(9.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, samozřejmě budu reagovat na pana kolegu Raise. V zásadě je to pravda, ale podívejme se na tu realitu. Doteď je jedno, kdo to způsobil. Ale podívejme se na tu realitu a ta je takováto: Prostě na řadě středních škol není schopna třetina žáků udělat maturitu, kterou si dobrovolně vyberou. A tu si dobrovolně vyberou proto, že jejich šance uspět v cizím jazyku je ještě mnohonásobně nižší. To je realita současného českého školství zvlášť ve středoškolské odborné větvi. A toto přece musíme změnit! Jinak vytváříme nerovné podmínky pro studenty a to je špatně.

Proto já říkám, a prosím, věřte v tomto případě názoru Ministerstva školství i mému odbornému názoru, dva roky na změnění této situace je prostě málo. A jestliže víme, že tato situace tu existuje, tak prostě nemůžeme část studentů jenom proto, že mají nevhodný způsob výuky matematiky, nedostatečnou hodinovou dotaci, nesprávným způsobem matematika vyučována, tak je prostě nemůžeme vystavit tomuto meči, kterým bude stínat hlavy na závěr jejich středoškolského studia. To postrádá smysl. Tím nedosáhneme zlepšení matematické gramotnosti, nedosáhneme kvalitnějších všeobecných znalostí, k nimž nepochybně patří i matematika, atd.

A nedívejme se na to, prosím, optikou gymnázií! Ano, gymnázia to zvládnou, gymnázia mohou mít povinnou maturitu z matematiky zítra. Ale dneska podstatnou část vzdělávací soustavy na středoškolské úrovni tvoří odborné školy. Mnohem větší část než v jakékoliv jiné evropské zemi. Z odborných škol nám jdou také mladí lidé na vysoké školy, někdy je to i více než z gymnázií. A prostě do tohoto zavést teď povinnou maturitu z matematiky, když víme, že ti lidé to nemají šanci udělat (upozornění na čas) ne kvůli svým nedostatkům, ale kvůli těm školám, je chyba.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Váš čas k faktické poznámce již uplynul, děkuji.

Pan poslanec Rais faktickou, poté pan poslanec Výborný, také faktická.

 

Poslanec Karel Rais: Já už budu stručný, už nebudu dál tady vystupovat, nebo pokusím se dál nevystupovat. Ale to je v podstatě o filozofii, že když jsou nekvalitní studenti, tak snížíme laťku. Prostě to se mně samozřejmě těžce nelíbí, protože potom máme inženýry, kteří skutečně neumějí triviální věci. A pak si tady vykládáme cosi o Country for Future a podobné řeči. Prostě není možné reagovat na to, že máme část studentů, která je nějak - abych je neurazil - retardovaná, tak abychom podle toho určovali maturitu. To prostě nejde. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Takže další faktická pan poslanec Výborný, poté paní poslankyně Valachová, poté pan místopředseda Fiala a už se tam přidávají další. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si tedy nejsem jist, že to je debata teď do druhého čtení. Ale pokud tady zaznělo, tak pan kolega Rais má zcela jistě v jedné věci pravdu, a sice že tady čtyři roky ten stav už je, je znám, a že v tomto smyslu skutečně jsme zaspali a hasíme nějaký požár. Na druhou stranu, a to je potřeba si uvědomit, když hovoříme např. o Cermatu, no tak Cermat je jenom tím, kdo stanovuje formu toho výstupu. Ale nezaměňujme prosím ten výstup samotný a obsah výuky matematiky. A tady skutečně my jsme v situaci, kdy to nejhorší možné řešení, a já tady souhlasím s tím, co říkal pan místopředseda Fiala, to nejhorší možné řešení je odklad o dva roky. Nevyřeší se tím vůbec nic a ta nejistota, která tady je teď, tady zůstane dál.

Buď zachovejme ten stav tak, jak je dnes v zákoně, se vším všudy a se všemi důsledky, které to ponese hlavně směrem k odbornému školství. Tady skutečně neřešíme otázku gymnázií, řešíme ten problém, který je v tom segmentu odborného školství. Anebo potom skutečně ten odklad musí být delší v horizontu toho, abychom se mohli soustředit a Ministerstvo školství se mohlo soustředit na úpravu rámcových vzdělávacích programů, tedy na to, jakým způsobem se ta matematika vyučuje. Není možné zaměňovat obsah s formou toho výstupu. To je špatně podle mého názoru. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Faktická poznámka, paní poslankyně Valachová.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Co se týká školského výboru jako gesčního výboru a jeho závěru, tak vyšel zejména z toho, že máme platný, čerstvý, vládou schválený dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, Poslanecká sněmovna ho obdržela v prvním srpnovém týdnu, a tam se samozřejmě počítá se společnou částí maturitní zkoušky v rovnováze český jazyk jako mateřský jazyk, cizí jazyk a matematika. Stejně tak máme strategii - stále platnou - 2020. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, kolegovi panu místopředsedovi Fialovi je velmi dobré známa. A i tam z hlediska výstupu středoškolského vzdělávání počítáme se společnou částí. Je to o rovnováze těch znalostí a kompetencí. Toto školský výbor respektoval ve svém rozhodnutí.

A poslední poznámka. Co se týká toho, že potřebujeme ke změnám dekádu - pokud umím dobře počítat, a začali jsme v roce 2014, a o tom, co už je hotovo a co není, Ministerstvo školství samo informovalo ještě v červenci minulého roku školský výbor, tak do roku 2023 je to právě dekáda.

A poslední poznámka. Revize rámcových vzdělávacích programů a revize oborů jsou exekutivní věci MŠMT a vůbec nepatří do parlamentní rozpravy. Nebudu se už opakovat. Myslím, že ta debata byla v minulosti bohatá a odhlásím se ze své obecné přihlášky, protože si myslím, že zejména bychom měli spět k rychlému cíli.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan místopředseda Fiala. Poté pan poslanec Mihola.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já už také nemíním v té debatě nějak dlouho pokračovat. Jenom budu reagovat ještě na pana kolegu Raise. Ne, to opravdu není, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, to vážně není snižování laťky. Nic takového by mě ani nenapadlo. Ale oba dobře víme, že kdybychom se setkali v naší vysokoškolské praxi s tím, že na nějakém oboru třeba 40 % studentů je vyhozeno od bakalářské zkoušky, tak se budeme oba ptát těch, kteří garantují ten obor, jak to, že to nepoznali v prvním roce studia. Jak to, že až u bakalářské zkoušky? Proč se tohle děje? A budeme to považovat za špatné. A stejně tak já za špatné považuji, jestliže u maturity neuspěje 30, 40 % žáků na nějaké škole nikoliv proto, že snad nejsou dostatečné kvalitní, ale protože ta výuka je taková, že jim neumožňuje dosáhnout těch znalostí, které vyžaduje povinná státní maturita z matematiky. A to je ten důvod, proč si myslím, že ta školská soustava na to prostě není připravena, a proč si také ale myslím, že za dva roky toto nelze dostatečným způsobem napravit. My přece musíme mít na paměti nejenom nějaké legislativní dokumenty a rozhodnutí Parlamentu nebo ministerstva, které jsme udělali v minulosti, ale musíme mít přece na paměti a přihlížet i k reálné situaci, která v těch školách je. A ta je bohužel taková, jak ji tady líčím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Faktická poznámka, pan poslanec Mihola, poté pan poslanec Zahradník, pan poslanec Bartoň a pan ministr Plaga. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych se přiklonil k mnohému, co tady pronesl pan předseda Fiala. Ale částečně bych dal za pravdu i panu kolegovi Raisovi. Ty argumenty, které tady zaznívají ohledně kvality nebo výstupu studentů, ty opravdu snad ani neměly nikdy zaznívat a možná by se debata držela daleko racionálněji.

Domnívám se, stejně jako tady asi ve většině příspěvků zaznělo, že nejhorší možné řešení je odklad o dva roky. Povinná maturita z matematiky byl jistě dobře myšlený záměr, ale buď ta debata vůbec neměla nastat a mělo se to nechat k datu 2021, anebo se měla koalice se svým ministrem domluvit, že to odsune, a prosadit si to a být v nějaké jednotě. Ale tím, že ta jednota není, je tady možná, já nevím, jestli sto, možná má každý poslanec jiný názor, s tím se nedá pracovat a je to neseriózní vůči studentům a vůči učitelům, kteří se ptají, jak to teda vlastně bude. Zanechme té tragikomedie! Podle mě v tuto chvíli na stole jediné možné řešení odklad povinné maturity z matematiky, nechat to tak, jak to je, a pracovat dál na tom RVP a další věci, co jsme včera začali na tom společném kolečku. Ale opravdu není v tuto chvíli možné tady licitovat nad pěti variantami a čas nám běží. Takže jediná možná varianta - ta, kterou předkládá pan ministr, já ji podporuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP