(9.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Dovolte mi načíst omluvu. Omlouvá se pan předseda Stanjura od 10.00 hodin z pracovních důvodů do konce jednacího dne. Tak.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 645/1 a 2. Pan poslanec Lukáš Bartoň je zpravodajem tohoto výboru, už zaujal své místo. J poprosím, aby nás pan zpravodaj informoval o projednání návrhu a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Školský výbor projednal tento tisk na svém zasedání 24. února, 5. února pouze svou debatu přerušil a 24. února přijal usnesení pod číslem 645/2, ve kterém tento tisk doporučuje ke schválení ve znění pozměňovacích návrhů, které přijal. V tisku 645/2 je mnoho pozměňovacích návrhů, které školský výbor přijal. V oblasti týkající se přímo vládní novely přijal pozměňovací návrh, který odkládá zavedení povinnosti cizího jazyka a matematiky o dva roky, tedy pro maturanty, kteří budou maturovat na jaře 2023. V oblasti týkající se maturit přijal pozměňovací návrh, aby studenti, kteří neuspějí u maturity, mohli ve zkrácené době složit výuční list, tak jak to bylo u studentů, kteří uspěli u maturity, kteří měli zkrácenou dobu pro složení výučního listu. A pak přijal mnoho pozměňovacích návrhů k samotnému zákonu. Já je zde nebudu rozvíjet, jsou ve sněmovním tisku 645/2. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je v tuto chvíli jako první přihlášen pan poslanec Rais.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Jako vládní poslanec se budu snažit najít spíš shodu s Ministerstvem školství než rozpory, takže doufám, že to nadlouho nebude. Začal bych šířeji. Včera jsme se sešli, zástupci politických stran, v podstatě k problematice maturit a za pozitivní považuji to, že jsme se shodli na tom, že maturita by měla mít dvě části. Jednak jakousi státní a pak nějakou školní. A to je v tom duchu vlastně jednoho z pozměňovacích návrhů, který tady v zastoupení skupiny tří poslanců - Rais, Vondrák, Valachová - budu prezentovat za chvilku.

Nerad bych diskutoval kolem těch posunů, ale jenom bych chtěl říct, že dost častý názor je ten, že dva roky na přípravu metodiky změn v matematice je málo. Ten původní zákon, který jsme všichni znali, byl z minulého volebního období, čili v podstatě vlastně už minimálně pět šest let metodici a lidi, kteří se baví výukou matematiky, znají situaci, takže to není o tom, že to posouváme o dva roky, ale v podstatě mají k dispozici, už měli k dispozici dost velkou časovou taxu na to, aby nějaké změny uskutečnili.

Co se týká těch našich pozměňovacích návrhů, jednak se snažíme v podstatě zesílit roli školy a roli ředitelů, anebo celého personálu, takže jeden z těch pozměňovacích návrhů se týká v podstatě toho zavedení ústní části matematiky. Když se podívám přesně na to odůvodnění, tak jde nám prostě o to, aby byla i ústní část maturitních předmětů. Tam je ovšem riziko samozřejmě, že se může změnit celkový počet povinných zkoušek v profilové části maturitní zkoušky, a proto se také navrhuje změna minimálního počtu zkoušek pro případ, kdy má být možné jednou z profilových zkoušek z cizího jazyka - nahradili bychom tuto zkoušku jazykovým certifikátem. Čili v podstatě ten jeden pozměňovací návrh navazuje na ten náš společný návrh v tom smyslu, že a) zavádíme písemnou a ústní část z matematiky a z ostatních jazyků, a pokud by student měl jazykový certifikát od instituce typu Oxford a podobně nebo státní jazykovky, tak by se mu uznala tato maturitní část z jazyka. To je v podstatě pozměňovací návrh č 4472, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.

A druhý pozměňovací návrh, 4473, je vlastně jakési vykostění toho návrhu, kdyby náhodou nebyla schválena ústní část matematiky, tak se to týká jenom toho problému uznání jazykových zkoušek, čili v podstatě pokud má ten certifikát, tak nemusí dělat maturitu z matematiky. A to je ten sněmovní tisk 4473.

To je vše, děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Faktická poznámka - pan místopředseda Fiala.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já se teď vyhnu debatě o tom, jestli povinná maturita ano, nebo ne, ale vyjádřím se k tomu návrhu školského výboru, k pozměňovacímu návrhu, aby se odložila povinnost maturitní zkoušky o dva roky z matematiky a cizího jazyka. Já si myslím, při vší úctě ke kolegům a kolegyním ze školského výboru, že to je nejhorší možný nápad a pro prostředí škol, pro studenty, pro vyučující to jenom přináší odklad těch zmatků, které už v tom v tuto chvíli mají.

Já mluvím s lidmi z gymnázií, ze středních škol a myslím si, že jsou jenom dvě možnosti. Buďto ponechme původní termín, anebo ten odklad proveďme na nějakou dobu, ve které si skutečně dokáže ten školský systém s tím poradit nebo dokážeme změnit výuku matematiky. A to opravdu dva roky v žádném případě nejsou. V tomto případě, v případě připravenosti škol na povinnou maturitu z matematiky, dost věřím těm argumentům, s kterými přichází Ministerstvo školství, že řada škol na to prostě připravena není, výuka neprobíhá takovým způsobem, aby studenti mohli skládat povinnou maturitu z matematiky. Odpovídá to i mým poznatkům, které z praxe mám. Takže já bych považoval za mnohem rozumnější a odpovědnější, kdyby pokud má být odklad, tak byl v nějaké rozumné době, třeba deseti let, sedmi let, prostě v době, ve které lze skutečně reálně - reálně! - upravit výuku matematiky, netýká se to prosím gymnázia a jiných typů škol, tak aby studenti mohli a měli vůbec šanci povinnou maturitu z matematiky složit. Dva roky je špatné řešení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji i za přesné dodržení času. Další faktická poznámka - pan poslanec Rais. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Já budu reagovat na to, co tady říkal pan kolega Fiala. My jsme oba dva, mám pocit, u toho byli, v tom minulém období, v půli minulého období se v podstatě schválil jakýsi kompromisní návrh, takže ministerstvo, ať bylo vedeno tím, nebo oním ministrem, to není o tom ministrovi, tak prostě minimálně čtyři roky vědělo, a dneska má další dva roky, čili šest roků se ví, že se musí něco s tou matematikou, a nejenom s matematikou, dělat. Když budu jízlivý, tak akorát vím, že Cermat dělal chyby. Ale beru to, že to je prostě jistý druh jízlivosti. Takže myslím si, že je to potřeba vidět v celku, v těch šesti letech, a ne se na to dívat jenom dva roky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A faktická poznámka - pan místopředseda Fiala ještě chce reagovat na předřečníka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP