(12.30 hodin)
(pokračuje Fiala)

Seznámím vás s omluvou. Paní předsedkyně Markéta Adamová Pekarová se omlouvá od 12 do 13 hodin z pracovních důvodů. Nebudeme zahajovat bod číslo 220, ale tímto bodem zahájíme odpolední jednání ve 14.30 hodin, tak jak jsme si to právě schválili.

 

Je 12.30 hodin a podle schváleného pořadu schůze se nyní budeme zabývat volebními body. Na řadě je bod

 

224.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady
Technologické agentury České republiky

Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Dámy a pánové, prosím o klid, ať slyšíme, jak máme postupovat u volebních bodů. Děkuji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak já za slovo děkuji. Přeji, kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Provedu vás volebními body, které jsou pouze tři, a z toho dva jsou druhá kola voleb bez rozpravy.

Prvním volebním bodem je návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury. Jsme ve druhém kole první volby. Připomenu, že zde zůstává neobsazeno jedno místo a my jsme dne 27. listopadu 2019 zvolili - původně ta místa byla dvě - tam jsme zvolili pana Ivana Ohlídala. Do druhého kola postoupil dvojnásobek kandidátů na zbývající jedno neobsazené místo, tedy dva, a z nich dnes budeme vybírat. Jsou to pan Martin Kobert, ten měl v prvním kole 16 hlasů, a paní Mirka Wildmannová, která v prvním kole získala 68 hlasů. Pokud jeden z těchto kandidátů bude dnes zvolen, tak mu započne čtyřleté funkční období dnem přijetí usnesení Poslanecké sněmovny.

Protože se jedná o druhé kolo, poprosím, pane předsedající, o přerušení tohoto bodu a otevření dalšího.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozprava byla už ukončena, takže přerušuji projednávání tohoto bodu na tajnou volbu. Další bod je bod číslo

 

225.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Prosím pana předsedu volební komise, aby nás opět seznámil se stavem projednávání tohoto bodu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. U Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení se nacházíme ve třetí volbě a ve druhém kole, protože dne 9. července 2019 se uvolnila tři místa, nám se do této doby podařilo zvolit dva kandidáty v těch předchozích volbách. Byl to pan Jan Babor a paní Jaroslava Nestěrová. V tuto chvíli zbývá obsadit v tom druhém kole ještě jedno místo a do druhého kola budete vybírat z kandidátů z 27. listopadu, kteří postoupili, a je to kolega poslanec Jan Kubík, ten získal 86 hlasů, a pan Michal Kučera, který získal v tom prvním kole 32 hlasů. I zde započíná čtyřleté funkční období dnem volby, i zde prosím o přerušení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, jsme ve stejné situaci, rozprava již byla ukončena. Přerušuji projednávání tohoto bodu k provedení tajné volby. A přistupujeme k bodu číslo

 

226.
Návrh na volbu Veřejného ochránce práv

Volební komise přijala k tomuto bodu usnesení číslo 147 ze dne 17. prosince 2019 a číslo 149 a 150 ze dne 21. ledna 2020. Pan předseda volební komise Martin Kolovratník se opět ujme slova. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. U volby veřejného ochránce práv i pro média a hlavně pro stenozáznam velmi stručně zrekapituluji dosavadní průběh.

Zákon o veřejném ochránci práv říká, že volba má proběhnout ve lhůtě nebo v termínu 60 dnů před ukončením mandátu toho stávajícího, což je v tomto případě paní Anna Šabatová, které její mandát končí 18. února. Z toho důvodu předseda Poslanecké sněmovny oslovil dopisem prezidenta republiky a Senát, aby navrhli nominace v souladu se zákonem, a tak se také stalo. Čtvrtého prosince Senát zaslal dvě nominace, a to pana Jana Matyse a pana Víta Alexandera Schorma, následně 13. prosince jsme obdrželi od prezidenta republiky návrh na paní poslankyni Helenu Válkovou. Tyto nominace volební komise přijala ve zmíněném usnesení číslo 147 - tedy Jan Matys, Vít Alexander Schorm a Helena Válková.

Ze strany volební komise tedy tato volba byla připravena ode dne 17. prosince. Následně dne 13. ledna prezident republiky informoval předsedu Poslanecké sněmovny, že se rozhodl vzít zpět svůj návrh nominace paní Heleny Válkové, a ve stejný den jsme na volební komisi také obdrželi její dopis, kde se osobně této nominace paní Helena Válková vzdává. Po jednání prezidenta republiky s předsedou Poslanecké sněmovny prezident dopisem z 16. ledna na tuto funkci navrhl nového kandidáta, a to pana Stanislava Křečka, a všechny tyto kroky, které jsem nyní popsal, následně volební komise po projednání a i po předání informace předsedům poslaneckých klubů a všem členům volební komise promítla do dalších usnesení. Tak aby to šlo logicky za sebou, tedy jedno usnesení číslo 149 bylo z 21. ledna, kdy jsme právě jako volební komise vzali na vědomí zpětvzetí souhlasu s kandidaturou paní Helena Válkové a zároveň zpětvzetí návrhu od prezidenta, a zároveň jsme ve volební komisi nově přijali a akceptovali návrh prezidenta republiky na pana Stanislava Křečka. V následném usnesení číslo 150 jsme všechny tyto tři po těch změnách, tato tři jména, připravili pro vás, pro plénum Poslanecké sněmovny.

Na volebních lístcích tedy dnes budeme vybírat ze tří kandidátů - Stanislav Křeček je navržen prezidentem republiky, Jan Matys Senátem a pan Vít Alexander Schorm také Senátem Parlamentu České republiky.

Takže tolik stručná rekapitulace k vývoji, jak konala volební komise, a nyní, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy. Budeme poté na náš návrh, na návrh volební komise, hlasovat o návrhu na způsob volby. My navrhujeme, jak je u těchto voleb obvyklé, provedení tajnou volbou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám rozpravu, jako první je přihlášen pan poslanec Václav Klaus. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dámy a pánové, já mám krátký procedurální návrh. Náš návrh bude znít, nebo můj návrh, abychom přerušili tento bod až do doby legislativního projednání tisku 705, protože my jsme navrhli zrušit úřad ombudsmana jako celek a přijde mi velice nedůstojné, kdyby k tomu došlo, aby ten zvolený chudák tam byl třeba jenom měsíc nebo dva. Takže to je můj procedurální návrh. Kdyby ho Sněmovna odmítla, tak se ještě krátce vyjádřím, koho budeme volit.

My jsme tedy nechtěli volit nikoho, protože považujeme tento úřad za zbytečný, ale v České republice se rozmáhá takový nešvar, že se přestává ctít ústavní právo kandidovat do nějaké funkce a všichni se soustředí na to útočit na nějakého jiného kandidáta. Viděli jsme to u Rady České televize, kde naprosto nechutným způsobem probíhaly útoky na paní ekonomku Lipovskou, křehkou ženu. Místo toho, aby ten člověk vstal a řekl: já podporuji docenta Vopičku, volte ho, je to skvělý člověk, kandidát, tak se útočí na někoho jiného. My jsme včera viděli toho představitele Milionu chvilek, jak říká, že bude demonstrovat, když bude zvolen pan doktor Křeček. Tak to nás ponouklo k tomu, že my tedy budeme volit pana doktora Křečka, protože si myslíme, že skutečně Sněmovna zastupuje občany. Když tak se má podporovat vlastní kandidát, ale ne útočit nebo vydírat nebo vyhrožovat ohledně kandidátů jiných. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zazněl procedurální návrh, se kterým se vyrovnáme hlasováním. Procedurální návrh zní, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do té doby, než bude dokončeno projednávání bodu číslo 705. Slyším návrh na odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Jsme připraveni k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 261 přihlášeno 144 poslanců, pro 11, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat v rozpravě. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Foldyna. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl po Václavu Klausovi také přihlásit k procedurálnímu návrhu, neboť jsem se dověděl, že Šimon Pánek, představitel organizace Člověk v tísni, která údajně pomáhá lidem, posílá předsedům politických stran esemesky, ve kterých jim jaksi dává najevo, v podstatě jim vyhrožuje, že budou mít problémy, když budou volit Stanislava Křečka. Já se domnívám, že to je výrazné ovlivňování takovéto silné organizace, která zčásti žije z cizích, zahraničních peněz, zčásti z peněz daňových poplatníků České republiky. Takže dávám návrh, aby se projednávání tohoto bodu odložilo do březnové schůze. Děkuju.***
Přihlásit/registrovat se do ISP