(17.00 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pod písmenem H4 pana poslance Bartoška a Juránka a týká se zvýšení úroku z nesprávně stanovené daně a zvláštní výše úroku u zajišťovacích příkazů. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 292 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 79, proti 91. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Protože tento návrh neprošel, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem E2. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 293 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 80, proti 95. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další hlasování bude o pozměňovacím návrhu pod písmenem J5 pana poslance Munzara, zavedení úroku z neoprávněného vymáhání. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 294 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 79, proti 97. Návrh byl zamítnut. A prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další pozměňovací návrh je pod písmenem L3, pan poslanec Skopeček, a týká se prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 295 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 78, proti 96. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pod písmenem J9 pana poslance Munzara a týká se evidence pro daň z nemovitých věcí. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 296 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 80, proti 94. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další pozměňovací návrh je pod písmenem J8 pana poslance Munzara a týká se plátcovství DPH. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 297. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 297 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 80, proti 94. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další pozměňovací návrh je pod písmenem J10 pana poslance Munzara a týká se kontrolního hlášení. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 298 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 80, proti 94. Návrh byl zamítnut.

 

Děkuji. A to byly podle mých poznámek všechny pozměňovací návrhy.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano, jednalo se o poslední pozměňovací návrh. Teď budeme hlasovat pouze o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan předseda Kalousek se hlásí s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, velmi stručně se stanoviskem poslaneckého klubu TOP 09. Máme před sebou závěrečné hlasování o právní normě, na které bylo odvedena spousta dobré odborné práce a která by z větší části skutečně prospěla podnikatelskému prostředí a zjednodušila - kdyby. Kdyby tam nebylo vloženo několik zásadní min, jejichž negativní dopad několikanásobně převažuje do minusu ono zlepšení podnikatelského prostředí. Je mi to velmi líto, protože pro osmdesát procent tohoto návrhu bychom strašně rádi hlasovali, ale prostě pro ty návrhy, které tady byly diskutovány, hlasovat nemůžeme.

Bylo tady nade vši pochybnost v diskusi prokázáno, že argumenty Ministerstva financí jsou nepravdivé a liché, že ve skutečnosti jde o něco jiného. Přesto jste se rozhodli to podpořit tak, jak to podpoříte, v podobě, která zhorší podnikatelské prostředí, která dál otevře nůžky v kvalitě podnikání pro velké kapitálové skupiny na straně jedné, které si s tím snadno poradí, a malými podnikateli na straně druhé, pro které to bude nesmírně tíživé. Je to vaše volba, je to špatné rozhodnutí a my musíme hlasovat proti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže o všech návrzích bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 580, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Já zahajuji hlasování číslo 299. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 299 je přihlášeno 183 poslanců a poslankyň, pro 104, proti 56. Návrh byl tedy přijat. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

To je všechno, co nás k tomuto tisku nyní čekalo, takže já děkuji navrhovatelce, děkuji zpravodajce a projednávání tohoto bodu v tuto chvíli končím.

 

A jako další je zde bod

 

11.
Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Ivany Nevludové,
Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 550/ - druhé čtení

Já prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Zdeněk Ondráček. (Hluk v sále.) Ale než mu dám slovo, tak požádám sněmovnu o klid a pana poslance o strpení, než se kolegové, kteří se nechtějí věnovat projednávání tohoto zákona, odeberou k diskusím do předsálí.... Myslím, že klid je dostatečný. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, předstupuji před vás za skupinu poslanců, navrhovatelů novely zákona o obecní policii. Jenom ve zkratce řeknu, jak tento návrh vznikl.

Na jednání podvýboru pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby jsme se v loňském roce na jaře, cca v tuto dobu, sešli se zástupci Ministerstva vnitra a kolegiem statutárních měst, ředitelů statutárních měst a hlavního města Prahy a řešili jsme zákon o obecní policii a požadavky obecní policie pro výkon jejich služby. Na základě tohoto jednání podvýboru vznikla potřeba se podívat na zákon o obecní policii. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, kterému bych chtěl touto cestou poděkovat za celý legislativní proces, vznikla novela, kterou jsme předložili jako skupina poslanců napříč politickým spektrem, členů podvýboru pro policii, popřípadě výboru pro bezpečnost. Na základě toho vláda vydala své doporučující stanovisko s tím, že vytkla některé nedostatky, které jsme v průběhu legislativního procesu odstranili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP