(12.40 hodin)

 

Předseda ČSÚ Marek Rojíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji za ta vystoupení, která si myslím, že byla velmi věcná. Já se pokusím reagovat zejména na to, co zmínil pan poslanec Luzar, kterému v podstatě chybějí v tom návrhu některá důležitá data.

Já musím říct, že podstatná část toho, co on zmínil, nebo velká část toho, co zmínil, nechybí, protože to jsou právě ta data, která budou nahrazena z administrativních zdrojů. To se týká samozřejmě pohlaví, občanství, případně toho registrovaného partnerství.

Co se týká ekonomické aktivity, ano, tady je pravda, že my se ptáme na hlavní ekonomickou aktivitu. Pokud ten člověk má více, a samozřejmě ten člověk potenciálně může mít pět zaměstnání - je otázka, jestli je to vůbec schůdné a jestli by to nebyla příliš nadměrná zátěž na občany, vyplňování takto rozsáhlých dat.

Co se týká zaměstnání, budeme samozřejmě zjišťovat i povolání, profese, které se ten člověk věnuje.

Dojížďku do zaměstnání tam máme, protože jsme si vědomi, že je vysoká poptávka po těchto datech. Pouze vypadla doba dojížďky. Čili my tam máme způsob dojížďky, frekvenci dojížďky a dopravní prostředek, případně jejich možnou kombinaci, a vychází to ze zkušenosti z minulých sčítání, kdy je pro občany poměrně obtížné tu dobu v podstatě určit. A domníváme se, že je možné kombinací těch údajů, které tam budou, dopočítat relevantní údaje.

Musím ještě připomenout, že samozřejmě ten návrh zákona prošel meziresortním připomínkovým řízením, řada otázek, které samozřejmě napadají i vás, padla v návrzích jednotlivých resortů a my jsme se se všemi vlastně vypořádali. To znamená, všechno jsme si víceméně s nimi vysvětlili a ty připomínky byly vypořádány velmi poctivě a velmi řádně. Takže musím říct, že spousta těch návrhů už prošla velmi důkladnou debatou.

Co se týká např. toho přístupu k internetu, tak to je věc, kde víme, že ten požadavek byl, ale my se domníváme, že tyto údaje lze dneska zjistit z jiných zdrojů. Jednak samozřejmě máme různá data přes providery a jednak se samozřejmě ptáme lidí ve výběrových šetřeních. Máme výběrové šetření na informační technologie a z tohoto šetření vlastně ta data máme. Domníváme se, že není nutné v dnešní době zatěžovat těmito otázkami všechny občany. Vlastně ta minimalizace zátěže, to považujeme za jeden z velmi důležitých principů celého zákona, protože je potřeba vzít v potaz, že lidé dneska jsou stále méně ochotni vyplňovat a poskytovat nějaké údaje státu. Proto chceme být maximálně vstřícní a ty údaje, které lze zjistit buď z databází administrativních zdrojů, nebo výběrovým zjišťováním, se snažíme po lidech nechtít.

Co se týká náboženské víry, ano, je to pravda, ten údaj vypadl. Po zkušenostech z minulého sčítání vlastně to proběhlo poměrně důkladnou debatou i s různými církvemi atd. Nakonec jsme dospěli k tomu, že legislativní požadavek na to není a že ta otázka nebo ta vypovídací schopnost v průběhu minulých sčítání výrazně klesala. Od počátku 90. let, nebo na počátku 90. let byla vysoká míra lidí, kteří deklarovali náboženské vyznání, v minulém sčítání 45 % lidí nevyplnilo tuto otázku. To znamená, co si o těch lidech můžeme myslet - jsou bez vyznání, nebo jaké mají vyznání? Je to dobrovolná otázka, je to velmi subjektivní pocit. Takže my se vlastně snažíme vyhýbat subjektivním otázkám. Jediná subjektivní otázka, která tam vlastně je, je národnost, a ta je potřebná, protože jednak jsou na ni legislativní požadavky a dává smysl, ale musím říct, že otázku náboženské víry jsme v tom návrhu vypustili.

Potom jenom krátce děkuji tedy za pochvalná slova pana poslance Profanta. Jak říkal, navštívil nás. My jsme samozřejmě otevřeni komukoli vysvětlit cokoli, co budete potřebovat. Chceme, aby samozřejmě celý ten proces byl maximálně transparentní. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Martin Baxa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem očekával, jak budete reagovat na tu otázku, která se týká dobrovolného tématu nebo dobrovolné otázky náboženského vyznání, a to z toho důvodu - a teď ponechávám stranou jakékoli souvislosti politické či věcné. Já jsem absolventem studia geografie a vím, že tato data, která se postupně shromažďovala, myslím, že to náboženství tam bylo už od samého počátku, kdy se v tehdejším Rakousku-Uhersku povinné sčítání zavedlo, tak prostě poskytuje nějakou opravdu jakoby dlouhodobou časovou řadu. A možná bych trochu s vámi polemizoval ohledně interpretace, argumentace toho, jak lidé odpověděli nebo neodpověděli, protože to samo o sobě třeba ze sociologického hlediska nějakou vypovídací hodnotu má. Já jsem své studenty na gymnáziu bavíval, když jsme se bavili o sčítání obyvatel, tím, že myslím v jednom z těch posledních sčítání 11 tisíc respondentů odpovědělo u náboženství, že se hlásí k rytířům Jedi. Takže to jsou spíš takové legrační souvislosti, ale to samo o sobě podle mého názoru není dostatečným důvodem pro to, aby se ta dobrovolná otázka vypustila a fakticky jsme ztratili jediný, byť subjektivní, zdroj údajů o tom, jakým způsobem je vlastně nejenom geograficky, ale i sociologicky distribuován vztah občanů České republiky k otázkám náboženství.

Možná bych vás ještě požádal o to, kdybyste zodpověděl to, jakým způsobem, jak jste tady zmínil, to bylo diskutováno s církvemi. Pokud by si samotné církve třeba nepřály, aby se tam ta dobrovolná otázka objevila, chápal bych to jako nějaký druh argumentu, ale jinak si prostě myslím čistě z hlediska toho, čím jsem se kdysi zabýval, že je to škoda a že zmizí jeden z nenahraditelných údajů, který ve výsledcích sčítání vždycky od toho roku 1869 bývával. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se přidám ke kolegovi Baxovi v tom, že si myslím, že nám tam bude dlouhodobě chybět opravdu jeden důležitý údaj. V našem prostředí je to otázka citlivá, to je pravda, ale nejsme jediná postkomunistická země. Ano, máme všichni asi vzpomínky, nebo někteří pamatujeme ty blbé otázky: jste, nebo nejste vyrovnáni s otázkou náboženství? Ale dnes jsme ve svobodné společnosti a podle mě by se člověk za svou víru stydět neměl, ani za příslušnost k církvi. Já si tedy neumím představit člověka, který se hlásí k církvi a který se za to stydí. A jde o to asi tu otázku vhodně položit. Ty údaje by tady byly a myslím, že by byly vhodné nejenom pro historickou geografii anebo pro historii jako takovou. A možná by bylo dobré v tomto případě se podívat i do zahraničí, protože podle mě tedy nedošlo plošně v Evropě k vyškrtnutí této statistické části. Podle mě je opravdu důležitá, zvlášť když pořád řešíme ty otázky kulturních kořenů, identity a podobně. Já se přimlouvám za to, aby se to tam vrátilo vhodným způsobem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě se prosím někdo hlásí do rozpravy? Nehlásí, takže končím obecnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova? Je, je ze strany pana zpravodaje, paní ministryně nemá zájem o závěrečné slovo. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Petr Venhoda: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych tedy navrhl zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ještě prosím jednou. Návrh na zkrácení...

 

Poslanec Petr Venhoda: Na zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 30 dnů v kontextu připomínek zde.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Na 30 dnů, ano. Nezazněl návrh na vrácení, nezazněl návrh na zamítnutí, ale zaznělo veto dvou poslaneckých klubů, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Rozhodneme nejprve o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Žádosti o odhlášení jsem právě teď vyhověl a prosím vás, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Hlasujeme o rozpočtovém výboru jako garančním výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 140 přihlášeno 137 poslanců, pro 135, proti nikdo. Návrhem se bude zabývat rozpočtový výbor jako garanční výbor.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru, ale pan poslanec Feri se hlásí s návrhem. Prosím, pane poslanče.***
Přihlásit/registrovat se do ISP