Úterý 24. března 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Pikal)

4.
Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového
pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
/sněmovní tisk 787/ - zkrácené jednání

Protože jednáme podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu, může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po druhém čtení. Takže já zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Očekávám, že zpravodaj výboru pro sociální politiku pan poslanec Jan Bauer bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Pokud se do rozpravy v tuto chvíli nikdo nehlásí, tak ji také končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Pokud vím, návrh na zamítnutí nepadl. Stejně tak nepadly žádné legislativně technické návrhy úprav. Takže já prosím pana poslance zpravodaje Jana Bauera, aby nás seznámil s procedurou. Prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Pane místopředsedo, dámy a pánové, ta procedura bude velmi jednoduchá, jak jste řekl. Návrh na zamítnutí podán nebyl. Legislativně technické žádné podány nebyly. Nicméně byl podán pouze jediný pozměňující návrh v rámci druhého čtení. Já ho nemám ani pod písmenem. Je to pozměňující návrh, který šel do systému pod číslem 4644. Byl podán panem poslancem Vojtěchem Munzarem.

Takže procedura je následující. My bychom se hlasováním měli vypořádat s tímto pozměňujícím návrhem a následně bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To je vskutku jednoduchá procedura. Přesto ji nechám schválit.

Takže já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

hlasování číslo 62 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 99, proti nikdo. Procedura byla přijata. Já vám děkuji.

 

Prosím pana zpravodaje, aby uvedl návrh.

 

Poslanec Jan Bauer: Takže k tomu jedinému pozměňujícímu návrhu skutečně jenom v jedné větě, o co se jedná, abychom všichni věděli, o čem hlasujeme. Podstatou tohoto pozměňujícího návrhu, který předložil pan poslanec Vojtěch Munzar, je, že příspěvky na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se považují za zaplacené ve lhůtě od března do prosince roku 2020 včetně. To znamená, oproti tomu vládnímu návrhu, který je od března do srpna, je to prodloužení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Ministryně Maláčová: Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 63, je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 46, proti 46. Návrh nebyl přijat.

 

To by měly být všechny pozměňující návrhy, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 787, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování číslo 64, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 64, je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 99, proti nikdo.

 

Děkuji vám, tím jsme se vypořádali se všemi hlasováními, končím třetí čtení tohoto tisku a tento bod.

 

Posuneme se k dalšímu bodu, což je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP