(12.10 hodin)
(pokračuje Fiala)

Nyní budeme hlasovat o proceduře jako o celku, s tím, že jsme schválili to, že budeme nejprve hlasovat bod E2, a pak teprve bod E1.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 240, přihlášeno 175 poslanců, pro 170, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat. Budeme teď podle ní postupovat.

 

Paní zpravodajko, prosím, začneme.

 

Poslankyně Olga Richterová: Jako první budeme hlasovat o legislativně technických úpravách načtených v rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Hlasujeme o legislativně technických úpravách.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 241, přihlášeno 175 poslanců, pro 173, proti nikdo. Legislativně technické úpravy jsme schválili. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji. Další je A1 paní poslankyně Adámkové. Velmi stručně - jde o to, že hlavním hygienikem může být jmenován pouze lékař. Stanovisko výboru pro zdravotnictví je doporučující. (Ministr má stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 242, přihlášeno 175 poslanců, pro 139, proti 4. Návrh byl přijat. Prosím dál.

 

Poslankyně Olga Richterová: Další bod je A2-1 až A2-3, také paní poslankyně Adámkové, zakotvuje podíl krajských hygienických stanic, zdravotních ústavů apod. při výuce a vzdělávání lékařů. Stanovisko výboru zdravotního je doporučující. (Ministr má stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 243, přihlášeno 176 poslanců, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím o další pozměňovací návrh.

 

Poslankyně Olga Richterová: Pozměňovací návrh A2-4. Ten vyjmenovává činnosti, které mohou v orgánech ochrany veřejného zdraví vykonávat pouze lékaři. Stanovisko výboru zdravotního je opět doporučující. (Ministr má stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 244, přihlášeno 176 poslanců, pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dále jsme u návrhu B1 pana poslance Farhana, kde jde věcně o převedení referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů pod zdravotní ústav. Stanovisko výboru zdravotního je doporučující. (Stanovisko ministra je doporučující.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 245, přihlášeno 176 poslanců, pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Olga Richterová: Jsme u návrhu B2, opět pana poslance Farhana. Jde o věcnou úpravu týkajících se akčních plánů pro boj s hlukem, kde jde o úpravu přechodných ustanovení a účinnosti. Stanovisko výboru je opět doporučující. (Stanovisko ministra je doporučující.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 246, přihlášeno 176 poslanců, pro 172, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím o další pozměňovací návrh.

 

Poslankyně Olga Richterová: B3 - jde o nakládání s nebezpečnými chemikáliemi ve vzdělávání. Stanovisko výboru je doporučující. (Stanovisko ministra je doporučující.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 247, přihlášeno 176 poslanců, pro 173, proti nikdo. Návrh byl přijat. Dále prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Bod C1. To už je pozměňovací návrh skupiny poslanců. Předkládá pan poslanec Třešňák. Vypuštění povinnosti doložit kompletní očkování pro školy v přírodě a pro zotavovací akce, tedy tábory. Upozorňuji, že v případě schválení je nehlasovatelný návrh C2 a F. Stanovisko výboru zdravotního je nedoporučující. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 248, přihlášeno 176 poslanců, pro 49, proti 87. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o návrhu C2.

 

Poslankyně Olga Richterová: Návrh C2 je užší. To je pouze o vypuštění té povinnosti u škol v přírodě, tedy u dětí, co jsou spolu stále celý rok stejně v jedné třídě. Tam je stanovisko výboru pro zdravotnictví doporučující. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 249, přihlášeno 176 poslanců, pro 170, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Olga Richterová: Nyní je nehlasovatelné F a my pokračujeme k návrhu C3, který se zase případně vylučuje s E1 a E2. Ten návrh, který se týká soukromě zřizovaných dětských skupin či mateřských škol. Stanovisko výboru je nedoporučující. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 250, přihlášeno 176 poslanců, pro 41, proti 111. Návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Olga Richterová: Tím se dostáváme k návrhu E2 pana poslance Válka a skupiny poslanců. Tam jde o ustavení čisté kontraindikace, vypuštění slovíčka "trvalá". U této věci týkající se kontraindikace je stanovisko výboru pro zdravotnictví doporučující. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 251, přihlášeno 176 poslanců, pro 173, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Olga Richterová: Nyní se stalo nehlasovatelným E1 a posouváme se k pozměňovacímu návrhu D1 paní poslankyně Brzobohaté, který zpřesňuje opatření proti šíření infekčních onemocnění a upřesňuje, v jakých případech jak informovat. Stanovisko výboru je nedoporučující. (Stanovisko ministra je nedoporučující.) ***




Přihlásit/registrovat se do ISP