(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám pěkné odpoledne a vítám vás po naší polední pauze před posledním bodem této 40. schůze Poslanecké sněmovny v tomto volebním období.

Než otevřeme bod, seznámím vás s omluvenkami. Pan poslanec Zlesák se nám omlouvá z dnešního odpoledního jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Holík z dnešního odpoledního jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Elfmark od 15 hodin do konce jednání z pracovních důvodů, paní poslankyně Brzobohatá od 16.30 hodin do konce jednání ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Kozlová od 14.30 do 18. hodiny z důvodu návštěvy lékaře, paní ministryně Benešová od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Rutová mezi 16. a 18. hodinou z rodinných důvodů, pan poslanec Holomčík od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Válková od 14.30 do 18. hodiny taktéž z pracovních důvodů, pan poslanec Rais mezi 14. a 18. hodinou z rodinných důvodů, pan poslanec Petrtýl od 14.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů, pan poslanec Strýček od 15. hodiny do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Vyzula od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Balaštíková od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Staněk od 14.30 do 19. hodiny z rodinných důvodů, paní poslankyně Procházková od 14.30 do 19. hodiny z rodinných důvodů a paní poslankyně Nevludová od 14.30 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. To byly omluvy.

 

A nyní tedy otevírám bod 292 této 40. schůze Poslanecké sněmovny, což jsou

 

292.
Ústní interpelace

Nejdříve to budou ústní interpelace určené předsedovi vlády České republiky nebo vládě České republiky jako celku a poté ostatním členům vlády.

Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve tedy na předsedu vlády, poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po skončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

A nyní dávám slovo panu poslanci Mikuláši Ferjenčíkovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše, a to ve věci lhaní v Čau lidi hlášení, a připraví se pan poslanec Jakub Janda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený a nepřítomný pane premiére, já celkem dokážu pochopit, že se chlubíte věcmi, které schválila celá tahle Sněmovna dohromady, jako třeba zvýšení důchodů. Stejně tak chápu, že se chlubíte věcmi, které jste nejprve zařízl Pirátům, a pak jste je předložil sám a vláda je schválila, jako je třeba nominační zákon nebo omezení kumulace platů politiků. Ale co skutečně nechápu, jak je možné, že se chlubíte i věcmi, kde hnutí ANO bylo jako jeden muž proti, abyste se tím následně chlubil.

O čem mluvím? Pátého prosince 2018 tato Sněmovna svým hlasováním snížila DPH na hromadnou dopravu z 15 % na 10 % a vaše hnutí bylo v této Sněmovně proti tomuto návrhu. Celá opozice přehlasovala vládu. Proti bylo hnutí ANO, ČSSD se zdržela a 94 hlasy ten návrh prošel. Všechny ostatní strany to podpořily a došlo ke snížení DPH na hromadnou dopravu. Vy jste tedy byli proti tomuto návrhu, abyste následně 9. února napsal na svůj Facebook ve vašem pravidelném hlášení: 2019 jsme přesunuli hromadnou přepravu osob z 15 do 10 %.

To je prostě naprosto nehorázná lež! Byli to všichni ostatní, jenom ne vy, kdo zařídil, že hromadná doprava je v nižší sazbě DPH. Tak prosím přestaňte v tom svém pravidelném hlášení lhát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji za přesné dodržení času. Pan premiér v souladu s jednacím řádem odpoví na vaši interpelaci do 30 dnů písemně.

A nyní má slovo pan poslanec Jakub Janda, který přednese interpelaci ve věci programu Můj klub. Prosím.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Jelikož pan premiér není přítomen, tak já si počkám do jeho přítomnosti, protože na svoji interpelaci chci jeho přímou odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tom případě prosím paní poslankyni Jarošovou, která bude interpelovat ve věci jednání vašich europoslanců. Prosím.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Vážený pane premiére, již delší dobu mě, a nejenom mě, trápí jistá rozpolcenost vaše a vašeho hnutí ANO. Abych byla konkrétní, již několikrát jsme mohli sledovat, že co se týká obrany českých zájmů, jinak jste hovořil před našimi občany, ale zcela opačně, v rozporu s vašimi slovy, hlasovali vaši poslanci v europarlamentu. Jen připomenu, vy si fotíte s Viktorem Orbánem selfie, a vaši poslanci pak hlasují pro rezoluci proti Maďarsku. Vy hájíte na domácí scéně V4, a komisařka Jourová vyhrožuje Polsku v souvislosti s reformou justice.

Uvědomujete si vůbec zhoubnost toho, když na jedné straně klamete občany slovy o obraně národních zájmů, a na druhé straně v tichosti souhlasíte s výroky vašich europoslanců, kterým leží jednota V4 v žaludku a snaží se ji všemožně nabourat? Myslíte si, že taková politika je v zájmu občanů této země a že přispívá k upevňování vztahů uvnitř V4?

A pak bych se chtěla zeptat, kdo v hnutí ANO nese odpovědnost za jednání vašich europoslanců. Na jedné z interpelací jste tvrdil, že za své poslance a jejich rozhodování nenesete odpovědnost, pak bych vám jen připomněla, že jako předseda strany naopak nesete velkou odpovědnost za výběr vašich kandidátů, tedy i za postoje paní Jourové, Charanzové a v minulosti třeba i pana Teličky. Nehledě na to, že některá kontroverzní unijní rozhodnutí přijatá i vašimi europoslanci jsou díky bruselským předpisům nadřazena českým zákonům, a tak mohou negativně ovlivňovat život našich občanů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stejně jako v ostatních případech, pan premiér odpoví na vaši interpelaci písemně do 30 dnů. U ostatních to již nebudu opakovat.

A nyní prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat ve věci klouzavého mandátu. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, zdravím vás na hory. Snad si tu lyžovačku užíváte.

Obracím se na vás s dotazem ohledně zavedení institutu klouzavého mandátu, tedy že pokud by se poslanec stal členem vlády, tak by jej na poslanecké židli zastoupil náhradník. V případě ukončení vládního angažmá by se pak daný člen vlády vrátil do poslanecké lavice.

Vážený pane premiére, zajímal by mě váš názor na zavedení klouzavého mandátu. Podporujete ho? Z vašich dosavadních vystoupení bych si dovolila hádat, že ano. Aspoň byste do té naší, jak říkáte, žvanírny už nemusel chodit vůbec. I když jak to vypadá nyní, tak se současný stav vašich absencí od toho moc neliší. Na druhou stranu pokud by byl klouzavý mandát zaveden, když nebudete muset chodit sem do práce v úterý, středu a pátek, tak byste se na nás mohl přijít podívat alespoň na interpelace. Co myslíte? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než dám slovo další interpelující poslankyni, seznámím vás s omluvenkami. Takže paní poslankyně Adámková se omlouvá od 14.30 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Pan poslanec Řehounek mezi 14.30 a 19. hodinou z pracovních důvodů a pan poslanec Hnilička také mezi 14.30 a 19. hodinou z pracovních důvodů.

A nyní bude interpelovat paní poslankyně Maříková ve věci předražených zakázek. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP