(16.40 hodin)
(pokračuje Pikal)

Zahajuji opakované hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 267 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 92, proti 72. Návrh byl přijat.

 

Já počkám, jestli znovu nebude nějaký přezkum. Prosím, pan předseda Chvojka provádí kontrolu hlasování. Tak pan poslanec Foldyna k hlasování. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Omlouvám se, stává se mi to poprvé za ty roky. Já jsem se zdržel hlasování a na sjetině mám pro, takže zpochybňuji hlasování. Omlouvám se moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, to je námitka proti hlasování, o které budeme opět hlasovat.

Zahajuji hlasování o námitce. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti námitce?

hlasování číslo 268 je přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 176, proti nikdo. Námitku jsme tedy opět přijali, budeme opět opakovat hlasování o návrhu A.

 

Žádost o odhlášení je? Znovu je žádost o odhlášení, já vás znovu všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu A. Počet přihlášených se nám již ustálil.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 269 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 91, proti 73. Návrh byl přijat. (Potlesk zprava.)

 

Prosím klid v sále, a pokud se již nikdo další nehlásí ke kontrole hlasování, tak můžeme pokračovat. Prosím paní zpravodajku o další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Tak nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem G2, pan poslanec Martínek, Michálek, a týká se to prolomení daňové mlčenlivosti vůči všem orgánům činným v trestním řízení v případě informací, které měly být zveřejněny. Stanovisko rozpočtového výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 270 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 29, proti 105. Tento návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pod písmenem K, paní poslankyně Vostrá, úprava formulářových podání ve světle nálezu Ústavního soudu. Stanovisko rozpočtového výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Souhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 271 je přihlášeno 180, pro 116, proti 36. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je písmeno L2, pan poslanec Skopeček, neúčinnost podání zahrnuje též změnu zákona o dani z přidané hodnoty. Stanovisko rozpočtového výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 272 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 272 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 65, proti 98. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je písmeno J11, pan poslanec Stanjura, zahájení daňové kontroly. Stanovisko rozpočtového výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 273. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 273 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 78, proti 96. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je písmeno C2, paní poslankyně Kovářová, sdělení výsledků kontrolního zjištění. Stanovisko rozpočtového výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ministerstvo? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 274. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 274 přihlášeno 181 poslanců a poslankyň, pro 79, proti 94. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je písmeno G1, pan poslanec Martínek. Týká se to přidělování DIČ nezávisle na rodném čísle daňového subjektu. Chci upozornit, že pokud bude přijat tento pozměňovací návrh, tak již nebudeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem J. Stanovisko rozpočtového výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ministerstvo? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 275. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 275 je přihlášeno 181 poslanců a poslankyň, pro 63, proti 96. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Protože byl tento návrh zamítnut, budeme teď hlasovat o pozměňovacím návrhu J6.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko výboru, případně o čem návrh je? (Výbor nedoporučuje.) Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 276. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování číslo 276 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 65, proti 98. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je písmeno E1, což je pan poslanec Ferjenčík, zrušení prodloužení doby, po jejímž uplynutí dochází ke konkludentnímu stanovení daně. Chci upozornit, že pokud bude přijat tento pozměňovací návrh E1, tak již nebudeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem F a pozměňovacím návrhu pod písmenem H1, J3 a J12. Stanovisko výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 277 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 82, proti 96. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Protože byl tento návrh zamítnut, tak budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem F a tady rozpočtový výbor rovněž nedoporučuje.***
Přihlásit/registrovat se do ISP