(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás musím přerušit. Podle zákona o jednacím řádu v 11 hodin končí bod 291 této schůze, tedy odpovědi na písemné interpelace. Budete pokračovat, a připomínám, že s faktickou poznámkou - pro stenoprotokol - je přihlášen po vašem vystoupení pan poslanec Polanský, který bude při pokračování zařazen, pokud na tom samozřejmě bude trvat, do rozpravy k vaší interpelaci.

Než budeme pokračovat, dovolte mi, abych konstatoval došlou omluvu pana poslance Foldyny, a to na dnešní den od 10 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Ještě pro ústní interpelace připomínám, že na odpoledne je omluven pan předseda vlády Andrej Babiš, paní ministryně Klára Dostálová, pan ministr Karel Havlíček, pan ministr Lubomír Metnar, ale bude tady na odpoledne pan ministr Petříček, který se omlouval jenom na dopoledne. Omluven je pan ministr Plaga z pracovních důvodů, pan ministr Toman, který je na zahraniční cestě, a pan ministr Vojtěch Adam, který je také na zahraniční cestě.

Teď mi dovolte, abych uzavřel bod 291 a konstatoval, že se budeme zabývat body z bloku prvních čtení smluv, tedy body 188 až 205 podle schváleného pořadu schůze. Odpoledne se budeme věnovat bodu 292, což jsou ústní interpelace.

Zároveň předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobrý den. Měli bychom se tedy zabývat body z bloku smlouvy v prvním čtení, jak už bylo řečeno panem místopředsedou Poslanecké sněmovny. Samozřejmě je zde i možnost navrhnout změny programu. Pan poslanec Černohorský se hlásí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dovolte, abych na základě dohody předsedů klubu navrhl pevné zařazení bodu číslo 87, což je návrh poslanců Marka Bendy, Heleny Válkové a dalších na změnu soudního řádu správního, sněmovní tisk 237. Navrhuji jej zařadit dnes ve 12.45 hodin. Včera jsme to bohužel už těsně nestihli.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, mám poznamenáno. Hlásí se ještě někdo s návrhem na změnu programu schůze? Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl říci, že mě velice mrzí, že se nezařazují smlouvy, které jsou ve druhém čtení, na pořad jednání pléna Poslanecké sněmovny. Některé ty smlouvy tam leží skoro rok, některé možná i déle. Takže já navrhuji, abychom vzali celý ten blok smluv ve druhém čtení a zařadili jej za dnešní blok prvního čtení. Je pravděpodobné, že se na ně nedostane, ale já bych chtěl, aby to tam bylo zařazeno, abychom si připomněli, že musíme projednávat i tyto mezinárodní smlouvy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jenom se ujistím o podstatě toho návrhu. Navrhujete, aby za dnešní blok smluv v prvém čtení se zařadily smlouvy, které jsou ve druhém čtení.

 

Poslanec Jan Lipavský: Ano, potvrzuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je zde další návrh na změnu pořadu schůze? Není. Budeme tedy hlasovat o těch dvou návrzích tak, jak zazněly.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Černohorského, aby se bod 87, sněmovní tisk 237, soudní řád správní, zařadil napevno na dnešek na 12.45 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 311, přihlášeno 125 poslanců, pro 103, proti nebyl nikdo. Návrh jsme přijali. Ve 12.45 hodin se budeme zabývat bodem číslo 87.

 

Další návrh - od pana poslance Lipavského je, abychom za blok smluv v prvém čtení zařadili smlouvy ve druhém čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 312, přihlášeno 128 poslanců, pro 107, proti nikdo. I tento návrh jsme schválili.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

 

188.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci
velrybářství přijaté na 66. a 67. zasedání Mezinárodní velrybářské komise
(Portorož, Slovinsko, 20. - 28. října 2016; Florianópolis, Brazílie, 4. - 14. září 2018)
/sněmovní tisk 416/ - prvé čtení

Úvodní slovo přednese ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, zaznamenal jsem, tak jako vždycky při projednávání tohoto bodu, určitý překvapený šum, když se bavíme v situaci České republiky o Mezinárodní velrybářské komisi. Ano, stále platí, že žádnou velrybu nemáme ani nelovíme, ale naše členství v Mezinárodní velrybářské komisi se datuje už od roku 2005 a vzniklo z pragmatických důvodů, tedy vlastně k určitému globálnímu příspěvku České republiky k ochraně velryb, kterým v určitých druzích hrozilo vyhubení, a protože Evropská unie jako celek nemůže být členem, nemůže hlasovat na velrybářské komisi, nebo o Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství, tak tam vstoupily jednotlivé členské státy a jedním z nich je tedy od roku 2005 i Česká republika.

Velmi stručně k tomuto návrhu, k ratifikaci změn. Delegace České republiky vystupovala na zasedání komise v roce 2016 a 2018 ve shodě s koordinovanou pozicí Evropské unie v souladu s příslušným rozhodnutím Rady. Změny harmonogramu se týkají zejména prodloužení platnosti nulových kvót pro komerční lov velryb a dále stanovení nových kvót pro domorodý lov velryb pro obživu. Tady mohu říci, že zatímco pokračuje zákaz komerčního lovu velryb, tak se v určitých typech velryb nebo druzích velryb zvyšuje podíl, nebo se zvyšuje možný odlov v jednotlivých letech pro tyto velryby, ale pouze pro domorodé obyvatelstvo. Tomu je lov dovolen za stanovených podmínek tak, aby nebyly ohroženy populace velryb.

Česká republika neuplatňuje žádnou výhradu ke změnám harmonogramu úmluvy, přijatým na 66. a 67. zasedání, a proto je může přijmout. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Michal Ratiborský. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP