(12.10 hodin)
(pokračuje Feri)

A co se té debaty následně týče, nevím, proč ten garanční výbor je navržen jako výbor zemědělský. Vždyť každý, kdo kdy byl z nás v zastupitelstvu, tak problematika zahrádkářských kolonií se řešila na zastupitelstvech a radách velmi často a tím garančním výborem by, podle mého soudu, měl být výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a právě pro ten zásah do soukromého práva, do občanského zákoníku, respektive do působnosti občanského zákoníku a úpravy nového smluvního typu bych si dokonce myslel, že by k tomu mělo být podáno nějaké stanovisko Ministerstva spravedlnosti ohledně souladnosti.

Rozumím tomu, že máme v Německu ten Bundeskleingartengesetz, ten zahrádkářský zákon, v jiných zemích také, v sousedních, ale potřebujeme to upravit novým zákonem? Nebudu navrhovat žádné zamítání, žádné vrácení k dopracování, ale prosím, podívejte se na to i pohledem tedy legislativy, tvorby legislativy, a také pohledem občanského zákoníku a věřím, že i dalších kolegů z ústavně-právního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy tři faktické poznámky, takže já přečtu pořadí. Nejprve vystoupí pan poslanec Ondřej Veselý, dále pan poslanec Josef Kott a nakonec pan poslanec Pavel Kováčik. Takže v tomto pořadí faktické. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo. Samozřejmě mě vyprovokoval Dominik Feri vaším prostřednictvím k tomuto vystoupení. Otázka, zda potřebujeme zahrádkářský zákon... otázka je, jaké potřebujeme vůbec zákony. Nicméně zahrádkářská činnost je činnost ve veřejném zájmu. Já naprosto souhlasím s tím, co tady pan předkladatel říkal. A je pravda, že je velmi těžké definovat a ti zahrádkáři s tím bojují, že jejich činnost je ve veřejném zájmu.

Já jsem hluboce přesvědčen, že jejich činnost skutečně je ve veřejném zájmu, není to jenom otázka ekologie, která tady byla zmiňována, ale jde o otázku sociálních kontaktů, propojení staré a nejmladší generace, otázku zdravotní, protože ti zahrádkáři samozřejmě ve starším věku chodí pěstovat ty produkty, ale tím zlepšují i svou kondici, takže těch věcí, pro které je podle mého názoru ta činnost ve veřejném zájmu, je celá řada. A právě to, že oni se těžko vlézají do definice občanského zákoníku, pro mě, mimo jiné, vede k tomu, že ten zákon podpořím a že podle mého názoru potřebný je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Josef Kott a připraví se Pavel Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Do jisté míry ten komentář už tady učinil můj předřečník. Já bych k tomu doplnil jenom jednu záležitost. Tento zákon, jak řekl pan Kováčik, už je tady poněkolikáté. A myslím si, že v této formě, jak se teď předkládán, je to nejlépe zpracovaná forma, která byla jistým kompromisem i ze strany Českého zahrádkářského svazu. A já se domnívám a souhlasím s tím, že to samozřejmě je věc, která by se měla diskutovat i na dalších výborech, nicméně my musíme najít nějaký konsenzus mezi tím, abychom na jedné straně ochránili zahrádkáře jako takové a na druhé straně dali do rukou dostatečný prostředek zastupitelům a radnicím, aby se mohli chovat s péčí řádného hospodáře a aby nebyli někdy v budoucnu prostě nikým osočeni a popřípadě ještě dotaženi k tomu, že se budou zpovídat z toho, že se s péčí řádného hospodáře nechovali.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec, předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já bych chtěl požádat, abychom dobře poslouchali. Ten zákon neřeší jenom ony vztahy, pro které pan kolega Feri - kterému rozumím a souhlasím s ním, měl by to také projednat výbor pro veřejnou správu. Ale není to jenom řešení vlastnických vztahů, které obsahuje zahrádkářský zákon. Pro tu celistvost, pro tu nadstavbu navrhujeme a budeme držet návrh na garanční výbor jako zemědělský, nebráníme se, naopak budeme podporovat návrh na projednání i ve výboru pro veřejnou správu. A myslím si, že můžu mluvit takto za všechny předkladatele, protože tak jak jsme se téměř na všech těch záležitostech mezi předkladateli shodli, tak se shodneme i na tom, že to není pouze, ale že je to také o vlastnických vztazích. Tedy také pro výbor pro veřejnou správu, případně ještě další výbory. Ostatně připomínám tu praxi, která tady dříve byla poměrně běžná a v posledních letech se zapomíná, nebo pozapomíná, že je taky možné, aby si výbor, kterýkoliv výbor, vzal kterýkoliv tisk jaksi aktivně, iniciativně k projednání, aniž je mu přikázán. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vyzývám k vystoupení pana poslance Jana Pošváře, protože už není faktická poznámka. Prosím, máte slovo. A zatím poslední přihláška. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, já bych především chtěl poděkovat všem poslancům, kteří podpořili tento návrh svým podpisem. Dále bych chtěl také poděkovat Českému zahrádkářském svazu a především jejich právníkům, kteří ve spolupráci s legislativci z Ministerstva zemědělství tento návrh připravili.

Rozhodně ale nechci poděkovat zpravodajskému serveru idnes, který mate lidem hlavy. 12. 12. minulého roku vyšel článek, který měl titulek, že zahrádkáři chtějí nový zákon, je to paskvil, hřímá opozice. V článku je pak zákon představen, je tam zmíněn názor pana Bendy, přitom z opozice jsou podepsáni pod tímto návrhem poslanci pan Zdeněk Podal z SPD, paní Jana Krutáková ze Starostů a nezávislých, Monika Jarošová z SPD, Radek Holomčík za Piráty, Stanislav Juránek za lidovce a v neposlední řadě i moje maličkost za Piráty. Návrh tak podporují poslanci čtyř opozičních stran ze šesti, a lze tedy říci, že návrh naopak opozice podporuje.

Pokud chceme vědět, kdo skutečně tento návrh nepodporuje, je to vláda. Když si přečtete stanovisko vlády, najdete tam mezi hrstkou dobrých připomínek i očividné zlomyslnosti. Vláda tvrdí, například, že přijímání nové vládní úpravy, zejména pak veřejnoprávní povahy, by vždy mělo být odůvodněno jednoznačnou a dlouhodobou společenskou potřebou, která podle mínění vlády nebyla v případě předkládaného návrhu prokázána. Jenom samotný Český zahrádkářský svaz zastupuje 134 tisíc členů z celé republiky. Tohle je čtvrtý pokus o prosazení zahrádkářského zákona a dlouhodobě upozorní na problémy zahrádkářů. Dlouhodobá společenská potřeba to tedy je a jednoznačně je popsána dost detailně v důvodové zprávě.

Dále pak vláda zpochybňuje veřejnou prospěšnost, a dokonce naznačuje, že snad zahrádkáři škodí přírodě. Když se podívá na naši krajinu, tak zatímco naše lesy a pole pomalu umírají, v zahrádkářských koloniích to bují pestrým životem.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se tedy rozhlédnu, zdali má ještě někdo další zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali má zájem zástupce navrhovatele či zpravodaj o závěrečná slova. Nemáte zájem. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Pan poslanec Dominik Feri.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Jak již jsem předeslal, ten zákon je primárně o obcích. Není možnost je vyšachovat. Rozumím tomu, že zahrádkářský svaz to psal ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, nezastírají to a je správně, že s nimi tady tuto věc konzultovali. Ale v rámci Poslanecké sněmovny by to měl řešit primárně výbor pro veřejnou správu. Ty vlastnické vztahy ve spojení s obcí jsou tam klíčový aspekt, ta veřejná prospěšnost rovněž. Můžeme tam vypořádat i ty otázky toho nového smluvního typu nebo specifického smluvního typu, ale rozhodně by to neměl být výbor zemědělský. To znamená, navrhuji výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.***
Přihlásit/registrovat se do ISP