(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za přesné dodržení času pro odpověď. Přistoupíme k další interpelaci. Paní poslankyně Olga Richterová bude interpelovat paní ministryni Janu Maláčovou. Než dojde k řečništi, tak přečtu omluvu. Pan poslanec Jan Schiller se omlouvá dnes mezi 16.30 a 21.00 z důvodů pracovních. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den, vážení členové vlády, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové. Já se chci vrátit k tématu péče o předškolní děti, k tématu dětských skupin, dříve zvaných třeba i jesle. Jde mi o to, že nám to vypadlo z legislativního plánu vlády na tento rok, a v minulém roce byl poslán návrh do připomínkového řízení, nicméně poté, co třeba i my jsme poslali, myslím, docela věcné a podrobné připomínky, tak se nic nestalo. Teď nevíme, kde to je zaparkované, ale ze všeho se zdá, že chybí dohoda mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem práce.

Já jsem se na to už ptala v předchozích interpelacích pana premiéra. On řekl "teď to půjde na vládu". Potvrdil také, že se tématu věnoval, bylo o tom i v Čau lidi krásně psáno, akorát už pak neodpověděl na otázku, kdy to půjde na vládu, a neodpověděl, jestli k té dohodě o poměrně drahém, ale ve finále pro společnost výhodném financování kvalitní péče pro malé děti tu dohodu podpoří. Jenom říkal, že MŠMT, školství, se s vaším ministerstvem, paní ministryně, shodlo.

Takže moje otázka je jednoduchá, jestli skutečně už je plán, že se vypořádají připomínky a na vládu to půjde, a pokud ano, tak v jakém horizontu. Třeba u stavebního zákona tady padla konkrétní čísla, že v květnu to bude. Takže mě zajímá kdy. Potom - jak je to s tou dohodou na Ministerstvu financí a jestli mám třeba znovu interpelovat pana předsedu vlády, že opravdu bez toho, aby konkrétně jednal a jenom o tom nepsal v Čau lidi to nepůjde. Budu moc ráda za informaci, jak se to hýbe, protože to je téma důležité pro celou společnost. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za ten dotaz na dětské skupiny. Ano, skutečně, nedávno proběhlo meziresortní připomínkové řízení, co se týká návrhu zákona o jeslích, nikoliv o dětských skupinách. Já jsem přišla s tím, že chci dětské skupiny přejmenovat, ale je to na základě zákona o dětských skupinách. Na té poslední koaliční radě, teď se přiznám, že nevím, jestli to bylo před týdnem, nebo před dvěma týdny, jsme dosáhli na úrovni koalice dohody, a to na způsobu vypořádání připomínek. V podstatě, abych to shrnula, ta dohoda se týká toho, že zákon by měl být účinný od 1. 1. 2022, protože ještě na rok 2021 máme financování z Evropského sociálního fondu.

My bychom chtěli dětské skupiny věkově zastropovat, protože už dnes máme v těch více než tisíci dětských skupinách, kde je umístěno zhruba 15 tisíc dětí, dvě třetiny z nich mladších tří let, a je to také ta inovace, po které volá Evropská komise. Chtěli bychom je přejmenovat na jesle a chtěli bychom - protože víte, že existují překryvy a děti se nerodí s vazbou na začátek školní docházky, na začátek školního roku, tak bychom je chtěli umožnit pro děti do čtvrtých narozenin.

Mluvím tady ale o státní dotaci. Samozřejmě, že do jeslí budou moci být umísťovány děti do začátku školní docházky, ale bez té státní dotace. O té státní dotaci stále jednáme, ale chtěli bychom to zflexibilnit, to znamená, že ta legislativní úprava bude zakotvena tak, že o normativu na dítě na měsíc bude rozhodovat vláda, a to prostřednictvím svého nařízení. To znamená, že bude možné tento normativ flexibilně upravovat. A v tuhle chvíli jednáme o částce 7 500 korun měsíčně, to znamená, že to je ta částka, po které je nejčastěji voláno.

Shodli jsme se také, že maximální prioritou je to, a pan premiér to zmiňoval, aby dětské skupiny, nebo jesle, chcete-li, byly financovány z Evropského sociálního fondu. V tuto chvíli Ministerstvo práce a sociálních věcí jedná se zástupci Evropské komise a máme v tuto chvíli nějakou vzájemnou představu, že by se několik prvních let toho nového programového období skutečně ta zařízení pro děti mladší tří let financovat z ESF mohla. Pro mě je důležité, aby to nebylo na úrovni projektového řízení, to znamená, že se bude soutěžit mezi zřizovateli a že tady jde o to, kdo nejrychleji klikne a bude mít nejrychlejší projekt, ale prostě každý, kdo bude plnit zákonem stanovené podmínky a bude vlastně všechno dělat tak, jak má, tak bude mít nárok na dotaci, jak ji právě stanoví zákon.

To znamená, když to mám shrnout, účinnost zákona od 1. 1. 2022. Minulý týden Ministerstvo práce a sociálních věcí tento návrh odeslalo na Legislativní radu vlády. Dohodu na úrovni koalice máme a prioritou bude, aby se to financovalo z Evropského sociálního fondu, nicméně důležité je, aby to bylo zařízení předškolní péče, které je finančně i místně dostupné a je zaměřeno na děti mladší tří let.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já moc děkuji za velmi potěšující odpověď. Děkuji velmi za ty informace, že se rýsuje dohoda. Přece jenom bych chtěla říci, že třeba za nás ta změna názvu není potřeba. Dětské skupiny vlastně budou mít i dost velké finanční náklady se změnou názvu, ale o tom teď nedebatujme. Jenom mě zajímá, jestli na tom návrhu financování 7 500 korun už je opravdu shoda, nebo jestli je to stále ještě spíše takový začátek diskuse, protože nakonec to je, chápu, to, o co jde. Jsem moc ráda, že to plánujete nárokově při splnění podmínek, aby to financování bylo, to je přesně, o co jde.

Ještě mám jednu otázku. Provazuje se s tím i navýšení financování vlastně pro mateřské školky, nebo to bude stále odděleno? Jenom abych věděla, jaká situace se plánuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, paní ministryně, jestli máte zájem o odpověď.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Začnu odzadu. Ten systém vlastně bude kopírovat ten systém, který je běžný v mnoha členských státech Evropské unie, to znamená za předškolní vzdělávání je podle kompetenčního zákona zodpovědný resort školství, za předškolní péči bude zodpovědný resort práce a sociálních věcí. Z toho vyplývá logicky, že to jsou dva oddělené zákony.

Co se týká té částky, jak jsem upozornila, nemáme v tuto chvíli shodu. Jednáme, ale rozhodli jsme se oddělit nastavení zákona od nařízení vlády, které může být aktualizováno každoročně. V tuto chvíli je ta částka 7 500 korun k jednání. Nemáme ale shodu, jak jsem už uváděla předtím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat pana vicepremiéra Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, dovolte, abych vás přivítala v nové funkci ministra dopravy na interpelacích. Myslím, že to je také naše premiérová interpelace, co se týče dopravy. Věřím, že si povedete lépe než vaši předchůdci.

Obracím se na vás s interpelací týkající se zpoplatnění silnic první třídy, resp. těch nezpoplatněných. Od počátku jsme kritizovali a považovali jsme tento krok za nevhodný a nekoncepční. Krátce po zavedení mýtného na silnicích prvních tříd se začíná ukazovat, že nám realita dává za pravdu. Dopravci a jejich kamiony si totiž velmi rychle našli objízdné trasy právě na silnicích prvních tříd, které nejsou zpoplatněné, a vyhýbají se tak úsekům placeným. Prozatím se to týká především místních dopravců, ale myslím, že vzhledem k tomu, že jsme u nich zaznamenali nárůst o desítky procent, což se ukazuje tam, kde se to měří, a je to teprve začátek, protože co se stane, až si toho všimnou zahraniční dopravci? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP