(12.50 hodin)
(pokračuje Benda)

Prosím Poslaneckou sněmovnu, aby tento návrh propustila. Vím, že i stanovisko exekutivy, a předpokládám, že paní ministryně Benešová už je přihlášena o slovo, se změnilo a že bychom mohli přece jenom trochu Nejvyššímu správnímu soudu, který je opravdu dramaticky přetížen množstvím v řadě případů fakt jako velmi banálních stížností, pomoci a odbřemenit ho, aby se mohl zabývat těmi zásadnějšími věcmi.

Současně jsem chtěl poděkovat paní kolegyni Malé, kterou jsem dneska poprosil, aby vzala zpravodajku, protože pan kolega Michálek, který měl být zpravodajem, je omluven. Takže děkuji, že mi v tomto případě vyhověla.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní tedy bych původně požádal, aby se slova zpravodaje pro prvé čtení ujal poslanec Jakub Michálek. Nicméně mám tady návrh na náhradu zpravodaje za pana poslance Jakuba Michálka a měla by to být paní poslankyně Taťána Malá. Takže budeme muset hlasovat o změně zpravodaje. Takže já svolám poslance do jednacího sálu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro změnu zpravodaje na paní poslankyni Taťánu Malou? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 335: přihlášeno 150 poslanců, pro 117, proti žádný. Změna zpravodaje byla přijata.

 

Nyní prosím, aby se ujala slova zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Taťána Malá.

 

Poslankyně Taťána Malá: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych přednesla opravdu naprosto stručnou zpravodajskou zprávu k tisku 237.

Co se týká tohoto návrhu, tak již detailně problematiku popsal kolega Marek Benda jako zástupce předkladatelů. Já jen stručně shrnu, že účelem navržené úpravy je urychlení soudního přezkumu rozhodnutí a dalších aktů správních orgánů, a to ve fázi řízení před Nejvyšším správním soudem, tedy v řízení o kasační stížnosti. Detaily tady již zazněly, a já proto, abychom stihli tento tisk dnes rychle projednat, bych vás chtěla poprosit o podporu tohoto návrhu a jeho propuštění k projednání do výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, kde mám s přednostním právem přihlášenou nejprve paní ministryni, dále na faktickou poznámku paní poslankyni Helenu Válkovou a potom ještě pana poslance Dominika Feriho, abych to vzhledem k časovému horizontu zopakoval, abychom všichni věděli. Prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo. Dámy a pánové, co na to říci. Doba se mění a musíme se přizpůsobovat tomu, co se děje. Původně, jak bylo konstatováno předkladatelem, vláda k tomuto návrhu dala nesouhlasné stanovisko. Mám tady poznámku, že k tomu došlo 31. 7. 2018 na schůzi vlády. Důvodem bylo, že panovala obava, že Nejvyšší správní soud přestane hrát roli sjednocovatele judikatury a toho, kdo napravuje excesy v rozhodování krajských soudů. Mezitím se na Nejvyšší správní soud navalily takhle strmě kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud to nezvládá. Já se snažím mu pomoct tím, že jim přidělujeme, pokud je to vůbec možné, soudce. Ale ten soud není nafukovací, takže musíme s tím něco dělat.

Pokud jde o tento návrh, já měním to původní stanovisko vlády, a samozřejmě předcházela tomu jednání. Pan premiér byl osobně na Nejvyšším správním soudu, kde došlo k určitým dohodám a k takovým dvěma větvím, jak vyřešit nepříjemnou situaci. První větev je krátkodobá řešení, což je tento návrh, a druhou větví bude dlouhodobá řešení, která zasáhnou do budoucí koncepce správního soudnictví, a to je na více let, takže zřejmě na mého nástupce. Vznikl současně kompromis dojednaný jednak představiteli Nejvyššího správního soudu a profesními komorami a v důsledku toho kompromisu lze na tento návrh nahlížet jako na akceptovatelný z mé strany.

Samozřejmě není to dlouhodobé řešení, to budeme muset vyřešit jinak, nicméně já se připojuji a prosím, aby tedy tento návrh pana poslance Bendy a dalších byl podpořen, protože je to srozumitelné, je to logické a dává to šanci, aby se odbřemenil Nejvyšší správní soud.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní tedy na faktickou poznámku paní poslankyně Helena Válková a připraví se pan poslanec Dominik Feri. Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já chci jenom připomenout, že to byl pan předseda Nejvyššího správního soudu Baxa, který zvedl tuhle kartu a v podstatě velmi přesvědčivě nás tenkrát svými argumenty dovedl k tomu, že jsme nakonec ten návrh, jak tady výstižně a systematicky chronologicky uvedl pan poslanec Benda, předložili. Já jsem vystoupila jenom proto, že bych chtěla, aby tady jasně zaznělo, že vůbec jinak s tím obsahem bych nesouhlasila, kdybych tenkrát už nevěřila tomu, že dojde k nějaké reformě. Protože tohle je důkaz toho, že nám chybí reforma správního soudnictví a že tohle je jenom taková malá náplast. Proto i vítám na jedné straně změnu stanoviska Ministerstva spravedlnosti, ale na druhé straně i tu větu, která zazněla v projevu paní ministryně spravedlnosti, že si je velmi dobře vědoma, že musí dojít k reformě soudů, a že toto je jenom taková nouzovka, jestli mi dovolíte tento lidový výraz. Čili za tohoto předpokladu ano. Jinak samozřejmě bych ten návrh ani nepodepsala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, já se chci jenom zeptat, než dám slovo panu poslanci Dominiku Ferimu. Zaznamenal jsem tady takový neformální návrh, jestli to mám nechat dojet. Já to klidně nechám takzvaně dojet po 13. hodině. Jenom se ptám do sálu, jestli někdo z předsedů klubů proti tomu zásadně protestuje. Jestli ne, tak to malinko přetáhneme. Dobře, myslím, že jsme dohodnuti, takhle to stačí z pléna, když se zeptám. Tak prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, není mnoho času. Jediné, co k tomu řeknu, je, že v roce 2010 nápad věcí byl 2 200 věcí, v roce 2019 4 200 věcí - a počty soudců se nějak dramaticky nezměnily. To znamená, je potřeba něco dělat. Toto je první pomoc. Není to řešení dlouhodobé. Mám osobně pochybnosti, jestli ten kompromis splní ta očekávání, ale je to něco, co se dá udělat, dá se to udělat rychle, a prosím vás o podporu. A myslím, že je tady dojednaná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní tedy přečtu ještě omluvy. Pan poslanec Ondřej Benešík se omlouvá dnes od 12.45 do 13.30 hodin z pracovních důvodů a paní poslankyně Věra Adámková se omlouvá dnes od 13 hodin do 19 hodin z pracovních důvodů.

Nyní tedy se podívám, zdali je ještě další zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho dalšího nevidím. Takže já obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan navrhovatel? Paní zpravodajka? Nemáte zájem.***
Přihlásit/registrovat se do ISP