(10.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Pokud byste chtěli pokračovat, mohl bych i další příklady uvádět. Ale smyslem mého vystoupení je to, že nejde o to, abychom se tady přeli s předsedou vlády, s ministryní spravedlnosti o tom, kdy připraví pro tuto Sněmovnu vládní návrh zákona o novém stanovení nepromlčitelnosti privatizačních zločinů alespoň tak, abychom to mohli stíhat, ty trestné činy, které se staly po roce 2000, protože ty ostatní pravděpodobně z pohledu zákazu retroaktivity práva nelze stíhat. Ale všechny ty věci, které se odehrály v 90. letech, zůstanou promlčeny. To samozřejmě má na občany výrazný vliv. A to, že založili zapsaný spolek, který chce zajistit, aby nebyli dále občané poškozováni státem, je jejich legitimní právo, jako je legitimní právo jiných se domáhat u soudu spravedlnosti.

Dovolte mi tedy, abych uzavřel, že to naše usnesení nebylo jakýmsi plácnutím do vody. My budeme trvat na tom, aby vláda České republiky se s tím vypořádala, aby dala občanům České republiky alespoň naději na spravedlivý proces. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobré dopoledne. Děkuji panu předsedovi za vystoupení v rozpravě. Pokud se již nikdo další nehlásí do rozpravy k této interpelaci, tak rozpravu v rámci této interpelace končím.

Seznámím vás a omluvenkami. Pan poslanec Kubík se omlouvá dnes mezi 10. a 12. hodinou z důvodu jednání a pan poslanec Chvojka se omlouvá z dnešního jednání z rodinných důvodů.

A nyní se táži pana poslance Grebeníčka, jestli má zájem o návrh usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám v rukou text, který publikoval v září roku 2011 jeden z našich respektovaných deníků. Titulek zní: Kalousek burcuje starosty: Nenechme peníze kmotrům Občanské demokratické strany! A text - není to dlouhé, dá se to vydržet: Restaurace v mělnickém kempu se včera zaplnila asi 20 zvědavými starosty z okolních měst a obcí. Přijeli si poslechnout ministra financí Miroslava Kalouska, TOP 09, jak se jim chystá přilepšit na úkor čtyř velkých měst: Prahy, Brna, Plzně a Ostravy. "Je to naše priorita number one, nebo přesněji řečeno priorita 1 až 2," odpověděl Kalousek na dotaz jednoho ze starostů, zda budou návrh bránit proti koaliční ODS, které se chystaná varianta nového rozdělení daní nelíbí. Kalousek nechtěl říct, zda by kvůli rozpočtovému určení daní odešli z koalice, ale jeho kolega, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů Petr Gazdík, mluvil o tom, že pokud ODS jejich návrh odmítne, ve vládě je nikdo neudrží. Podle Kalouska vedení ODS jeho návrh odmítá proto, že se nelíbí jejich kmotrům, kteří ve velkých městech prosadili koalice ODS a ČSSD. "Pokud si venkov nechá líbit, že je kmotři jako Janoušek, Hrdlička a Rittig budou dál okrádat o jejich peníze, které by mohli použít na chodníky a školky, s tím, že je potřebují na tunel Blanka, pak tu změnu neprosadíme," uvedl Kalousek. Pražský tunel Blanka se v té době prodražil už o 10 miliard na 38 miliard korun. Starosty vyzval tehdy Miroslav Kalousek, aby ze všech sil lidem vysvětlovali, že jde o jejich peníze. Podle ministra o 50 miliardách pražského rozpočtu nerozhoduje zastupitelstvo, ale právě vlivní podnikatelé Tomáš Hrdlička, Roman Janoušek a Ivo Rittig.

Dámy a pánové, a pánové, drobnost, která plasticky popisuje, co se skutečně v minulosti u nás dělo a bohužel ještě děje.

Jistě, jednou za rok dostane obyvatelstvo České republiky k prostudování dokument obsahující odhad korupce v naší zemi. Možná, že by se z toho dala založit nová tradice. Patronem korupčníků by mohl být třeba svatý Václav, který třemi sty voly podmazával Němce, aby nechali Čechy na pokoji. Potěšíme se sice občas tím, že v Itálii je to ještě horší než u nás, ale to je tak všechno. Občané sice volají po změně, avšak následně rezignovaně prohlašují: Kapři si rybník nevypouštějí. Kéž by v případě premiéra Babiše a jeho vlády tomu bylo jinak.

Děkuji za pozornost a nemám důvod, proč bych navrhoval nové usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, usnesení nenavrhujete žádné? (Poslanec Grebeníček: Ne.) Dobře, takže bez usnesení. Dobře, můžeme tedy tuto interpelaci uzavřít.

Budeme se zabývat další interpelací zařazenou na dnešní jednání a je to interpelace, kdy předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jana Zahradníka ve věci energetické bezpečnosti České republiky. Projednávání této věci bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády, ale pan interpelující poslanec Jan Zahradník se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já jsem navrhl přerušení své interpelace do přítomnosti pana premiéra, což je odloženo donekonečna, ad infinitum. Proto bych chtěl požádat pana místopředsedu, zdali by akceptoval můj návrh na revokaci tohoto usnesení a nechal hlasovat o tomto mém návrhu tak, abych mohl svoji reakci na odpověď pana premiéra přednésti na dnešním jednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je procedurálně samozřejmě možné. Rozhodneme hlasováním o přerušení do přítomnosti předsedy vlády, tedy abychom tuto interpelaci dále projednávali bez přítomnosti. Zagongoval jsem, ještě posečkám, až budou přítomni poslanci. O návrhu na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny k tomu, aby bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády, rozhodneme v následujícím hlasování. Všechny vás odhlásím. Čekal jsem s odhlášením, až bude větší přítomnost. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu poslance Jana Zahradníka, abychom pokračovali bez přítomnosti předsedy vlády v projednávání jeho písemné interpelace podle tisku 684, rozhodneme v hlasování číslo 310, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 310 z přítomných 79 pro 78, nikdo nebyl proti. Usnesení bylo přijato, budeme tedy pokračovat v projednávání interpelace Jana Zahradníka ve věci energetické bezpečnosti České republiky. Pan poslanec se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP