(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji čtvrtý jednací den 41. schůze, všechny vás zde vítám.

Právě jsem vás odhlásil a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Já hlasuji s náhradní kartou číslo 17. Sám sebe hlásím.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Ivan Adamec - pracovní důvody, Dana Balcarová do 12 hodin - pracovní důvody, Jiří Běhounek do 12 hodin - pracovní důvody, Josef Bělica - pracovní důvody, Pavel Bělobrádek - zdravotní důvody, Jan Birke - pracovní důvody, Stanislav Blaha - osobní důvody, Jana Černochová - zahraniční cesta, František Elfmark - rodinné důvody, Dominik Feri do 12 hodin - pracovní důvody, Jaroslav Foldyna - pracovní důvody, Alena Gajdůšková - osobní důvody, Petr Gazdík - osobní důvody, Miroslav Grebeníček do 14 hodin - pracovní důvody, Tomáš Hanzel - zahraniční cesta, Lukáš Kolářík - zdravotní důvody, Martin Kolovratník - zdravotní důvody, Pavel Kováčik od 11 hodin - osobní důvody, Lenka Kozlová - zdravotní důvody, Karel Krejza - zdravotní důvody, Jana Krutáková - pracovní důvody, Jan Lipavský - zahraniční cesta, Leo Luzar od 11 hodin do 14.00 - rodinné důvody, Zuzana Majerová Zahradníková - zdravotní důvody, Jana Mračková Vildumetzová - zdravotní důvody, Patrik Nacher - rodinné důvody, Ivana Nevludová - zdravotní důvody, Monika Oborná od 11 do 14 hodin - rodinné důvody, Ladislav Okleštěk - zdravotní důvody, Markéta Pekarová Adamová do 11 hodin - pracovní důvody, Marie Pěnčíková - zdravotní důvody, Vojtěch Pikal - zdravotní důvody, Pavel Plzák - rodinné důvody, David Pražák od 11 do 14 hodin - rodinné důvody, Pavel Pustějovský - zdravotní důvody, Roman Sklenák - osobní důvody, Vlastimil Válek - pracovní důvody, Petr Venhoda - zdravotní důvody, Jan Volný od 10 hodin - zdravotní důvody, Ivo Vondrák - pracovní důvody, Petr Vrána - zdravotní důvody, Pavel Žáček - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - pracovní důvody, Jan Hamáček - zdravotní důvody, Jana Maláčová - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Miroslav Toman - pracovní důvody, Adam Vojtěch - zahraniční cesta.

S náhradní kartou číslo 6 hlasuje pan poslanec Michálek.

To je z omluv pro tuto chvíli vše. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodu 175, což je sněmovní tisk 501 - novela zákona o oceňování majetku, třetí čtení. Poté bychom projednávali další body dle schváleného pořadu schůze - zákony v druhém a v prvém čtení.

Ptám se, zda je někdo, kdo má zájem vystoupit k pořadu schůze. (V sále je hluk. Předsedající zvoní zvoncem.) Já poprosím o klid v sále, abyste už zaujali svá místa. Signalizují mi tu kolegyně a kolegové, že špatně slyší.

S náhradní kartou číslo 16 hlasuje paní poslankyně Valachová.

Chápu to tak, že se k pořadu schůze nikdo nehlásí. Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu.

 

Otevírám bod

 

175.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 501/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů už zaujala místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Poprosím ještě zpravodaje garančního výboru, kterým byl rozpočtový výbor, pana poslance Karla Raise, aby zaujal své místo.

Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. A paní navrhovatelka má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě jednou prosím o klid v sále! Máte slovo, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, jenom velmi stručně. Čtvrtého března 2020 vám byl předložen předmětný návrh zákona do druhého čtení. Vzhledem k jeho rychlému projednání, které proběhlo bez připomínek, dovoluji si vám jej předložit do třetího čtení.

Hlavními cíli předkládaného návrhu zákona jsou zavedení tržní hodnoty jako alternativy v těch případech, kdy nelze určit obvyklou cenu; zakotvení pojmu rychle rostoucí dřeviny a způsob jejich oceňování připraveného ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, jedná se o reakci na moderní trendy pěstování dřevin na štěpku, což je obnovitelný zdroj paliva; nový přístup k ocenění práva stavby a věcných břemen a s tím související ocenění nemovitých věcí zatíženými věcnými břemeny a obdobnými právy.

Předkládaný návrh zákona má obecnou povahu. Je proto využitelný pro široký okruh subjektů a pro různé účely oceňování. Je doplněn o návrh dotčených ustanovení v dalších souvisejících zákonech. Účinnost zákona se navrhuje k 1. lednu 2021.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně. Dovolte mi přečíst ještě několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Munzar ze zdravotních důvodů z dnešního jednacího dne, omlouvá se paní ministryně Marie Benešová z celého jednacího dne z pracovních důvodů.

S náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan poslanec Bartoš.

Tak. Já otevírám rozpravu. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení. Viděl jsem pana zpravodaje. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Já bych podal informaci o procesu schvalování. V podstatě je to velmi jednoduché, protože rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. prosince usnesení, abychom doručili poslancům tisk 501/1. Potom 8. 1. letošního roku jsme v podstatě projednali na rozpočtovém výboru uvedený návrh a jako tisk 501/2 jste dostali doporučení tento návrh schválit. Žádné pozměňovací návrhy nebyly podány, takže je relativně ta procedura jednoduchá. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě.

Pan poslanec Pour hlasuje s náhradní kartou číslo 21 - pro stenozáznam.

Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. A já tedy znovu poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Karel Rais: Tak jak jsem před chvílí říkal, nejsou žádné pozměňovací návrhy, čili doporučuji, abychom schvalovali uvedený předložený návrh v tom znění, jak předložila vláda a paní ministryně.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Musí to zaznít v tuto chvíli po ukončení rozpravy. Já vám děkuji. Není třeba hlasovat o proceduře, budeme hlasovat pouze o zákonu jako celku. Já přednesu návrh usnesení. Kolegy už jsem přivolal z předsálí.

 

Usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 501.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 57, přihlášeno 133 poslanců, pro 104, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem děkuji a končím třetí čtení tohoto tisku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP