(12.50 hodin)

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Já bych si ještě dovolil navrhnout výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Je zde ještě nějaký jiný návrh? Není.

 

Budeme hlasovat o návrhu, aby se tímto návrhem zabýval výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 141, přihlášeno je 137 poslanců, pro 73, proti 22. Návrh byl přijat a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se bude také zabývat tímto návrhem.

 

A ještě zazněl návrh na zkrácení lhůty 30 dnů. O tomto návrhu také rozhodneme hlasováním.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 142, přihlášeno je 140 poslanců, pro 129, proti 1. Lhůtu jsme zkrátili.

 

Děkuji paní ministryni, panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto bodu. Jak už jsem dopředu avizoval, tak se nemůžeme zabývat body 46, 47, 49 z důvodu toho, že zde nemáme zástupce navrhovatele.

Přikročíme k projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 643, prvé čtení. Ani tímto návrhem zákona se ale nebudeme moci zabývat, protože pověřený člen vlády, místopředseda vlády, ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček není přítomen. Takže nemůžeme projednávat tento bod.

Další bod, který je na řadě, je bod číslo 53 - vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 646, prvé čtení. Ale protože vládou je pověřen ministr kultury Lubomír Zaorálek, který není přítomen, tak se ani tímto tiskem nebudeme zabývat.

Pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké už odpoledne, kolegyně, kolegové. Pan ministr Zaorálek tady někde je, teď jsem ho před maličkou chviličkou viděl. Přiznám se, že se mu nedivím, že tady není přímo teď, protože tady to jde tak rychle, že deset zákonů najednou zmizí a je tady úplně nový zákon, který třeba pan ministr nečeká. Já bych mu dal ještě minutu, poprosím, jestli se náhodou neobjeví. Anebo si můžeme postoupit k dalšímu zákonu. To je také řešení.

Nicméně já jenom poprosím, až se budou všichni smát, jako že za to může vláda a ministři, tak tady bohužel vidím trošku i problém v aparátu Sněmovny, respektive vedení Sněmovny, protože opravdu tady máte seznam deseti zákonů, které jsou na tabuli, že se budou projednávat, byť víme, nebo víte, že tady ti ministři nejsou. Tak ten jediný ministr, který tady je, neví o tom, že třeba ti ministři tady nejsou, a proto tady ve finále není. Takže bych poprosil propříště, když víte třeba, že daný ministr tady není, aby ty zákony nebyly na tabuli, aby ostatní byli připraveni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: To nejde a není to záležitost vedení Sněmovny. A je odpovědnost členů vlády, aby byli při projednávání svých zákonů přítomni v Poslanecké sněmovně. Já jenom konstatuji, že se tímto návrhem nemůžeme zabývat, a samozřejmě dám slovo těm, kteří se hlásí s přednostním právem.

Ale abychom si ušetřili čas, tak další návrh je bod číslo 54. Má ho uvádět ministr a místopředseda vlády Karel Havlíček. Totéž se týká bodu 55 a totéž se týká bodu 57. Žádný další bod tady k dispozici k projednání nemáme, takže budu muset ukončit dopolední jednání Poslanecké sněmovny. Ale samozřejmě pokud chce někdo vystoupit s přednostním právem...? Ano, paní předsedkyně. Prosím máte slovo, paní předsedkyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Já bych byla nerada, abychom to odbyli jenom tím, že nám tady jeden za druhým mizí spousta bodů a spousta návrhů zákonů. Takhle se tedy tady maká! Tak jak jste přicházeli do Poslanecké sněmovny s tím, že teď už to tedy bude mít ten fičák a budeme tady opravdu jednat jeden bod za druhým, tak tímhle tempem skutečně za chvíli můžeme jít i domů a můžeme ukončit tuhle schůzi předčasně, protože je tady ještě několik zákonů v prvním čtení.

Ale evidentně docházka vašich ministrů je tak špatná, že kdyby paní ministryně práce a sociálních věcí na ni uplatňovala ten plánovaný institut, který má směrem k pobíratelům dávek, tak co se týče zameškaných hodin tedy, tak za chviličku budete bez výplaty. (Smích a potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Rakušan. Máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo. Já už jenom technicky, nebudu opakovat, co říkala paní předsedkyně Pekarová. Ale ta situace je přece řešitelná. Pokud víte, že ministry máte tady někde v baráku, pokud prostě šli někam na kafe, pokud šli na oběd, tak si prostřednictvím pana předsedajícího, pane předsedo Chvojko, vezměte pauzu na jednání klubu, než abyste ten zákon nechali někam spadnout a on se neprojednával.

Vidím, že naší diskuzí jsme panu ministrovi dali příležitost vrátit se do práce, my jsme rádi, že tady je. Ale lze to řešit tím, že si prostě vezmete pauzu a potom ten ministr se dostaví, a ne že ten zákon necháte spadnout. To je přece nesmysl.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Konstatuji, že pan ministr kultury v tuto chvíli přišel, nicméně je 12.57, za dvě a půl minuty končíme dopolední jednání. Tak pokud nebude nikdo namítat, už nebudu otevírat tento zákon a zůstanu u toho konstatování, že končím dopolední část dnešní schůze Poslanecké sněmovny. Sejdeme se znovu ve 14.30 hodin. Jenom připomínám členům organizačního výboru, že bude jednat organizační výbor. Jednání organizačního výboru začne ve 13.03 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP