(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 78. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 278 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 82, proti 95. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další hlasování bude o pozměňovacím návrhu H1, o kterém budeme hlasovat, protože nebylo přijato E1 nebo F. Tady rozpočtový výbor opět nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 279. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 279 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 80, proti 96. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu J3, jehož přijetím se stává nehlasovatelné J12. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 280 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 80, proti 98. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu J12. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 281 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 80, proti 95. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu E1, což je pan poslanec Skopeček, a tady se to týká zrušení námitky jako opravného prostředku proti rozhodnutí. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 282. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 282 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 63, proti 97. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další pozměňovací návrhy J1 a I jsou nehlasovatelné, protože byl přijat pozměňovací návrh pod písmenem A, tudíž budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B což je pan poslanec Onderka, jedná se o zvýšení minimální hranice vzniku pokuty za opožděné tvrzení daně z 500 na 1 000 Kč. Rozpočtový výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Souhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 283. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 83 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 181, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je písmeno C1 paní poslankyně Kovářové. Jedná se o znovuzavedení toleranční doby, po kterou nevzniká úrok z prodlení. Jenom upozorňuji, že pokud tento návrh bude přijat, tak již nebudeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem J2. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 284. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 284 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 79, proti 91. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Protože tento návrh byl zamítnut, tak nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu J2, což je pan poslanec Munzar, týká se to rovněž znovuzavedení toleranční doby, po kterou nevzniká úrok z prodlení. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 285. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 285 je přihlášeno 182 poslanců a poslankyň, pro 80, proti 95. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D1 pana poslance Koláříka. Týká se to zastropování úroku z prodlení. Pokud tento návrh projde, nebudeme hlasovat o D2. Stanovisko rozpočtového výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 286. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 286 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 79, proti 93. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh - v tomto případě budeme hlasovat o D2, což je opět pan poslanec Kolářík. Týká se to opět zastropování úroku z prodlení, tentokrát pro fyzické osoby. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 287 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 79, proti 91. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další pozměňovací návrh je pod písmenem H2 pana poslance Bartoška a Juránka. Týká se to zvýšení úroku z vratitelného přeplatku. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 288. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 288 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 78, proti 97. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je písmeno H3, což je pan poslanec Bartošek a Juránek. Je to nově zavedený úrok z neoprávněně vymáhaného nedoplatku. Jenom upozorňuji, že pokud tento pozměňovací návrh bude přijat, potom o pozměňovacím návrhu pod písmenem J5 již nebudeme hlasovat. Stanovisko rozpočtového výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 289 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 79, proti 97. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pod písmenem J4, pan poslanec Munzar. Jedná se o zrušení důvodů, pro které nevzniká úrok z nesprávného stanovení daně kvůli nezákonnému jednání daňového subjektu. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 290. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 290 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 79, proti 97. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pod písmenem J7 pana poslance Munzara. Jedná se o zavedení vzniku úroku z nesprávně stanovené daně u dělené správy. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 291 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 63, proti 93. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP