řady, které ve statistických údajích jsou, jsou mnohdy potřebné pro různé obory lidské činnosti.

Pan předseda, nebo ředitel, přiznám se, přeslechl jsem funkci, statistického úřadu hovoří o tom, že došlo ke změně charakteru údajů, které se budou sčítat, a hovoří o tom, že ty, které v tomto novém zákoně nejsou, budou nahrazeny údaji, které je možno získat z jiných zdrojů. Tady si dovolím pochybovat o tom, že se jedná o všechny údaje, protože jsem si teď vytáhl zákon z roku 2009, který byl připraven ke sčítání lidu v roce 2011, a ten má údaje, které asi nejsem schopen dohledat ve veřejných zdrojích, protože byly uvedeny jako dobrovolné a svědčily o nějakých údajích, které ten člověk buď dal, nebo nedal, ale sloužily k orientační informaci o stavu společnosti v České republice. Dále z toho vypadly údaje, které mohou sloužit samosprávám a dalším odběratelům těchto statistických dat k informování například o hustotě dopravy a potřebnosti městské hromadné dopravy, popřípadě vzdálené dopravy, a další údaje, které v tomto návrhu zákona postrádám.

Já jsem si tady v krátkosti vypsal jenom věci, které postrádám, a zajímalo by mě, jak budou zjišťovány.

Chybí údaj o pohlaví, o státním občanství. Je tam národnost, ale ne státní občanství.

Chybí údaj o registrovaném partnerství, ten je teoreticky možno získat v rámci statistických údajů nebo v rámci údajů registrů.

Hlavní ekonomická aktivita. Hovoří se tam o ekonomické aktivitě, ale my nebudeme vědět, kolik lidí má třeba dvě zaměstnání v rámci ekonomické aktivity. On uvede tu hlavní, ale tam původně bylo rozlišeno, abychom věděli, kolik občanů České republiky musí pracovat ve více zaměstnáních.

Postavení v zaměstnání. Ten údaj tam historicky byl a mohli jsme vědět, jak ten člověk je ve svém zaměstnání postaven, to znamená, jakou zastává funkci, popřípadě jak se zařazuje. Tento údaj z toho vypadne.

Doba trvání dojezdu, dojížďky do zaměstnání. To byl údaj, který se ve statistice v roce 2011 objevil. Teď vymizel a dle mého názoru je to velice podstatný údaj jak pro samosprávy krajů, tak obcí, aby věděly, kolik ekonomicky činných lidí dojíždí do zaměstnání, a mohly připravit třeba efektivní investice v oblasti dopravy.

Z dobrovolných údajů vymizela úplně náboženská víra, což byl docela zajímavý údaj. Ten tam dnes není, nevím, z jakého důvodu vypadl, zvlášť když jsme dnes neustále konfrontováni s informacemi, které vzbuzují u lidí obavy, jak to tady vypadá s tou islamizací a podobně. Přitom tato tvrdá jasná data ze sčítání lidu by mohla ukázat, že je to pouze fáma a že to nehrozí. Prostě vypadlo to.

Informace o domech a bytech - samozřejmě tady z nějakých informačních zdrojů státu je možné tyto údaje získat. Druhá věc je, jestli v těchto údajích zjistíme, jak je to třeba s vybaveností nebo s přístupem k internetu. V minulém sčítání v roce 2011 byl tento údaj, aby se přihlásili lidé, kdo odebírají internet nebo kdo mají přístup k internetu. Pokud tento údaj po deseti letech považujeme za zbytečný, tak samozřejmě, ale tady by to měl někdo zdůvodnit a říci proč, protože si myslím, že přístup k internetu v naší společnosti je také velice důležitý a měli bychom vědět, jestli dosahujeme parametrů evropských, světových, popřípadě jestli se za to stydíme a tento údaj z toho vyřadíme.

Samozřejmě, body, které jsem si vypsal, nejsou všechny a možná mi některé budou zodpovězeny, že se mýlím. Tomu rozumím, ale přesto bych byl rád, aby se patřičný výbor tím zabýval a projel jednotlivé body a mohl se k nim vyjádřit, popřípadě shledal, jestli doplnit do zákona další údaje, které byly již ve sčítání v roce 2011.

Znovu upozorňuji, a sám jsem čerpal ve svých pracích, které jsem odevzdával v rámci studia, ze statistických údajů a vím, jak je pro mne důležité mít tu číselnou kontinuální řadu a mohl porovnávat vývoj ve společnosti třeba za padesát sedmdesát let a vnímat to jako přínos. Pokud by došlo k nahrazení těch údajů od občanů z jiných zdrojů, samozřejmě to vnímám, ale bojím se, že z toho vypadly i věci, které budou nenahraditelně v rámci těchto datových řad ztraceny. Proto navrhuji, aby tento návrh byl projednán klasickým systémem projednání v rámci tří čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Vyjádřil jste nesouhlas s devadesátkou. Konstatuji, že ale nebyly naplněny podmínky, abychom mohli uznat námitku podle § 90 odst. 3. Pan předseda Michálek má slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, jménem poslaneckých klubů Pirátů a ODS vznáším námitku podle § 90 odst. 3.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, teď zazněla námitka pro projednávání podle § 90 odst. 2 v souladu s jednacím řádem, takže nemůžeme rozhodnout o tomto návrhu již v prvém čtení, resp. vyslovit návrh se souhlasem zákona, a budeme ho projednávat standardním způsobem.

V rozpravě je nyní přihlášen pan poslanec Ondřej Profant. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, vážený pane řediteli úřadu, vážení občané, my jsme se k tomuto zákonu připravovali. Navštívili jsme Český statistický úřad, nechali jsme si ukázat, jak ta data budou zpracovávána, bavili jsme se o důvodu vyškrtnutí některých dat apod. Musím říci, že ta návštěva mě velmi mile překvapila. Český statistický úřad je velmi profesionální.

Dále bych rád vyzdvihl a pochválil práci s administrativními daty, takže to, co tu už říkal pan ředitel, to znamená, že data, u kterých je to možné, budou zpracovávána z již existujících datových zdrojů, hlavně od našich úřadů, což jistě povede k větší provázanosti naší veřejné správy, k odhalování chyb v datech apod.

Pak tu mám jednu takovou drobnost. My jsme tu asi před měsícem schválili bankovní identity v eGovernmentu, zákon SONIA, a vypadá to, že se účinnost stihne tak, aby už fungovaly právě při sčítání. Bude to jedno z prvních velkých použití těchto identit v eGovernmentu, čímž si myslím, že jsme občanům dost ulehčili tuto povinnost.

Jediná věc, která v nás zanechává otázky, je otázka na náboženství, která je dobrovolná a byla teď vyškrtnuta. My si myslíme, že by tam jako dobrovolná měla zůstat, protože prostě se tu o takových věcech stále bavíme, ať už je to Mariánský sloup v Praze, ať už jsou to církevní restituce atd. Bez relevantních dat se o věcech baví těžko. Proto si myslíme, že by bylo o něco lepší, kdyby se tam otázka na náboženství vrátila a my měli jasný přehled, kolik která církev zastupuje občanů, jaké jsou trendy apod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To byla poslední přihláška do rozpravy, kterou mám k dispozici. Hlásí se pan předseda do rozpravy. Dostane slovo. Prosím, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP