(16.20 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Na závěr jsem si nechala pana předsedu Kalouska, že to bylo nejméně korektní jeho vystoupení, takže já budu reagovat korektně. Nebudu používat žádné silné výrazy, použiji fakta. Pan předseda Kalousek mě tady osočil ze lži. To už je silný výraz. Chápete, že to už každopádně musím na takové sdělení zareagovat.

Lžu, když říkám, že potřebuje Finanční správa o 15 dnů déle na prověřování části, aby mohla vrátit takzvanou nespornou část nadměrného odpočtu. Klasický příklad, dnes máme lhůtu 30 dnů, je to jedna z nejkratších lhůt v Evropské unii, uváděla jsem Německo v rozpočtovém výboru, které mi tu je neustále dáváno za vzor, tam je šest měsíců od vyměření.

Pan předseda Kalousek - chápu, že už několik let nedělá ministra financí, takže zůstal u té právní úpravy, která platila v době, kdy ministrem byl, ale on si nepřečetl, a to je podstatné, novou úpravu, která je v tomto daňovém řádu, je to § 174a, konkrétně odst. 3, kde je jasně řečeno, že prostě nemůže být ta záloha, ta nesporná část, vrácena dříve, než je prověřena. Já jsem vám poslala podrobnou úsečku, na které jsem den po dni zdůvodnila, proč je nutných těch 15 dnů navíc. A ukazovala jsem vám tento graf. Ukážu znovu, mám ho dneska jen v malé verzi. A říkala jsem vám, že než jsme zavedli kontrolní hlášení, což byla účinnost od 1. ledna 2016, tak objem zadržovaných odpočtů byl 5 až 7 miliard ročně. To byly peníze, které chyběly plátcům, podnikatelům. Po zavedení, po třech letech od zavedení kontrolního hlášení ta zadržovaná částka byla někdy na podzim roku 2019 800 milionů a my chceme jít ještě níž. Ano, nebude to nula. Nula to nebude nikdy, vždycky budou nějaké podezřelé transakce. Dnes máte uplatněný nadměrný odpočet, o kterém má správce daně pochybnost, a zadrží ho třeba na rok. Zahájí kontrolu nebo vytýkací řízení a prostě je to - postup postavení pochybnosti, omlouvám se - a je to na rok. Tady se chce pouze prověřit tu nespornou část, vrátí mu třeba z 500 tisíc 200 tisíc a zadrží to, o čem má pochybnost.

Mě opravdu fascinuje, že mě tady obviňuje ze lži bývalý ministr financí, kterého vůbec netrápilo, že tady kvetly karuselové podvody v miliardách jako houby po dešti.

V roce 2013, než hnutí ANO převzalo Ministerstvo financí, tak VAT Gap, to znamená to je díra v DPH, která tam měla být, ale prostě nebyla, protože byla, dovoluji si říci, ukradena, tak ta byla podle čísel Evropské komise, to jsou čísla Evropské komise, 19,3 %. Na konci roku 2017, zase beru čísla Evropské komise, protože ona to dělá s dvouletým zpožděním, tak já nemám čerstvější data, pouhý rok a něco po zavedení kontrolního hlášení to bylo 12,4 a já věřím, až přijdou další čísla, bude to ještě nižší číslo. Vůbec nevadilo tehdejšímu ministrovi, že tady za jeho éry podnikaly firmy, které se chlubily, že obchodují s dépéháčkem, které - většinou to bylo u hranic - prostě prováděly podvodné transakce, které stály státní rozpočet v jeho éře miliardy. To jsme až my, až prostě náš ministr za hnutí ANO, dnešní premiér Babiš, tím, že zavedl kontrolní hlášení, po třech letech zlikvidovali. Konstatoval to nejvyšší státní zástupce ve své závěrečné zprávě, konstatovala to zpráva NCOZ a konstatoval to i NKÚ.

Tak mě tady prosím neobviňujte ze lži. Co jste vy pro to udělal? Vůbec nic! Za vás to jenom kvetlo. Děkuji vám. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S přednostním právem se hlásil pan předseda Kalousek, poté pan předseda Stanjura. Pan předseda Kalousek se hlásil už v průběhu projevu. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Kolegové, promiňte, že vystupuji s přednostním právem. Paní ministryně se rozhodla vystoupit až po ukončení rozpravy, takže bohužel jenom ti s přednostním právem mohou reagovat. Já jsem byl osloven. Reagovat samozřejmě chci.

Za prvé, karuselové obchody nás trápily všechny. Co pro to kdo dělal, to bychom si mohli povídat někde jinde a také polemizovat o tom, co vybíráme díky nárůstu ekonomiky, co díky aktivním opatřením, ale zpět k daňovému řádu.

Paní ministryně, promiňte, ale vy jste svými slovy, co jste tady teď řekla, jenom potvrdila moji argumentaci, že není sebemenší důvod prodlužovat lhůtu pro vyhledávací činnost, neboť tam není o jeden jediný úkon navíc. Vy jste velmi správně řekla - a já s vámi souhlasím - že ta záloha na nadměrný odpočet může být vrácena až tehdy, když je řádně prověřena. V tom s vámi souhlasím také. A to prověřování začne po ukončení vyhledávací lhůty. To začne kontrolní činností, anebo řízením o odstranění pochybnosti. Já jsem ty paragrafy četl velmi podrobně. Nemám právnické vzdělání, ale daňový řád, který tady novelizujeme, je z mé dílny.

Takže ještě jednou opakuji. V té první fázi finanční úřad se rozhoduje, zda podrobí, nebo nepodrobí daňové přiznání kontrolní činnosti. Zhruba tak v 95 % případů se rozhodne, že nepodrobí kontrolní činnosti, a ten nadměrný odpočet vyplatí. Souhlasím s vámi, že tomu velmi prospěla kontrolní hlášení. To zcela jistě. Pak nastupuje ta kontrolní část, kde se buď odstraňují pochybnosti, nebo se kontroluje, nebo se doměřuje, popřípadě se i trestá, a v rámci té kontrolní činnosti teprve je prověřováno, kolik se vrátí té zálohy.

To znamená, ten argument, který vy uvádíte, že díky tomu se musí prodloužit ta vyhledávací činnost, to probíhá až po té vyhledávací činnosti. Tam je prostě klam, kterým klamete Poslaneckou sněmovnu - nebudu tedy říkat lež, budu říkat klam, ale prostě to není pravda - kterým klamete Poslaneckou sněmovnu, veřejnost a úplně všechny. Já jenom nevím, jestli to děláte vědomě, nebo jste se nechala oklamat vlastní Finanční správou, ale podle tohoto nového návrhu zákona v rámci té vyhledávací činnosti, kterou chcete prodloužit o 50 %, ta Finanční správa neudělá o výkon navíc.

Kdybyste měla pravdu vy a ne já - já se odmlčím a vy jí mezitím poradíte, pane Faltýnku... Kdybyste měla pravdu vy a ne já, tak by přece bylo zřejmé, že ta záloha, která nebude prověřena, bude vyplacena 45. den. Pokud by to takhle bylo, že by se to stanovilo v rámci vyhledávací činnosti a 45. den se vyplatila ta záloha a ten zbytek se prověřoval, tak bych se vám omluvil a třikrát udeřil čelem k východu. Ale takhle to není. Ta záloha se začne stanovovat až ten 46. den a dále. Žádná lhůta tam není. To znamená, teď máte 30, chcete 45, nemáte jeden jediný úkon navíc, který v rámci té vyhledávací lhůty budete dělat. Budete dělat to samé. To nové, co ten zákon přináší, ty zálohy, to budete dělat až po té vyhledávací lhůtě, ale vyhledávací lhůtu chcete o 50 % delší. Tam je ta lež! Prokážu na všech ustanoveních, která jsou ve vámi předkládaném návrhu. Nelze o tom pochybovat.

Pokud mě chcete přesvědčit, že nemám pravdu, tak tady prohlašte, že zálohy budou vypláceny 45. den po odevzdání daňového přiznání. Pak se vám omluvím a udeřím třikrát čelem o zem. Ale protože to prohlásit nemůžete, takhle to není, tak lžete vy, paní ministryně. Je mi líto.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda Stanjura svoji přihlášku stáhl. V tom případě můžeme pokračovat závěrečným slovem paní zpravodajky, jestli má zájem. Zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo.

V tom případě zde zazněl návrh na opakování druhého čtení, o kterém bychom nyní měli hlasovat. Já svolám kolegy do sálu. Je zde žádost o odhlášení, takže vás odhlásím a počkáme, až se nám počet přihlášených ustálí. (Čeká se na příchod poslanců do sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP