(12.00 hodin)
(pokračuje Pávek)

To znamená, my tady teď mícháme dvě věci dohromady. A já bych byl velmi nerad, kdyby tato debata měla sklouznout zase zpátky k debatě o očkování. Zůstáváme pouze u toho, že je to restriktivní a šikanózní přístup státu v případě, že nějaké dítě není třeba kompletně proočkováno, tak ho vyřazovat z toho kolektivu na straně jedné, tam kde je ta účast možná a dobrovolná, ale pak ho nutíme, aby chodilo do školy, kde vlastně stejně s těmi ostatními dětmi tráví veškerý čas, a tam je jeho docházka povinná. To znamená, tady se bavíme pouze o tom rozporu toho, co je povinné a co dává smysl, co nedává smysl a kde se to zvrhává vlastně v šikanu rodičů a dětí, které se tomuto vymykají. To je celé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Aulická Jírovcová v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím vystoupit se stanoviskem za poslanecký klub KSČM k tomuto návrhu, sněmovnímu tisku 530.

My samozřejmě vnímáme tu problematiku, tak jak tady byla řečena i mými kolegy, za velmi vážnou, závažnou a jsme toho názoru, že o očkování samotném, ale i o nastavení toho očkovacího kalendáře a i o samotných vakcínách je potřeba se dále bavit, ale samozřejmě na odborné platformě - chci tady zdůraznit. A dále řešit i mnohé poznatky, které z praxe jak ze zdravotní části, ale tak možná i z té části rodičů vnímáme i jako poslanci a poslankyně, jak jsme tady.

Samozřejmě budeme podporovat pozměňující návrh pana kolegy Válka a některé další. A kolegyně Andrey Brzobohaté, co se týče úhrady očkovacích látek proti invazivním meningokokovým infekcím. A zde bych se možná zastavila, že ta diskuze na výboru pro zdravotnictví se samozřejmě většinově nesla v té podpoře. Ale na druhou stranu já jako maminka malého dítěte i vnímám, že do těch dvou let věku je vlastně pro dítě ta nejvyšší dávka očkovacích látek, ať už to jsou vlastně tři dávky hexavakcíny, dále vakcína MMR v roce a půl, a pak samozřejmě nepovinné, i když velice často přidávané, proti pneumokokům a víceméně i rotaviry na začátku očkování, i když ty nejsou dány jehlou, ale na lžičku. A chtěla bych právě proto zdůraznit, že jsem přesvědčena, že to mohlo být rozšířeno alespoň do těch tří let věku, ale bylo to samozřejmě na té diskuzi právě pro tu možnost trošku rozložit i toto nepovinné očkování, i když bude hrazené pojišťovnou. A jsem ráda ale za tu budoucí slíbenou diskuzi pana ministra i v této problematice, protože se ukazuje, že máme další problém toho, kdy vlastně končí účinnost nebo kdy neúčinkuje to proočkování v tom raném věku právě na ty dospívající děti, abych je teď neurazila, a právě protože je asi nutná otázka třeba i některé očkovací látky třeba v rámci i toho očkovacího kalendáře ještě posunout, což se třeba udělalo u té očkovací látky MMR, což si myslím, že je velký přínos, ale samozřejmě je to na větší diskuzi.

To znamená za nás bych chtěla jenom upozornit, že nebudeme zásadně souhlasit s pozměňujícími návrhy, které hovoří, že by byla možnost přijímat neočkované děti do soukromých zařízení, ať už předškolní, nebo školní. Zásadně s tímto nesouhlasíme, protože pro nás je to začátek konce nejenom toho systému proočkovanosti, ale vůbec celkově rozdělení na státní nebo veřejné subjekty a na soukromé. A opravdu ten tlak rodičů, nebo na ty rodiče, kteří by chtěli právě neočkovat, ať už to je z různých důvodů, dávat do těch soukromých subjektů, tak si myslím, že bychom to teď nastartovali a započali, a myslím si, že to je opravdu špatně. To znamená, my podporujeme to, aby nejenom pediatři, ale samozřejmě i ti rodiče měli možnost volněji dýchat, to znamená, to řeší pozměňující návrh pana Válka, ať už ten jeden, nebo ten druhý. A já věřím, že Sněmovna nepodpoří tedy ty pozměňující návrhy, které by nám odstartovaly velký zmatek, nebo i možná velký průšvih v tom, že by byly osvobozeny od nepovinnosti očkování v těch soukromých subjektech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A ještě v rozpravě paní zpravodajka paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já jenom velmi stručně, protože posledně, ve druhém čtení, jsem shrnovala ty nelogičnosti, kde vlastně potom proběhla debata na zdravotním výboru. Nyní bych jenom opravdu velmi stručně chtěla i pro pana ministra tady na záznam říct, že my vlastně teď nemáme úplně přesné informace, protože neprobíhají ty pravidelné sérologické testy na hladině protilátek, tak jenom že do budoucna pro debatu o tomto tématu prostě jsou konkrétní data, jak to tedy v naší populaci je.

A druhá věc. Nejsou úplně kapacitně v pořádku některá očkovací centra. Zejména mám špatné zprávy z Motola, které přitom bylo speciální. Odesílali tam lidi z celé republiky s dětmi se závažnými komplikacemi. Takže právě proto, aby na tyto pozměňovací návrhy ještě navazovala další práce, vyzdvihuji, že posílit očkovací centrum v Motole je konkrétní výzva, která stojí podle mého soudu nakonec i před Ministerstvem zdravotnictví, protože je zřizovatelem té fakultní nemocnice. Takže tolik jenom jaksi dodatek k té dnešní debatě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova. Pan ministr nemá, paní zpravodajka také ne. Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Máte slovo, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Jde o to, že mám avízo, že bude návrh na změnu hlasovací procedury. Já předestřu hlasovací proceduru, kterou jsme schválili na výboru pro zdravotnictví na jeho 55. schůzi 5. února 2020. A tam jsme schválili:

Za prvé hlasovat návrhy legislativně technických úprav. Ty byly načteny. Za druhé A1, za třetí A2.1 až A2.3, za čtvrté A2.4, za páté B1, za šesté B2, za sedmé B3, za osmé C1, v případě schválení je nehlasovatelné C2 a F. Za deváté C2, v případě schválení je nehlasovatelné F. Za desáté F, za jedenácté C3, za dvanácté E1, za třinácté E2 - tady mám avízo na změnu, to bude asi ve faktické. Potom za čtrnácté D1, za patnácté D2. A potom samozřejmě hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zazněl návrh procedury. Hlásí se někdo s protinávrhem? Hlásí se pan poslanec Válek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Dobrý den. Já si dovolím navrhnout tu drobnou avizovanou změnu procedury, a sice abychom první hlasovali o bodu E2 a poté o bodu E1. V těch bodech je kontradikce. Ten první bod E1 se týká hepatitidy, E2 se týká toho slova "trvalá kontraindikace". Tedy abychom první hlasovali o té "trvalé kontraindikaci" E2, a až poté o hepatitidě B... E1 - mea culpa. Velmi se omlouvám a děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je zde ještě nějaký návrh na úpravu procedury? Není. Slyším žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Nejprve budeme hlasovat o protinávrhu, tak jak ho zde přednesl pan poslanec Válek. Jsme připraveni na hlasování?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 239, přihlášeno 173 poslanců, pro 101, proti 44. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP