(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji ministru zdravotnictví za jeho úvodní slovo. Otevírám rozpravu, mám zatím tři přihlášky. První přihlášený do rozpravy ve třetím čtení, kde lze navrhnout zpětvzetí návrhu do zahájení rozpravy, případně vzít takový návrh zpět jen se souhlasem Sněmovny a rozpravu konat pouze na opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb či písemných chyb a tiskových vyplývajících z přednesených pozměňovacích návrhů, případně podat návrh na opakované druhé čtení, můžeme zahájit vystoupením pana poslance Petra Třešňáka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné dopoledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás poprosil o podporu návrhu načteného do systému původně pod číslem 3968 a nyní v proceduře označeného B2 a B3. Detailně jsem tento návrh představoval již v prvním čtení, a to tehdy i jako samostatnou novelu. Nyní se však jedná o komplexní pozměňovací návrh skupiny poslanců za Piráty, STAN a SPD, který dle nás nejlépe reaguje právě na to rozhodnutí Ústavního soudu a dává všem pojištěncům možnost jak kandidovat, tak i volit se stejnou váhou hlasů do správních rad zdravotních pojišťoven, a to pomocí korespondenční i elektronické volby.

Krátce bych se zde rád vyjádřil i k poslaneckému návrhu pana ministra. Tam skutečně došlo k jisté pozitivní změně, tedy k odstranění té hranice 0,4 %, a také byla zavedena možnost elektronické volby, byť organizované - alespoň tak jsme to pochopili - přímo pojišťovnou, nikoli statistickým úřadem, jak navrhujeme my, tedy jako nezávislým orgánem. Přesto je to oproti té současné verzi zákona i té původně navržené vládní novele jistý posun vpřed. A právě proto, že ten náš návrh je v mnohém komplexnější, ale také ambicióznější, dovolil bych si navrhnout změnu procedury tak, aby návrhy B2 a B3 byly hlasovány před návrhy C, a to právě proto, že návrhy pod písmenem C, resp. ty C1 až C8 předložené panem ministrem, jsou i pro nás víceméně kompromisní návrhy.

Ještě ve stručnosti zmíním dva další pozměňovací návrhy, B4 a B5. Ty upravují definici střetu zájmů, která v té původní novele není příliš jasná. My navrhujeme, aby VZP i oborové zdravotní pojišťovny měly stejná omezení v rámci střetu zájmů a také menší zpřesnění jednoho paragrafu. Takže děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Třešňákovi. Nyní paní poslankyně Alena Gajdůšková, připraví se Vít Kaňkovský. A paní poslankyně, než vám dám slovo, znovu požádám sněmovnu o klid. Myslím to vážně. Jestli chcete být ve stenoprotokolu, koho jsem napomenul, klidně to udělám. Děkuji. Máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji také. Vážený pane předsedající, vážená vládo, pane ministře, páni ministři, ctěná Sněmovno, k tomuto návrhu zákona chci v prvé řadě zdůraznit, že i když se některé zdravotní pojišťovny tváří jako soukromé, všechny zdravotní pojišťovny spravují peníze ze zdravotního pojištění, tedy peníze pojištěnců. Ty všichni odvádíme na zdravotní pojištění, abychom za ně dostali zdravotní péči ve chvíli, kdy ji potřebujeme, kdy onemocníme nebo se nám stane úraz. Měli by to být tedy v prvé řadě pojištěnci, řekněme pacienti, kteří by měli mít možnost dohlížet na hospodaření pojišťoven. Připomínám, že to byly pacientské organizace, odbory, zdravotníci, kteří v nedávné době museli bojovat o to, aby alespoň část toho, co leží na účtech zdravotních pojišťoven, šla opravdu do zdravotní péče, tedy tam, kde peníze chyběly. Ale o tom v této chvíli mluvit nechci. Chci jenom zdůraznit, že i proto je důležité, aby ve správních a dozorčích radách pojišťoven byli pojištěnci.

Pozměňovací návrh pana ministra toto slibuje. Já se přiznávám, že mám trochu pochybnost o tom, jak to v praxi bude fungovat, o praktickém provedení té procedury, která má zajistit možnost účasti veřejné kontroly v pojišťovnách i pacientům a pacientským organizacím. Nicméně formulace pozměňovacího návrhu, tak jak je to dneska postaveno na tripartitním základě, řekněme, to předpokládá. Jak otevřená ta možnost bude, ukáže skutečně praxe, ale vzhledem k tomu, že tento návrh zákona potřebujeme, reaguje na výnos Ústavního soudu, a vzhledem k tomu, že se i předpokládá - pan ministr na zdravotním výboru to takto deklaroval - že ještě debata o tom bude a bude potřeba skutečně i potom, jak se v praxi ukáže funkčnost toho, co dneska schválíme, že ještě bude možnost se o tom bavit a skutečně ty věci doladit, podporuji tento pozměňovací návrh a to, co je vlastně výsledkem jednání ve zdravotnickém výboru.

Jenom k tomu ještě chci dodat jednu záležitost. My skutečně ctíme ten princip, o kterém jsem na začátku mluvila, že peníze ve veřejném zdravotním pojištění jsou peníze pojištěnců, a měly by být tedy pod důslednou veřejnou kontrolou. Ta je zajištěna jenom Poslaneckou sněmovnou. Proto se domnívám, že by zdravotně pojistné plány měla nadále schvalovat Poslanecká sněmovna. To je pozice sociální demokracie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gajdůškové. Nyní pan poslanec Vít Kaňkovský, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL k novele zákona o zaměstnaneckých a resortních pojišťovnách a o Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Já jsem zde opakovaně vystupoval v prvním a ve druhém čtení, kdy jsem přednášel důvody, proč klub KDU-ČSL nesouhlasí s tou původní verzí vládní novely. Tu hlavní překážku vidíme v tom, že vládní návrh dostatečně nereflektuje nález Ústavního soudu ze září 2018. A právě proto jsem na zdravotním výboru po prvním čtení načetl pozměňovací návrh, který se - a tady jsem to i očekával - stal poměrně silnou rozbuškou. Znovu zde zmíním, a stejně jsem to tak udělal i ve zdravotním výboru i ve druhém čtení tady, že ten návrh měl být krizovým řešením, a to do situace, pokud by Ministerstvo zdravotnictví nezměnilo názor na tu původní novelu. To znamená, mělo to být trošku i provokací, já jsem to panu ministrovi i osobně řekl, a i určitým apelem na to, aby do druhého čtení byl připraven kompromisní návrh.

Já v tomto směru děkuji panu ministrovi, že i po široké diskusi připravil ten kompromisní pozměňovací návrh, který máme dneska, je v hlasovací proceduře pod písmenem C. A já zde mohu říci, že klub KDU-ČSL tento pozměňovací návrh pana ministra podpoří z větší části. Máme zde určité věcné pochybnosti, tady navážu na milou kolegyni paní poslankyni Gajdůškovou, o tom technickém provedení pak těch samotných voleb. My ctíme ten tripartitní model a myslíme si, že je jediný správný, ale máme trošičku pochybnosti o ustanovení § 10b, který se týká sběru padesáti podpisů případných kandidátů do zdravotní pojišťovny, resp. těch spoluobčanů, kteří by je podpořili v té kandidatuře. Tady jsme přesvědčeni o tom, že to naráží na zákon o ochraně osobních údajů i na některou další legislativu týkající se ochrany citlivých údajů. Nicméně jsme přesvědčeni o tom, že touto otázkou se ještě bude zabývat Senát, a nebrání nám to v podpoře toho pozměňovacího návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP