(16.30 hodin)
(pokračuje Pikal)

Pro ty, co nyní přicházejí do sálu, zopakuji, že budeme nejdříve hlasovat o vrácení návrhu do druhého čtení, respektive opakování druhého čtení.... Vypadá to, že jsou zde již všichni, počet přihlášených se nám ještě stále neustálil... Ještě stále přicházejí kolegové. Jako první budeme hlasovat o opakování druhého čtení.... Počet přihlášených se nám stále neustálil.... Snad.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro opakování druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 263 bylo přihlášeno 176 poslanců a poslankyň, pro 78, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní prosím paní zpravodajku, aby nás provedla návrhem procedury.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem procedury, tak jak ji odsouhlasil rozpočtový výbor. První návrh, který zazněl, jsme prohlasovali. Teď bychom pokračovali po skupinách, tak jak se pozměňovací návrhy řadí.

Začali bychom skupinou číslo jedna, což jsou pozměňovací návrhy obsahující změny daňového řádu a to tak, že bychom začali písmenem A, což je z usnesení rozpočtového výboru. Přijetím A se stávají dále nehlasovatelnými I a J1. Pokračovali bychom G2, K2, J11, C2, G1. Přijetím G1 se stává nehlasovatelným J6. V případě, že by G1 nebylo přijato, hlasovali bychom o J6, E1. Přijetím E1 se stávají dále nehlasovatelnými F, H1, J3 a J12. Pokud by E1 nebylo přijato, tak bychom hlasovali o F. Přijetím F se stávají dále nehlasovatelnými H1, J3 a J12. V případě, že by nebylo přijato, hlasovali bychom o H1. Tady lze hlasovat pouze, pokud nebyl přijat E1 nebo F a přijetím H1 se stávají dále nehlasovatelnými J3 a J12. J3 bychom hlasovali, pouze pokud by nebyl přijat některý z návrhů E1, F nebo H1. Přijetím J3 se stává nehlasovatelným J12. J12 bychom hlasovali, pouze pokud by nebyl přijat některý z návrhů E1, F, H1 nebo J3. Pak bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu L1. Hlasovací návrh pod písmenem J1 by byl nehlasovatelný jak v případě přijetí A, tak nepřijetí A, protože jsou to návrhy totožné. Dále bychom hlasovali pozměňovací návrh pod písmenem I, který lze hlasovat, pouze pokud by nebyl přijat A. Pozměňovací návrh pod písmenem B, pozměňovací návrh pod písmenem C1. Přijetím C1 se stává nehlasovatelným J2, takže J2 bychom hlasovali, pouze pokud by nebyl přijat C1. Dále bychom hlasovali pod písmenem D1. Přijetím D1 se stává nehlasovatelným D2. D2 bychom hlasovali, pouze pokud by nebyl přijat D1. Dále bychom hlasovali H2, H3. Přijetím H3 se stává nehlasovatelným J5. Dále bychom hlasovali o J4, J7, H4. Přijetím H4 se stává nehlasovatelným E2. A E2 bychom tedy hlasovali, pouze pokud by nebyl přijat H4. J5 bychom hlasovali, pokud by nebyl přijat H3. Pak bychom pokračovali L3.

Přešli bychom do druhé skupiny pozměňovacích návrhů, což jsou návrhy obsahující změnu zákona o dani z nemovitostí. Tady máme jeden pozměňovací návrh pod písmenem J9.

Přešli bychom do třetí skupiny pozměňovacích návrhů obsahujících změny zákona o dani z přidané hodnoty, kde máme pozměňovací návrh J8 a J10. A nakonec bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže to byl návrh procedury. Zeptám se, jestli byla procedura všem srozumitelná, případně jestli mají nějaké pozměňovací návrhy k proceduře. Pokud tomu tak není, budeme hlasovat o proceduře.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 264 je přihlášeno 178 poslanců a poslankyň, pro 176, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Šlechtová k hlasování. Prosím.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Dobrý den, vážený pane předsedající. Já bych chtěla nahlásit, že omylem jsem hlasovala u hlasování číslo 263 ano, mělo být ne. Na stenozáznamu je ano, hlasovala jsem ne. Nezpochybňuji hlasování, je to jenom na stenozáznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já myslím, že procedura byla schválena a můžeme podle ní pokračovat. Prosím tedy o uvádění jednotlivých návrhů.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní začneme hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Je to pozměňovací návrh rozpočtového výboru, pana poslance Ferjenčíka, a týká se znovuzavedení toleranční doby, po kterou nevzniká pokuta za opožděné tvrzení daně. Jenom upozorňuji, že pokud by byl tento pozměňovací návrh přijat, tak se již nebude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem I a J1.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím o stanovisko výboru. (Stanovisko výboru doporučuje.) A stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 265 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 90, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Kontrola hlasování - pan poslanec Ferjenčík. Prosím jestli tedy bude něco k hlasování, nebo ne. Pan poslanec Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové. Stává se to maximálně jednou dvakrát za dvacet let. Hlasoval jsem pro, na sjetině mám křížek. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, dobře. Takže to je námitka proti hlasování, o které budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování o námitce. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 266 je přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 175, proti nikdo. Návrh byl přijat. Hlasování budeme opakovat.

 

Zaznamenal jsem žádost o odhlášení, jestli se nemýlím. Takže vás odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami a budeme opakovat to hlasování, bylo to to první hlasování o návrhu A... až se nám počet přihlášených ustálí, což se snad již stalo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP