(13.00 hodin)
(pokračuje Okamura)

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Táži se, jestli navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu. Nikoho nevidím, takže přistoupíme k hlasování. Já zagonguji.

 

Táži se tedy, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 336. Přihlášeno 151, pro 122, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Nikoho nevidím. V tom případě tento tisk jsme pro tuto chvíli projednali.

Nyní ovšem ještě neodcházejte, protože musíme ještě před polední přestávkou provést závěrečné hlasování.

 

Nyní navrhuji hlasovat o vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 40. schůze Poslanecké sněmovny, kromě bodu 292, což jsou ústní interpelace. Pan poslanec Benda se hlásil? Ne. Připomínám, že odpolední jednání zahájíme ve 14.30, pakliže toto projde.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 337, přihlášeno 151 poslanců, pro 92, proti 12. Konstatuji, že jsme vyřadili zbývající neprojednané body schváleného pořadu 40. schůze Poslanecké sněmovny, kromě bodu 292, což jsou ústní interpelace.

 

Připomínám tedy, že ústní interpelace budou zahájeny dnes odpoledne ve 14.30 hodin. Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP