(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, mám poznamenáno. Takže já se ještě rozhlédnu, zdali někdo chce vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali máte zájem o závěrečná slova. Ano, tak zástupce navrhovatele, pan poslanec Jan Bartošek, předseda klubu KDU-ČSL. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Kolegyně a kolegové, přestože zazněl návrh na zamítnutí v prvním čtení, chtěl bych vás požádat o to, abyste tento návrh zákona pustili do dalších čtení. KDU-ČSL, resp. předkladatelé přicházejí s tím, že si jsou jasně vědomi toho, že platy, co se týká učitelů, rostou. Každopádně příplatky za třídnictví, a kdo jste v oboru, tak víte, že se dost často ta odměna pohybuje na té spodní hranici a učitelé, kteří se věnují třídnictví, nejsou odměněni za svoji práci a té práce je skutečně víc. Tohle je adekvátní nástroj, jak ocenit práci učitelů, potažmo těch, kteří si přibírají víc práce a o tu třídu se starají. Návrh do státního rozpočtu, tak jak jsme měli možnost spočítat, by byl zhruba ve výši 2 miliardy, což není v žádném případě likvidační směrem ke státnímu rozpočtu, a jestli má tento národ mít budoucnost, tak potřebuje dobře vzdělané žáky, o které se budou starat dobře motivovaní a dobře zaplacení učitelé.

Takže já vás žádám, kolegyně a kolegové, o propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, paní zpravodajka má zájem ještě o závěrečné slovo? Paní poslankyně Rutová, máte zájem ještě o závěrečné slovo? Ne, nemáte. Takže já zagonguji, protože budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Opět slyším ťukání, takže já vás odhlásím, přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. (Hlasy ze sálu: Zagongujte!) Už jsem zagongoval asi třikrát nebo čtyřikrát. Tak na žádost předsedy klubu hnutí ANO ještě zagonguji třikrát a počkáme. Tak já myslím, že jsme tady v dostatečném počtu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí? Kdo je proti zamítnutí?

hlasování číslo 201 přihlášeno 120 poslanců, pro 52, proti 55. Návrh na zamítnutí byl zamítnut. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Jiný návrh nevidím, takže zopakuji, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální... Tak prosím, ano, místopředsedkyně klubu ODS Jana Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Mně by logičtější přišel školský výbor, ale nevím, jestli budeme ve shodě. Takže to zkusím - navrhuji jako garanční výbor výbor školský.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Kolegyně a kolegové, já bych vás chtěl požádat o změnu garančního výboru a o podporu tohoto návrhu, protože to je logičtější. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Podívám se, jestli jsou tady ještě nějaké návrhy. (Nejsou.) Takže nejprve budeme hlasovat o protinávrhu.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro školství jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 202 přihlášeno 128 poslanců, pro 122, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání školskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se proto táži, zdali má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání. Ne. Takže tím pádem už nemáme o čem hlasovat a já projednávání tohoto bodu v prvním čtení končím.

Teď tady mám omluvy. Omlouvá se pan poslanec Antonín Staněk z dnešního jednání schůze Poslanecké sněmovny od 12.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A potom ještě pan poslanec Jan Bauer od 12.45 do konce jednání dneska.

S přednostním právem předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, chtěl jsem vám poděkovat za váš přístup při hlasování, kterým jasně dáváte najevo, že jste připraveni ocenit práci učitelů i zvýšením příplatku za třídnictví. Děkuji vám za to a věřím, že tento zákon úspěšně dotáhneme do konce. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak a nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Jde o

 

73.
Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Věry Kovářové, Víta Kaňkovského
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 162/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 162/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedla poslankyně Markéta Adamová Pekarová. Ano, již je připravena. Tak prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji vám za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, když jsem tento týden žádala o předřazení tohoto bodu, nenapadlo by mě, že na něj přijde řada přirozeně, a jsem za to samozřejmě ráda, protože je to materie, kterou se snažíme tady společně s kolegy už několik měsíců dostat konečně na program. Tak nakonec všechno zlé pro něco dobré a ty prázdné lavice za námi pomohly tomu, že se dostává na bod, který se týká mého oblíbeného tématu, totiž zkrácených pracovních úvazků.

Vaši pozornost bych tedy ráda upřela k tomuto sněmovnímu tisku, tedy k poslanecké novele zákona číslo 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o společný návrh, který jsme předložili společně s kolegy ještě ze dvou dalších stran, resp. hnutí, a totiž z KDU-ČSL a STAN, který vypouští ze zákona ustanovení o minimálním vyměřovacím základu u zaměstnanců a na něj navazující ustanovení. Vyměřovací základ by tedy činil skutečně dosažený příjem a zaměstnavatel by nebyl povinen odvádět za zaměstnance s vyměřovacím základem, který je nižší než dosavadní, tzv. minimální vyměřovací základ, rozdíl pojistného.

Stanovení minimálního vyměřovacího základu v současné době demotivuje jak zaměstnance, tak především zaměstnavatele. (Odmlka pro velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás požádám o klid.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Asi se kolegové potřebují o něčem nutně poradit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ale já vás požádám opravdu o klid!

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. Jak tedy zaměstnance, tak zaměstnavatele demotivuje k uzavírání pracovních poměrů na zkrácený úvazek a vede k obcházení povinnosti hradit doplatek do minimálního vyměřovacího základu prostřednictvím sjednávání dohod o provedení práce.

Podle posledních dat Eurostatu je Česká republika v zaměstnávání na částečné úvazky až na 25. místě mezi zeměmi Evropské unie. Stejně nebo hůře si v tomto žebříčku vedou už jenom Chorvatsko, Bulharsko a Maďarsko. Podíl pracovníků ve věkové skupině mezi 20 až 64 lety zaměstnaných na tento typ úvazku je v České republice pouhých 5,6 %. Zkrácený úvazek má v současné době zhruba desetina žen a něco málo přes 2 % mužů.

Na úplně opačném pólu v tomto žebříčku se nacházejí země, jako je Nizozemsko, kde tuto formu úvazku využívá dokonce 76 % žen a 26 % mužů. V sousedním Německu nebo i Rakousku jsou to polovina žen a každý desátý muž. V Evropské unii je to v průměru tedy bezmála třetina žen a 9 % mužů. Srovnejme to s těmi 10 %, resp. 2 % u nás. Na situaci, kdy nynější legislativa flexibilitu nejen nepodporuje, ale spíš jí brání, dlouho poukazuje také třeba Hospodářská komora a další zaměstnavatelské a jiné svazy.***
Přihlásit/registrovat se do ISP