(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zapsal jsem si váš návrh. Je to také procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat. Zopakuji ho, budeme hlasovat o tom, aby se projednávání tohoto bodu odložilo na březnovou schůzi Poslanecké sněmovny.

Pan předseda Stanjura zřejmě s protinávrhem. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nemám protinávrh, ale abychom se vyhnuli tomu - ten první návrh jsem nechal bez komentáře, předseda volební komise citoval zákon. Zákony platí. Volit musíme nejpozději v období do 60 dnů, kdy končí mandát. Nemáme vůli, ano, můžeme to prodloužit do 16. nebo 17. února, kdy končí zákonná lhůta. Tak bych prosil kolegy, aby nenavrhovali usnesení či procedurální návrhy, které jsou v rozporu se zákonem České republiky. Můžeme změnit zákon, samozřejmě můžeme, ale jsme tu od toho, abychom - kdo jiný, než my má naplňovat zákon? Nemusíme nikoho zvolit, tím docílíme toho, abychom ten zákon naplnili.

Já souhlasím s tím, že jsme dospělí lidé a máme když tak preferovat své kandidáty, a ne poukazovat na chyby druhých. Za občanské demokraty jsem odpovídal, veřejně jsem říkal, koho podpoříme, z důvodu, protože ten kandidát pan doktor Matys nejlépe odpovídal naší představě o úřadu ombudsmana, ale ani slovo jsem nemluvil proti kandidátům, to si myslím, že je korektní politická debata, takže s tím já souhlasím, ale nemůžeme to odkládat, protože bychom porušili zákon. Rozumím těm jakoby návrhům, ale je to opravdu v rozporu se zákonem, který dneska platí. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji za připomenutí. V tom případě je jasné, že návrh, tak jak ho přednesl pan poslanec Foldyna, je nehlasovatelný, nemůžeme se dostat do rozporu se zákonem, takže o něm hlasovat nebudeme.

S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobré odpoledne. Já bych chtěla vyzvat kolegy z ČSSD, aby se omluvili za slova, která tady řekl jejich kolega vůči Člověku v tísni. Protože pokud tady zaznělo, že údajně Člověk v tísni pomáhá lidem, tak myslím, že je zapotřebí se proti těmto slovům jasně vymezit.

Pane kolego Foldyno, prostřednictvím pana předsedajícího, Člověk v tísni dlouhé roky měl svoje sídlo na Praze 2 v Sokolské ulici. Já jako starostka jsem s nimi organizovala různé sbírky pomoci, skutečné pomoci. A to, že vy je takto bezprecedentním způsobem tady napadnete, aniž by se někdo z nich mohl obhájit a mohl vám říct, že vaše slova jsou lživá, mi nepřijde úplně fér. Pokud chcete na ně útočit, čiňte to někde jinde než na půdě Poslanecké sněmovny. A vy víte, pane kolego Foldyno prostřednictvím pana místopředsedy, že já rozhodně nejsem nějaká velká fanynka NGO, neziskových organizací, ale skutečně Člověk v tísni je organizace, která, kamkoli po světě přijedete, má velmi dobré renomé, a je to i pro Českou republiku něco, co se my jako poslanci, když přijedeme do zemí, do zlomených států, tak děkují za to, co Člověk v tísni v těchto státech za pomoc organizuje. Takže vás vyzývám tímto, abyste se jim omluvil! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budeme pokračovat faktickými poznámkami v následujícím pořadí: elektronicky jsou přihlášeni pan poslanec Feri, pan předseda Stanjura a pan poslanec Plzák, z místa se přihlásil pan poslanec Foldyna a paní předsedkyně Pekarová Adamová. Pan poslanec Feri je na řadě s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Já budu mluvit k panu kolegovi Foldynovi prostřednictvím vaším. Mně přijde naprosto neuvěřitelné, a ztotožňuji se s tím, co tady zmiňovala paní kolegyně Černochová, mně přijde opravdu neuvěřitelné, že tu zmiňujete, že někdo někomu psal, jako nějaký problém. Vždyť to je naše práce! My jsme tady od toho, abychom rozhodovali. My jsme tady od toho, abychom zastupovali zájmy našich voličů, a jsme tady také od toho, abychom dokázali posoudit, který zájem někoho jiného, s kterým se neztotožňujeme, nepodpoříme. Vždyť o co proboha jde? To se tady budeme tvářit, že nám nikdo nepíše? Že se s námi nikdo neschází? To se tady budeme tvářit, že na nás nikdo nevytváří nějaký nátlak, přiměřený, či nepřiměřený? Ale odkládat kvůli tomu volbu veřejného ochránce práv, to mi tedy opravdu nepřijde jako pádný a přesvědčivý důvod. To se na mě nezlobte. A připojuji se k žádosti o omluvu, protože to bylo něco, byť vám svědčí samozřejmě hmotněprávní imunita, co by se tady opravdu nemělo vyskytovat, po mém soudu. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura stáhl faktickou poznámku. Na řadě je pan poslanec Plzák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Dobré dopoledne. Já chápu, že se Člověk v tísni tady nemůže obhájit, ale obhájit ho přece mohou ti předsedové těch klubů, kteří tady vystoupí a řeknou, že jim nikdo nevyhrožoval. A jak tady říkal kolega Feri, ano, můžete se scházet, můžete s někým komunikovat elektronicky, ale pokud pan Minář již vyhrožuje veřejně, že bude-li zvolen pan Křeček, vyvolá demonstrace, tak to už přece nemá nic společného s demokracií a s komunikací s poslanci. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo. Já jsem řekl údajně, já nezpochybňuji, že v některých případech jaksi koná velmi dobrou činnost a v některých se chová jako hybridní politická organizace. To znamená, vyjadřuje určité názory atd. Já netvrdím, že nedělá dobročinnou činnost, nic takového tady nezaznělo. Já jsem říkal údajně. To je všechno. Nemám se za co omlouvat. Za co bych se vám omlouval! A to, že píše předsedům politických stran, že budou mít problémy v případě, že zvolí Křečka, to si myslím, že je docela vyhrožování nějakým způsobem. Já chápu, že jsme si už na to zvykli, že tady běhají jakési Miliony chvilek s neúspěšnými kandidáty na všechno možné a s neúspěšnými politickými stranami a chtěly by diktovat, jak se v této zemi bude vládnout. Dobře, tak běžte do voleb a pak to provádějte. Je to občanská možnost nebo občanská aktivita, to já nezpochybňuji. Já se tomu jenom usmívám. A řekl jsem to, co jsem řekl. Předsedové, někteří předsedové politických stran dostali SMS, že budou mít velké problémy v případě, že zvolí Stanislava Křečka. Já ho budu volit už jenom proto.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní předsedkyně Pekarová Adamová, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Ke kolegovi Foldynovi vaším prostřednictvím. Nedostala jsem žádnou takovouto zprávu. Je to klasický způsob dezinformační kampaně, pustit takto do světa - někteří dostali možná. Je to taková ta klasická podprahová informace, podobná jako to vaše údajně, kterým nezlehčujete, jak sám říkáte, tedy nějak nekritizujete práci této organizace.

Tak jenom aby tady zaznělo, není pravda, že by všichni předsedové stran dostali takovouto zprávu, že by nám bylo nějakým způsobem vyhrožováno, protože já jsem předsedkyně strany a ano, žádnou takovouto zprávu jsem neobdržela. (Oživení v sále.) Jakkoliv to tady budí nějaké veselí, až mi opravdu přijde, že se tady nacházíme někde v kabaretu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid. Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Veselého. Já vás jenom seznámím s pořadím faktických poznámek: pan poslanec Feri, Čižinský, Benda, Rakušan, paní poslankyně Valachová z místa, pan poslanec Foldyna. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já chci k těm apelům, které tady zazněly, říci, že Jaroslav Foldyna formuloval svůj osobní názor. Není to názor ČSSD. ČSSD si je vědoma plně toho, jakou práci odvádí Člověk v tísni v České republice i ve světě, a s tím názorem nemáme nic společného, je to skutečně osobní názor pana Foldyny. (Potlesk části poslanců. V sále je hluk a neklid.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP