(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké odpoledne. Zahajuji odpolední program jednání schůze Poslanecké sněmovny. Přečtu omluvy. Pan poslanec Ondřej Benešík se omlouvá z dnešního zasedání od 14.30 do 15.30 hodin, pan poslanec Jan Volný se omlouvá mezi 14.30 a 19 hodin z důvodu návštěvy lékaře, pan poslanec Jiří Běhounek se omlouvá od 14.30 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan poslanec Václav Votava se omlouvá od 14.30 hodin do konce jednacího dne z rodinných důvodů, pan poslanec Rostislav Vyzula se omlouvá od 14.30 do 16.30 hodin z důvodu návštěvy lékaře, pan poslanec Julius Špičák se omlouvá mezi 12.45 a 13.00 hodin z rodinných důvodů - to už je omluva zpětná, to ale nevadí. Dále paní ministryně Schillerová se omlouvá od 14.30 hodin do konce jednacího dne, dále paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková se omlouvá dnes od 17 hodin z pracovních důvodů.

Já bych chtěl jenom říci, že už z dopoledne mám tady na stole něčí mobilní telefon a už dopoledne si ho nikdo nevyzvedl. Takže znovu upozorňuji, že je tady mobilní telefon značky Samsung, takže asi někomu chybí z kolegů poslankyň nebo poslanců. Kdyžtak se dostavte si ho tady vyzvednout.

 

Tak. A budeme pokračovat. Nyní máme na programu

 

45.
Návrh poslanců Heleny Válkové, Olgy Richterové, Marka Výborného,
Romana Sklenáka, Zdeňka Ondráčka, Heleny Langšádlové, Martina Baxy,
Věry Kovářové, Jany Levové a Jakuba Michálka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. .../2019 Sb., o soudních tlumočnících
a soudních překladatelích
/sněmovní tisk 663/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 663/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, to je dlouho avizovaný návrh, který vychází ze situace, kdy jsme schválili na podzim tohoto roku nový zákon o soudních znalcích a nový změnový zákon, a teprve posléze jsme za podmínky, že budeme novelizovat ten zákon o soudních znalcích, schválili zákon... tedy o soudních tlumočnících, schválili i zákon o tlumočnících. A tento zákon mění v době, kdy ještě nenastala účinnost nového zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, tento nový zákon proto, že v mezidobí od toho definitivního přijetí do projednání s tlumočníky byly identifikovány některé nedostatky vyplývající z toho, že kategorie tlumočníků je přece jenom odlišná profesní skupina než kategorie soudních znalců.

Takže když bych to velmi stručně shrnula, my tedy touto novelou napravujeme současný stav, který nedostatečně reflektuje specifické postavení soudních tlumočníků. Těch změn není mnoho. Vzhledem k tomu, že druhá předkladatelka v pořadí, paní poslankyně Richterová, je současně soudní tlumočnicí, tak jsme se dohodli, že po tom mém obecném úvodu, proč tak brzo už děláme novelu, nebo předkládáme ke schválení novelu zákona, který jsme přijali teprve před několika prakticky týdny, že by ta specifika, která jsme jinak upravili, než jak je tomu v zákoně o soudních znalcích, uvedla sama. Takže za mě, buď je můžu přečíst, anebo předám ještě slovo paní poslankyni Richterové.

Jinak všeobecně napříč politickým spektrem převládá konsenzus, že je ještě možnost, že legisvakance je roční, tuto chybu, nedostatek nového zákona o soudních tlumočnících, novelou napravit. Takže nepředpokládám, že by zde zazněly nějaké kritické hlasy. Vše bylo projednáno. Koneckonců o tom bude i zpravodaj jistě informovat.

Vláda také zaujala vstřícné stanovisko, Ministerstvo spravedlnosti. A my navrhujeme, aby podle § 90 odst. 2 byl tento návrh novely právě s ohledem na to, aby Ministerstvo spravedlnosti se mohlo dostatečně připravit na nabytí účinnosti k 1. 1. 2021, přijat již v prvním čtení.

Takže já bych se omezila na toto úvodní obecné slovo. A možná, předpokládám, že tak jak jsme se dohodly, vystoupí teď ještě paní poslankyně Richterová, pokud bude chtít. Pokud ne, tak to můžu samozřejmě sama přednést, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, aby se slova... Ano, prosím. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Blažek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Já podporuji vše, co bylo řečeno. To znamená, jak ten procesní postup od roku 1990, tak ten návrh zákona jako takový. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu omluvu. Pan poslanec Marek Výborný se omlouvá dnes do 14.50 hodin z pracovních důvodů. Takže nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám dva přihlášené poslance. Nyní na faktickou, ale to bude až po vystoupení aspoň prvního řečníka. Vy jste ji zase stáhl. Pardon. Takže s přednostním právem, nikoli na faktickou půjde pan ministr Richard Brabec se stanoviskem a následně se připraví paní poslankyně Olga Richterová. Pane ministře, máte slovo s přednostním právem. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo a slibuji, opravdu dlouho nezdržím. Já bych chtěl v zastoupení paní ministryně spravedlnosti paní Marie Benešové jenom potvrdit, že Ministerstvo spravedlnosti vnímá předložený návrh jako kompromisní řešení a v tomto ohledu jej podporuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní vystoupí paní poslankyně Olga Richterová v obecné rozpravě a připraví se pan poslanec Dominik Feri. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP