(14.40 hodin)

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný premiére, po e-shopu na dálniční známky za 401 milionů korun, po kterém jste odvolal ministra dopravy Vladimíra Kremlíka, má problémy i Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to o 1 miliardu předražený IT systém pro vyplácení sociálních dávek, a Ministerstvo obrany čelí také kritice kvůli zakázkám na radary.

Pane premiére, jak vysvětlíte problémy rovnou ve třech rezortech? Je to chyba ministrů, kteří nezvládají manažerskou práci, nebo netransparentnosti státních zakázek? Budou problémy s předraženými zakázkami prošetřeny? A jaká opatření přijmete, abychom se nedočkali problémů v dalších rezortech? Protože určitě není řešením odvolávat jednoho ministra za druhým nebo odvolávat náměstky, když ani nevíme, zda jde skutečně o obchod ministrů, předražené zakázky nebo tendr na míru někoho jiného z ministerstva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A jako další bude interpelovat paní poslankyně Richterová, a to ve věci dětské skupiny - konkrétní termín, kdy půjde zákon na vládu. Prosím paní poslankyni Richterovou. Máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Na minulých ústních interpelacích - děkuji za slovo - byl pan předseda vlády v práci, takže jsem se mohla dotázat na konkrétní věci k dětským skupinám. Jenže bohužel ty odpovědi byly velmi nepřesné. Zejména zaznívalo z úst pana předsedy vlády, že nemá povědomí, podklady k tomu, že by byla poptávka po místech ať už ve školkách, nebo v zařízeních podobných, třeba těch dětských skupinách.

Protože pro budoucnost České republiky je naprosto klíčové, aby se tady rodilo dost dětí, tak se tomu tématu věnuji. Dětské skupiny, dostatek zařízení předškolní péče jsou klíčové pro to, aby se rodiny rozhodly mít děti nejenom dvě, ale i tři, to by hrozně prospělo dlouhodobě v téhle zemi.

Oficiální analýzy Ministerstva práce - analýza dostupnosti zařízení péče o předškolní děti - říkají, že chybí zhruba 20 tisíc míst pro děti do věku tří let. Potvrzují to i Asociace provozovatelů dětských skupin. Tam evidují, že na jednu dětskou skupinu připadá zhruba deset čekatelů, zájemců, pro které už není místo.

Takže tahle čísla pan předseda vlády minule neměl. Já mu je teď dávám. A zajímalo by mě, kdy se tedy na vládu dostane zákon o dětských skupinách, který stále visí ve vzduchoprázdnu. Na tuhle otázku mi posledně zodpovězeno nebylo. A přitom je to právě předškolní péče, kvalitní a stabilní, která rodičům usnadní rozhodování a často přehoupne to přání na třetí dítě do reality. Takže proto se na to ptám, kdy tenhle klíčový zákon nalezne shodu mezi ministerstvy financí, zdravotnictví, školství a práce, a to musí zajistit (upozornění na čas) pan předseda vlády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím pana poslance Kohoutka, který bude interpelovat ve věci válečných reparací.

 

Poslanec Jiří Kohoutek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný premiére, podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích nemáte právo nepožadovat vyrovnání dluhu za válečné škody, který mají ostatní k České republice. Tento dluh je nepromlčitelný. Vážený pane premiére, důvodem pro nevymáhání nejsou vztahy v Evropě, protože Československo v minulosti bylo povinno splácet válečné dluhy jak z první, tak z druhé světové války, a splatilo je.

Občané mě žádají, abych vás vyzval, abyste už konečně inicioval splácení dluhů, který má viník války vůči nám. Prosím o odpověď, zda tak na žádost občanů i moji učiníte. Tím, že tak nečiníte, se dopouštíte vy a vaše vláda porušování povinnosti při správě cizího majetku tím, že ten majetek není cizí, ale nás všech, a vy nemáte právo o něj občany připravit. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím pana poslance Kotena, který bude interpelovat ve věci daně. Prosím.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený nepřítomný pane premiére, dámy a pánové, v minulých dnech se na sociálních sítích objevily různé tabulky lidové tvořivosti na aplikaci nových sazeb pro DPH na pivo a nealko pivo v restauracích a při stánkovém prodeji.

Myslím, že při schvalování zákona o EET zde padl slib ohledně plošného snížení sazeb DPH na prodej piva jako kompenzace za vícenáklady na provoz EET pro malé provozovny, zejména na vesnických hospodách a dalších restauračních zařízeních. Bohužel zveřejněný systém vytváří pouze dohady a v konečném důsledku pouze podhoubí k možnosti nějakého prodejce nachytat na prodej piva, které někdo odnese z restauračního zařízení, a kontrola mu za to uloží mastnou pokutu. Místo zjednodušení čeká prodejce další peklo s určováním tří sazeb DPH. Úplně pomíjím skutečnost, že většina hospod na vesnici není plátcem DPH, tedy žádnou úlevu nepocítí, a odvede tak obvyklých 21 % při jeho nákupu, se kterou ho dále prodá.

Nějak mi tedy uniká význam této změny pro záchranu hospod na vesnici a podporu hostinských, kteří si EET nedobrovolně museli pořídit a mají s provozem nemalé náklady. Jak tedy hodláte kompenzovat vícenáklady těmto zařízením s nevýznamným ročním obratem a nevelkým okruhem zákazníků, která mnohdy provozují tuto službu spíše z fanouškovství než pro tvorbu samotného zisku? Velmi vám děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Jiránek přednese interpelaci ve věci výměny na pozici předsedy ČTÚ. Než pan poslanec dorazí, seznámím sněmovnu s dalšími omluvenkami. Omlouvá se pan poslanec Zahradník od 15.30 hodin z osobních důvodů, omlouvá se pan poslanec Kubíček mezi 14.30 a 18. hodinou z důvodu návštěvy lékaře a omlouvá se pan poslanec Králíček mezi 14.45 a 18 hodinou z rodinných důvodů.

Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji. Vážený pane premiére, v posledních dnech jako předseda podvýboru pro ICT a telekomunikace dostávám dotazy a komentáře od právníků a lidí z oblasti telekomunikací na téma jmenování nové předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Zákon o elektronických komunikacích v § 107 odst. 7 jasně říká, že funkce předsedy rady zaniká v okamžiku zániku jeho funkce člena rady podle odst. 5 a 6. Rozhodnutí o odvolání z funkce člena včetně odůvodnění se doručí odvolanému předsedovi rady a zároveň se zveřejní v den zániku funkce. Vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu bezodkladně jmenuje nového předsedu rady na zbývající část funkčního období odvolaného předsedy rady. Vláda přitom neodvolala pana předsedu Nováka z funkce člena rady, ale jen z funkce předsedy rady, což zákon nezná. Jako člena rady jste ho dle vyjádření pana ministra Havlíčka na tiskové konferenci a v usnesení vlády č. 85 ze dne 27. ledna chtěli ponechat, což zákon evidentně neumožňuje, a ani jste nezveřejnili v den zániku funkce rozhodnutí o odvolání včetně odůvodnění, jak vám to předepisuje zákon.

Těmito kroky - a to nemluvím o velmi zvláštním odůvodnění vašeho rozhodnutí - je podle řady právníků odvolání pana předsedy nezákonné, a i tím jsou nezákonné i další návazné kroky, jako je jmenování nové paní předsedkyně, které je podle již zmíněného usnesení jen na tři roky, ačkoliv podle zákona mělo být pouze do října tohoto roku. Vážený pane premiére, jde mi stejně jako vám o zlepšení situace na mobilním trhu, proto bych moc rád měl i z důvodu, aby jednání současné paní předsedkyně zejména s ohledem na realizaci 5G aukce nemohlo být zpochybněno, vaše veřejné ujištění, a ideálně právní rozbor, že je usnesení vlády v pořádku. (Upozornění na čas.)

Rád bych v zájmu budoucí činnosti úřadu měl jistotu, že nedojde k žádným soudním rozhodnutím, která by měla za následek chaos v rozhodování jedné z nejdůležitějších institucí státní správy, kterou ČTÚ bezesporu je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já poprosím o lepší dodržování času. A nyní paní poslankyně Šafránková přednese interpelaci ve věci zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Prosím.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený nepřítomný pane premiére, obracím se na vás v záležitosti budoucího vývoje ve věci příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V posledních letech již několikrát došlo k navýšení minimální mzdy, což má mimo jiné přímý vliv na zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, zejména tam, kde mají tato pracovní místa spíše než ekonomický charakter podobu terapie a integrace postižených osob, což je mimořádně důležité. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP